Jak odliczyć od podatku składki na rzecz związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych?

·

·

,

Związek zawodowy jest stowarzyszeniem zawodowym. Miesięczną składkę możesz odliczyć od podatku, podobnie jak w przypadku innych stowarzyszeń zawodowych.

Andrzej pracuje od trzech lat w firmie Siemens. Dokładnie tyle samo czasu jest członkiem Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego (IG Metall). Doradztwo prawne, ochrona prawna oraz wsparcie finansowe podczas strajku to tylko kilka powodów, dla których Andrzej zdecydował się na przynależność do IG Metall. Składka członkowska wynosi jeden procent jego płacy brutto. W przypadku zarobków wynoszących 2000 euro oznacza to opłatę w wysokości 20 euro miesięcznie.

Andrzej może odliczyć swoją składkę od podatku niezależnie od jej wysokości, ponieważ tego typu wydatki mają związek z wykonywaną przez niego pracą. Podatnicy mogą odliczyć wydatki pracownicze jako koszty uzyskania przychodu.

Andrzej nie może natomiast odliczyć składek członkowskich na rzecz klubów i stowarzyszeń, np. niemieckiego automobilklubu ADAC, związku sportowego czy też związku najemców.

Stowarzyszenie zawodowe reprezentuje interesy swoich członków

Stowarzyszenie zawodowe reprezentuje szczególne interesy pracownicze, społeczne oraz gospodarcze swoich członków. W Niemczech funkcjonuje wiele stowarzyszeń zawodowych, np. Stowarzyszenie Sędziów, Związek Marburski dla lekarzy czy też Stowarzyszenie Pracowników Akademickich.

Związki zawodowe również są stowarzyszeniami zawodowymi. Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) jest naczelną organizacją dla ośmiu dużych związków zawodowych, w tym dla IG Metall.

W Niemczech istnieją jednak także takie związki zawodowe, które nie należą do DGB. Zaliczają się do nich m.in. Niemiecki Związek Urzędników (DBB) oraz Chrześcijańskie Zrzeszenie Związków Zawodowych (CGB).

Poproś swój związek zawodowy lub stowarzyszenie zawodowe o potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej. Następnie musisz jeszcze tylko wpisać sumę składek za okres jednego roku (znajduje się na potwierdzeniu wpłaty) w zeznaniu podatkowym, a dokładnie w załączniku N na stronie numer 2. Dołącz potwierdzenie wpłaty – i gotowe.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *