Podatki w Niemczech 2024 – co się zmieniło?

Wyższa podstawowa kwota wolna od podatku, terminy składania zeznań podatkowych itp.: Przegląd zmian podatkowych, które zostały już uchwalone i weszły w życie 1 stycznia 2024.

Wyższa podstawowa kwota wolna od podatku w Niemczech

W roku podatkowym 2024 podstawowa kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 10 908 euro do 11 604 euro. Podatek nie będzie należny od dochodu podlegającego opodatkowaniu do tej kwoty dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dla małżeństw, które są opodatkowane wspólnie, podstawowa kwota wolna od podatku podwoi się do 23 208 euro. Pomimo środków oszczędnościowych, minister finansów Christian Lindner planuje nawet zwiększyć podstawową kwotę wolną od podatku o 180 euro. Jednak ta dodatkowa ulga podatkowa prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero pod koniec roku – ale wtedy z mocą wsteczną.

Składki na zakładowe programy emerytalne

Jeśli pracownicy zamienią specjalną wypłatę (np. premię świąteczną) na zakładowy program emerytalny w formie bezpośredniego ubezpieczenia, funduszu emerytalnego lub zakładowego funduszu emerytalnego, składki w wysokości do 7 248 euro pozostają zwolnione z podatku dochodowego. Ta odroczona rekompensata opłaca się również pod względem ubezpieczenia społecznego. Składki w wysokości do 3 624 euro pozostają zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Odliczenie świadczenia alimentacyjnego

Jeśli rodzice nie otrzymują już zasiłku rodzinnego na dziecko, a dziecko otrzymuje wsparcie finansowe w 2024 r., rodzice mogą ubiegać się o nadzwyczajny wydatek w wysokości do 11 604 euro w swoim zeznaniu podatkowym. Ten model oszczędzania podatku działa również wtedy, gdy dzieci wspierają finansowo swoich rodziców na starość. Należy jednak pamiętać o dwóch szczególnych cechach. Po pierwsze: jeśli osoba otrzymująca wsparcie ma majątek przekraczający 15 500 euro, nie można odliczyć żadnych nadzwyczajnych wydatków do celów podatkowych. Po drugie, jeśli dochód i zarobki osoby otrzymującej alimenty przekraczają 624 euro rocznie, nadwyżka zmniejsza maksymalną kwotę podlegającą odliczeniu.

Specjalne odliczenie wydatków na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne lub na umowę emerytalną Rürup (tzw. emerytura podstawowa) mogą zostać odliczone jako wydatki specjalne w 2024 r. w wysokości 27 566 EUR / 55 132 EUR (osoba samotna /wspólnie rozliczający się małżonkowie). Dotyczy to również jednorazowych płatności na rzecz niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego w celu uzupełnienia konta emerytalnego.

45-procentowa stawka podatkowa dla najlepiej zarabiających

Zwykle najwyższa stawka podatkowa w Niemczech wynosi 42%. W przypadku najlepiej zarabiających osób urząd skarbowy doda kolejne trzy punkty procentowe w 2024 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 277 826 euro/555 651 euro (osoba samotna /wspólnie rozliczający się małżonkowie).

Należna dopłata solidarnościowa?

Wielu podatników zastanawia się, czy w 2024 r. nadal będą musieli płacić podatek solidarnościowy do urzędu skarbowego. Odpowiedź: To zależy. Dodatek solidarnościowy będzie nadal należny od dochodów z inwestycji podlegających zryczałtowanemu podatkowi u źródła oraz od podatków dla osób prawnych. W przypadku wszystkich innych podatników dotyczy to tylko najlepiej zarabiających. Zostaną oni poproszeni o uiszczenie dopłaty solidarnościowej w 2024 r., jeśli naliczony podatek dochodowy wyniesie więcej niż 18 130 EUR / 36 260 EUR (osoba samotna / wspólnie rozliczający się małżonkowie).

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Turyngii

Jest już również pewne, że nabywcy nieruchomości będą płacić mniejszy podatek od przeniesienia własności nieruchomości przy zakupie nieruchomości w Turyngii od 1 stycznia 2024 roku. Zamiast obecnego 6,5-procentowego podatku od przeniesienia własności gruntu, tylko pięć procent będzie owiązywać w momencie podpisania umowy notarialnej.

Udział pracowników (ogólnie w Niemczech mówi się jako Udział pracowników w kapitale zakładowym): Wyższa ulga podatkowa

Jeśli pracodawca przyznaje swoim pracownikom udział w aktywach spółki nieodpłatnie lub po obniżonej cenie, dotychczas obowiązywała go kwota wolna od podatku w wysokości 1 440 euro rocznie. Od 1 stycznia 2024 r. kwota wolna od podatku dla udziałów pracowniczych wzrośnie do 2.000 euro rocznie (§ 3 nr 39 EStG). Warto wiedzieć: Zwolnienie z podatku nie wymaga, aby świadczenie to było wypłacane dodatkowo do już należnego wynagrodzenia. Dozwolona jest również odroczona rekompensata.

Stawka VAT w branży gastronomicznej w Niemczech

Siedmioprocentowa stawka VAT na żywność spożywaną na miejscu, która została wprowadzona z powodu kryzysu związanego z koronawirusem, będzie niestety obowiązywać tylko do 31 grudnia 2023 r. Następnie od 1 stycznia 2024 r. należy ponownie naliczyć 19% VAT na żywność. Dotyczy to jednak tylko żywności, którą klienci mogą spożywać w jadalni lub przy stolikach. Od 1 stycznia 2024 r. obniżona stawka podatku będzie nadal miała zastosowanie do posiłków na wynos lub usług dostawy.

Ryczałt na potrzeby własne (może też być Kwota ryczałtowa na potrzeby własne)

Krótko przed końcem roku Federalne Ministerstwo Finansów ogłosi również nowe stawki ryczałtu na własne zużycie żywności na rok 2024. Osoby samozatrudnione, które produkują i handlują żywnością, muszą dodać ryczałt do swojego zysku.

Oszczędności gospodarstwa domowego w przypadku pobytu w domu opieki

Jeśli mieszkasz w domu opieki ze względów zdrowotnych, możesz odliczyć koszty, które sam ponosisz, od rachunku podatkowego jako nadzwyczajne obciążenie. Jeśli jednak zrezygnowano z prywatnego gospodarstwa domowego, urząd skarbowy odliczy oszczędności gospodarstwa domowego w wysokości 11 604 euro od kosztów, które sam poniosłeś w 2024 roku. Tylko pozostała kwota stanowi nadzwyczajne obciążenie. Jeśli prywatne gospodarstwo domowe zostało opuszczone dopiero w ciągu roku, urząd skarbowy może odliczyć oszczędności gospodarstwa domowego tylko proporcjonalnie. Jeśli jeden z małżonków mieszka w domu opieki, a drugi nadal mieszka w prywatnym gospodarstwie domowym, urząd skarbowy nie może odliczyć żadnych oszczędności gospodarstwa domowego od kosztów domu opieki ponoszonych przez małżonka.

Zwrot podatku zgodnie z ulgą podatkową

Pracownicy, którzy ubiegają się w urzędzie skarbowym o ulgę podatkową w procedurze obniżenia podatku dochodowego w 2024 r., muszą zawsze złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za ten rok. W końcu urząd skarbowy chce sprawdzić, czy „prawdopodobne” wydatki podatkowe ujęte we wniosku o obniżenie podatku od wynagrodzeń zostały faktycznie poniesione. Jeśli jednak wynagrodzenia będą niskie dopiero w 2024 r., urząd skarbowy odstąpi od złożenia deklaracji zgodnie z § 46 ust. 2 nr 3 i 4 EStG. Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie w 2024 r. nie przekracza 12 870 EUR/ 24 510 EUR (osoby samotne/małżonkowie opodatkowani wspólnie).

Terminy składania zeznań podatkowych za 2024 r. w Niemczech

Z powodu koronawirusa terminy składania zeznań podatkowych za lata 2020-2023 zostały znacznie przedłużone. Jednak od roku podatkowego 2024 w niektórych przypadkach ponownie zaczną obowiązywać zwykłe terminy składania zeznań. Oznacza to, że bez doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomocy w zakresie podatku dochodowego, urząd skarbowy oczekuje, że wszyscy podatnicy, którzy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za 2024 r., złożą zeznanie najpóźniej do 31 lipca 2025 r. Ci, którzy zlecą złożenie zeznania podatkowego doradcy podatkowemu lub stowarzyszeniu pomocy w zakresie podatku dochodowego, mają czas do 30 kwietnia 2026 r. (§ 36 ust. 3 nr 1e EGAO).


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *