Zeznanie podatkowe a opłaty za prowadzenie konta w Niemczech

Opłaty za prowadzenie konta można również wykazać w zeznaniu podatkowym za 2022 r., a zatem można je odliczyć od podatku. Jednak nie wszyscy podatnicy mogą w pełni odliczyć koszty. Z drugiej strony, wszystkie poniesione wydatki można ująć w zeznaniu, jednak to, czy urząd skarbowy uzna te wydatki za prawidłowe, należy ustalać indywidualnie.

Opłata ryczałtowa za utrzymanie konta w Niemczech

Niemiecki urząd skarbowy umożliwia pracownikom skorzystanie z opcji jednorazowej wpłaty. Jeśli została poniesiona opłata za prowadzenie konta, można ustanowić jednorazową płatność w wysokości 16 € każdego roku – również w 2022 roku. Jednorazowa wpłata to kwota roczna, którą możesz wziąć pod uwagę nawet jeśli otworzysz konto z opłatą za prowadzenie w grudniu.

Jeżeli podano stawkę ryczałtową, nie trzeba przedstawiać żadnych dowodów. Urząd skarbowy zwykle rozpoznaje go bez dalszych problemów. Inaczej jest, gdy koszty utrzymania konta są wysokie. Urząd poprosi wtedy o odpowiedni dowód w celu ich potwierdzenia.

Jeśli jednak opłata jest wyższa niż 16 EUR, finanzamt pozwoli na potrącenie tylko części kwoty. W tym miejscu należy również wspomnieć, że opłaty za prowadzenie konta muszą być ściśle związane z wykonywaną pracą i muszą obejmować płatności związane z otrzymywaniem wynagrodzenia lub innymi sprawami związanymi z wykonywanym zawodem. I odwrotnie, prowizje za wypłaty z bankomatów nie podlegają odliczeniu.

W którym polu zeznania podatkowego należy uwzględnić opłaty za prowadzenie rachunku?

W załączniku N do zeznania podatkowego w rubryce Wydatki związane z dochodem możesz wpisać kwotę ryczałtową lub rzeczywiste opłaty związane z opłatami za prowadzenie konta.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub wolnym strzelcem i określasz swój zysk w kalkulacji nadwyżki dochodu, możesz wpisać opłaty za prowadzenie konta jako „inne nieograniczone koszty operacyjne podlegające odliczeniu” w Załączniku EÜR. Urząd skarbowy zazwyczaj może potwierdzić płatności ryczałtowe bez przedstawiania dowodów, ale możesz zostać poproszony o udokumentowanie tych wydatków, jeśli są to rzeczywiste wydatki. Jednak nie wszystkie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego podlegają odliczeniu, na przykład opłaty za wypłatę z bankomatu.

Zobacz, jak otworzyć konto bankowe w Niemczech dla dziecka.

Czy mogę odliczyć koszty prowadzenia konta w zeznaniu podatkowym prowadząc Gewerbę?

Jeżeli rachunek firmowy prowadzony jest przez osobę samozatrudnioną, wszystkie koszty związane z prowadzeniem konta podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym. Nie tylko sprawdzanie opłat za zarządzanie kontem, ale także wszelkie inne opłaty związane z działalnością na koncie. Przykładowe wydatki podlegające odliczeniu w takiej sytuacji to:

  • Opłaty za przesyłanie wyciągów z konta,
  • Opłaty za biznesową kartę kredytową
  • Opłaty za przelewy krajowe i zagraniczne,
  • Opłaty za wymianę waluty i płatności w walutach obcych.

Wyroki sądowe dotyczące rachunków bankowych w Niemczech

Praktyka pokazała, że ​​ostatecznie organ podatkowy decyduje, co można odliczyć od podatku, ale mimo to można dochodzić swoich praw na drodze sądowej, jeśli podatnik uzna, że ​​dany koszt powinien być należycie zaadresowany.

Przeszłość pokazała, że ​​przed sądami niemieckimi toczyło się wiele spraw dotyczących odliczeń od podatku z tytułu opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Na przykład podatnicy są uprawnieni do odliczenia wyższych kwot, do stawki ryczałtowej 16 euro, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego dowodu sektorowi finansowemu (decyzja FG Münster z dnia 18 września 1996 r., EFG 1997, s. 160).

Jeżeli podatnik ponosi wydatki związane z prowadzeniem rachunku w celach zawodowych i prywatnych, może je odliczyć proporcjonalnie. (decyzja BFH z dnia 9 maja 1984 r., BStBl. 1984 II s. 560).


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *