Pomoc przy wypełnianiu zeznania podatkowego

·

·

,

Istnieje kilka możliwości uzyskania pomocy przy sporządzaniu zeznania podatkowego: od zawodowych doradców podatkowych lub specjalnie w tym celu powołanych stowarzyszeń (Lohnsteuerhilfeverein), poprzez specjalistyczne oprogramowanie aż do samego Urzędu Skarbowego!

Bezpłatna pomoc od Urzędu Skarbowego

Jeśli nie mamy pewności, gdzie co wpisać, możemy najpierw zasięgnąć informacji u adresata naszego zeznania w Urzędzie Skarbowym. Urzędy powołują w tym celu specjalne centra pomocy. Na szczegółowe pytania odpowie przydzielony nam referent.

Formularz Elster, bezpłatne oprogramowanie oferowane przez Urząd Skarbowy, posiada tę samą strukturę co formularze w formie papierowej. Jeśli znamy wersję drukowaną, będzie nam łatwo się w niej zorientować. W rozliczeniu za rok 2019 formularz Elster zostanie oddany do dyspozycji po raz ostatni. Urząd Skarbowy oferuje poza tym możliwość wstępnego wypełnienia formulaza danymi, które są przekazywane do Urządu w formie elektronicznej („e-dane”) – wielu danych nie trzeba już wpisywać samemu. Można również pobrać odpowiednie zaświadczenia.

Do e-danych zaliczają się przykładowo:

  • Imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego,
  • data urodzenia,
  • numer podatkowy (Steuernummer),
  • numer identyfikacji podatkowej oraz religia;

Przekazywane przez pracodawcę zaświadczenie o podatku dochodowym wraz ze wszystkimi danymi odnośnie wynagrodzenia, podatku dochodowego i kościelnego, dodatku solidarnościowego oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne – Zawiadomienia o wypłaconych rentach oraz świadczenia w miejsce wynagrodzenia, takie jak zasiłek rodzicielski (Elterngeld) czy zasiłek dla bezrobotnych(Arbeitslosengeld).

Dane te są przekazywane zwykle do końca lutego i mogą być po prostu wpisane w nasze zeznanie bez naszego udziału. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu przy przepisywaniu, szczególnie wysokie w przypadku liczb.

Dokumenty wymagane do zeznania podatkowego

Począwszy od zeznania za rok 2017, nie musimy wysyłać żadnych dodatkowych dokumentów poza samym zeznaniem. Wystarczy, że zachowamy je w prywatnych aktach na czas przynajmniej roku, licząc od momentu uzyskania decyzji podatkowej (Steuerbescheid). Urząd Skarbowy potrzebuje tylko tych dokumentów, o które się upomni. Obowiązek załączania dokumentów został zastąpiony obowiązkiem przechowywania dokumentów na mocy ustawy o unowocześnieniu podatków (Steuermodernisierungsgesetz).

Rada: Jeśli chcemy odliczyć od podatku prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego lub pracownię/gabinet we własym domu, warto załączyć odpowiednie dokumenty podczas składania zeznania – w ten sposób zaoszczędzimy sobie zapytań ze strony Urzędu, który w tych kwestiach zwykle zgłasza się po dokumenty.

Dane przekazane do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznie możemy w prosty sposób „załadować” do naszego zeznania podatkowego bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Usprawnia to cały proces i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Jak przekazać dokumenty zeznania podatkowego?

Jeśli musimy wypełnić więcej załączników i nie wiemy, co wpisać jako koszty uzyskania przychodu, wydatki bądź obciążenia nadzwyczajne, warto zainwestować w płatne programy do sporządzania zeznań podatkowych.

Taki program nie tylko umożliwia wpisanie danych, ale również sugeruje legalne rozwiązania prowadzące do zmniejszenia całkowitego podatku dochodowego. Koszt takiego oprogramowania to od 15 do 40 euro. Istnieją również rozwiązania internetowe w „chmurze” oraz programy do zainstalowania na dysku twardym. Niezależnie od tego, które wybierzemy, potrzebujemy zawsze aktualnej wersji – te z poprzednich lat są bezużyteczne. Programy do wykonania zeznania podatkowego za rok 2019 będą miały w nazwie rok 2020. W ten sposób możemy wypełnić zeznanie, które w formie wydrukowanej lub elektronicznej może być przekazane do Urzędu Skarbowego.

Zatrudnienie profesjonalnych doradców

Zawodowców w sprawach podatków znajdziemy w wyspecjalizowanych w tym celu stowarzyszeniach (Lohnsteuerhilfeverein) lub wśród doradców podatkowych.

Stowarzyszenia wypełniają zeznania pracownikom, urzędnikom, osobom uczącym się, studentom, emerytom, rencistom oraz wierzycielom alimentacyjnym (§ 4 Nr. 11 StBerG). Zasadniczo wykonują one wszystkie czynności związane z zeznaniem podatkowym, które wykonuje każdy doradca podatkowy. Pomagają w wyborze klasy podatkowej, w kwestiach zasiłku z tytułu posiadania dzieci (Kindergeld), dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego (Riester) oraz innych programów wsparcia oferowanych przez państwo.

Mogą one również przejąć naszą korespondencję z Urzędem Skarbowym. Aby uzyskać te korzyści, należy być człokiem takiego stowarzyszenia. Opłata członkowska to zwykle ok. 150 euro rocznie.

Prowadzący działalność gospodarczą oraz pracownicy posiadający dochody z prowadzenia własnej działalności nie mogą skorzystać z oferty stowarzyszeń. To samo dotyczy wszystkich, którzy uzyskali przychód z wynajmu oraz kapitału wyższy niż 18 000 euro (36 000 dla par rozliczających się razem). Pozostaje im jedynie wizyta u doradcy podatkowego.

Jeśli pracujemy w nietypowej branży, warto, aby nasz doradca był w tej branży rozeznany. Jeśli potrzebujemy np. eksperta od opodatkowania dochodów kapitałowych z inwestycji zagranicznych, powinniśmy upewnić się o odpowiednich kompetenjach doradcy w tej dziedzinie, zanim zdecydujemy się na jego pomoc. Możemy znaleźć odpowiednio wykwalifikowanego doradcę w pobliżu naszego miejsca zamieszkania poprzez wyszukiwarkę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Bundessteuerberaterkammer) lub w niemieckim związku doradców podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband).

Koszty doradztwa podatkowego podyktowane względami zawodowymi możemy odliczyć od podatku. Dla pracowników dotyczy do załącznika N, dla wynajmujących załącznika V, a dla prowadzących działalność gospodarczą załącznika S oraz rozliczenia przychodów i rozchodów (Einnahmen-Überschuss-Rechnung). Koszty części prywatnej naszego zeznania nie można jednak odliczyć.

Wszystkie koszty niższe niż 100 euro zaliczają się jednak do kosztów mieszanych, a te można zawsze odliczyć. Do tej kategorii zalicza się zakup oprogramowania oraz literatury fachowej.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *