Nowe przepisy podatkowe dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego

Prowadzący własną działalność fachowcy, którzy chcą zainwestować w cyfryzację, będą nagrodzeni ulgami podatkowymi: istnieje możliwość zaksięgowania w całości kosztów operacyjnych sprzętu komputerowego lub oprogramowania w 2021 roku jako koszty pomniejszające zysk. Zainwestowałeś już w 2020 roku? To też nie jest problem.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wyposażyć swój zakład lub swoich pracowników pracujących w systemie home office w nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, mogą zaksięgować te wydatki w całości jako koszty operacyjne obniżające zysk w 2021 roku. Ale nawet ci, którzy zainwestowali już w 2020 roku, mogą skorzystać z ulg w roku podatkowym 2021. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na ten temat.

Jakie nowe przepisy podatkowe dotyczą sprzętu i oprogramowania komputerowego?

Jeśli kupiłeś sprzęt komputerowy lub oprogramowanie dla swojego zakładu, wcześniej musiałeś amortyzować koszty nabycia przez okres co najmniej trzech lat. Zakupione oprogramowanie ERP (do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) miało okres amortyzacji nawet do pięciu lat.

Nowe zasady: Kupując określony sprzęt komputerowy i oprogramowanie począwszy od 2021 r., kupujący mogą ustalić okres użytkowania wynoszący jeden rok. Zatem: Wydatki na komputer, drukarkę i inne produkty można w całości odliczyć jako wydatki operacyjne w roku zakupu. Kwota odliczenia kosztów operacyjnych jest nieograniczona.

Przykład 1: W grudniu 2020 r. kupiłeś kilka komputerów i kilka urządzeń wielofunkcyjnych z kopiarką, skanerem i drukarką. Koszty netto wyniosły 9000 euro. Skutek: Podczas obliczania zysku w 2020 roku jako koszt działalności można było wprowadzić jedynie kwotę amortyzacji w wysokości 250 euro (9 000 euro / trzy lata użytkowania = 3000 euro x 1/12, ponieważ sprzęt nabyto w grudniu). Pozostałą wartość księgową 8750 euro można odpisać w kolejnych latach.

Przykład 2: Załóżmy, że komputery i urządzenia wielofunkcyjne z przykładu 1 zostały zakupione w 2021 r. Skutek: W tym przypadku można odliczyć od zysku za 2021 całe koszty nabycia w wysokości 9 000 euro jako koszty operacyjne. Zamiast trzyletniego okresu użytkowania obowiązuje okres trwający jeden rok.

Czy mam wybór okresu użytkowania dla sprzętu i oprogramowania komputerowego?

Tak, faktycznie masz prawo wyboru. W piśmie Federalnego Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2021 r. (Az. IV C 3 S 2190/21/10002: 013; dostępnym na stronie  www.bundesfinanzministerium.de) wyraźnie napisano, że okres użytkowania wynosi jeden rok może być wykorzystany jako podstawa.

W zależności od indywidualnych celów obliczania zysku w 2021 roku, można wybrać między rocznym okresem użytkowania a okresem dłuższym.

Praktyczna rada: nie musisz dokonywać takiego samego wyboru dla każdego sprzętu. Ponieważ pismo BMF z 26 lutego 2021 r. nie przewiduje żadnych ograniczeń, możesz zdecydować indywidualnie dla każdego sprzętu i oprogramowania komputerowego, czy w przypadku zakupu 2021 r. wybierasz roczny okres użytkowania, a tym samym natychmiastowe odliczenie wydatków w 2021 r., czy też okres użytkowania będzie dłuższy.

Kupiłem sprzęt komputerowy i oprogramowanie w 2020 roku. Czy mimo to mogę skorzystać z nowych przepisów podatkowych?

Dla roku 2020 rok nadal obowiązują wcześniejsze przepisy dotyczące aktywów o niskiej wartości lub dotychczasowy okres użytkowania wynoszący trzy lata dla sprzętu komputerowego i pięć lat dla oprogramowania ERP, zatem samodzielne dokonanie wyboru nie jest jeszcze możliwe.

W paragrafie 6 pisma Federalnego Ministerstwa Finansów z 26 lutego 2021 r. znajdziesz jednak ulgę podatkową. Jeśli kupiłeś sprzęt i oprogramowanie komputerowe objęte ulgą w 2020 r. lub wcześniej i amortyzowałeś je przez kilka lat, możesz w 2021 roku odpisać w całości wartość księgową pozostałą na dzień 31 grudnia 2020 r.

Przykład: W lipcu 2020 r. nabyłeś sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla swojej firmy o kosztach nabycia  20 000 euro netto i okresie amortyzacji wynoszącym trzy lata. Skutek: Zysk w roku 2020 został zmniejszony o kwotę amortyzacji w wysokości 3334 euro (20 000 euro / trzy lata = 6667 euro x 6/12, ponieważ zakup miał miejsce w lipcu 2020 r. Pozostała wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi zatem 16 666 euro (cena zakupu 20 000 euro pomniejszona o amortyzację w 2020 r. w wysokości 3334 euro). Dzięki nowym przepisom ta rezydualna wartość księgowa może zostać w całości odpisana w 2021 r. w sposób pomniejszający zysk.

Praktyczna wskazówka: tutaj również masz prawo wyboru. „Możesz” odpisać pozostałą wartość księgową sprzętu komputerowego lub oprogramowania w całości w 2021 r., zmniejszając zyski. Ale wcale nie musisz. Możesz również kontynuować wybraną w 2020 roku metodę amortyzacji.

Dla jakiego sprzętu komputerowego można zastosować roczny okres użytkowania?

Sprzęt komputerowy, dla którego można brać pod uwagę okres użytkowania jednego roku, jest wymieniony w piśmie Federalnego Ministerstwa Finansów z 26 lutego 2021 r. Termin „sprzęt komputerowy” obejmuje komputery, komputery stacjonarne, notebooki, komputery typu thin client, stacje robocze, stacje dokujące, zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i przetwarzania danych (małe serwery), zewnętrzne zasilacze i urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, klawiatury, monitory lub skanery.

Praktyczna wskazówka: Jeśli potrzebujesz możliwie największego odliczenia kosztów operacyjnych w 2021 r., upewnij się, że kupujesz tylko sprzęt komputerowy, w przypadku którego Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) zezwala na nowy roczny okres użytkowania. W razie wątpliwości przed zakupem zapytaj swojego doradcę podatkowego, czy dany sprzęt komputerowy podlega nowej regulacji.

Którego oprogramowania dotyczy nowy roczny okres użytkowania?

W przypadku oprogramowania nowy roczny okres użytkowania obowiązuje zawsze, jeśli jest to oprogramowanie operacyjne i oprogramowanie użytkownika do wprowadzania i przetwarzania danych. Obejmuje to również nietechniczne fizyczne programy użytkowe systemu do przetwarzania danych, a także programy standardowe i aplikacje dostosowane do indywidualnego użytkownika, takie jak oprogramowanie ERP, oprogramowanie do systemów zarządzania towarami lub inne oprogramowanie użytkowe do zarządzania firmą lub kontroli procesów (BMF, pismo z 26 lutego 2021 r., nr 5).

Przy zakupie aktywów o niskiej wartości (GWG) obowiązuje już natychmiastowa amortyzacja. Dlaczego potrzebna jest nowa regulacja?

Zgodnie ze sformułowaniami zawartymi w piśmie BMF z 26 lutego 2021 r. nowa regulacja nie dotyczy natychmiastowego odliczenia za aktywa o niskiej wartości. I tak jest dobrze, ponieważ nowa regulacja przynosi znacznie więcej korzyści podatkowych. W szczególności należy rozróżnić następujące przypadki:

Kwota natychmiastowej amortyzacji

Zgodnie z nowymi zasadami, w roku zakupu jako koszty operacyjne można odliczyć wydatki o nieograniczonej wysokości. W przypadku aktywów o niskiej wartości (GWG) odliczenie jest ograniczone do kosztów netto wynoszących maksymalnie 800 EUR.

Przykład: rzemieślnik pracujący na własny rachunek chce zająć się cyfryzacją w swoim zakładzie, kupuje więc sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Całkowite koszty w 2021 r. wyniosą 20 000 euro. Koszt netto każdego z aktywów wynosi około 1000 euro. Skutek: Natychmiastowe odliczenie w ramach GWG zostałoby wykluczone w 2021 r., ponieważ koszty nabycia netto na część aktywów wynoszą ponad 800 euro. Natychmiastowa amortyzacja w ramach rocznego okresu użytkowania jest jednak dopuszczalna w 2021 r. dla całości kosztów.

Czy aktywa mogą być używane samodzielnie?

Przy natychmiastowej amortyzacji aktywów o niskiej wartości warunkiem wstępnym jest nie tylko maksymalna cena netto w wysokości 800 euro, ale także możliwość ich samodzielnego użytkowania. Jeśli tak nie jest, natychmiastowe odliczenie jako GWG jest wykluczone.

Przykład: rzemieślnik z własną działalnością kupuje w 2021 roku drukarki i monitory dla swoich pracowników do wyposażenia domowego biura. Całkowite wydatki wynoszą 5000 euro netto, a wartość drukarek i monitorów nie przekracza 350 euro netto. Skutek: Natychmiastowa amortyzacja jako GWG jest wykluczona dla tych urządzeń, ponieważ nie mogą być używane samodzielnie (nie działają bez komputera). Natychmiastowe odliczenie 5000 euro w ramach nowego rozporządzenia z rocznym okresem użytkowania jest możliwe w 2021 roku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *