Odwołanie do zeznania podatkowego w Niemczech

·

·

,

Zeznanie podatkowe złożone? Otrzymujesz odpowiedź, która nie jest zadowalająca, lub Twoim zdaniem nawet niesprawiedliwa? To nie koniec! Możesz się odwołać. W tym poradniku dowiesz się jak napisać takie odwołanie, kto może to zrobić i gdzie je wysłać. 

Jak napisać odwołanie do zeznania podatkowego w Niemczech?

Aby napisać odwołanie do zeznania podatkowego w Niemczech, należy:

  • Określić przyczynę odwołania. Może to być np. błąd w zeznaniu podatkowym lub niezgodność z rzeczywistością.
  • Zgłosić odwołanie pisemnie do odpowiedniego urzędu podatkowego w Niemczech. W odwołaniu należy podać swoje dane osobowe oraz numer referencyjny zeznania podatkowego.
  • Przedstawić dowody potwierdzające przyczynę odwołania. Może to być np. kopia dokumentu, który został błędnie załączony do zeznania podatkowego, lub inny dokument potwierdzający niezgodność zeznania z rzeczywistością.
  • Wskazać, jakiej zmiany w zeznaniu podatkowym się domaga się od urzędu podatkowego.
  • Podpisać odwołanie i złożyć je w odpowiednim urzędzie podatkowym lub wysłać pocztą.

Przykładowy szablon odwołania do zeznania podatkowego w Niemczech:

„Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie mojego odwołania od zeznania podatkowego za rok (rok zeznania podatkowego).

Przyczyną odwołania jest (podaj przyczynę odwołania). W załączeniu do niniejszego pisma znajdują się dowody potwierdzające tę przyczynę (np. kopia dokumentu).

W związku z powyższym, proszę o zmianę zeznania podatkowego zgodnie z moimi uwagami (opisz zmiany, jakie chcesz wprowadzić).

Z poważaniem,

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój adres)”

Kto może napisać odwołanie od zeznania podatkowego w Niemczech?

Odwołanie od zeznania podatkowego w Niemczech może złożyć osoba, która złożyła zeznanie podatkowe, lub osoba, która była zobowiązana do jego złożenia. Może to być np. przedsiębiorca, który składa zeznanie podatkowe jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba fizyczna składająca zeznanie podatkowe jako podatnik indywidualny.

Odwołanie od zeznania podatkowego może też złożyć małżonek osoby, która złożyła zeznanie podatkowe, jeśli zeznanie to zostało złożone w formie rozliczenia małżeńskiego. W takim przypadku odwołanie może zostać złożone przez oboje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego. Może też złożyć spadkobierca osoby, która złożyła zeznanie podatkowe, jeśli osoba ta zmarła po złożeniu zeznania, a spadkobierca jest zobowiązany do rozliczenia podatku od spadku.

Odwołanie może złożyć również pełnomocnik osoby, która złożyła zeznanie podatkowe, jeśli została ona upoważniona do tego przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnik musi wówczas dołączyć do odwołania pełnomocnictwo udzielone przez osobę, która złożyła zeznanie podatkowe.

Gdzie wysłać odwołanie od zeznania podatkowego w Niemczech?

Odwołanie od zeznania podatkowego w Niemczech należy wysłać do odpowiedniego urzędu podatkowego w Niemczech. Adres urzędu podatkowego zależy od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy osoby, która złożyła zeznanie podatkowe.

Można znaleźć adres odpowiedniego urzędu podatkowego na stronie internetowej Federalnego Urzędu Podatkowego w Niemczech (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt) pod adresem https://www.bzst.de/DE/Service/SteuerlicheErfassung/Finanzamt/finanzamt_node.html. Wyszukiwarka na stronie pozwala na wprowadzenie kodu pocztowego lub nazwy miejscowości, co pozwala na znalezienie adresu odpowiedniego urzędu podatkowego.

Można też skontaktować się z Federalnym Urzędem Podatkowym w Niemczech pod numerem telefonu 0228/991. Wówczas pracownik urzędu podatkowego pomoże w uzyskaniu adresu odpowiedniego urzędu podatkowego.

Odwołanie od zeznania podatkowego w Niemczech należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie podatkowym. Należy pamiętać, że odwołanie musi zostać złożone w terminie, który wynosi zazwyczaj 4 tygodnie od otrzymania decyzji podatkowej lub od momentu, w którym osoba składająca odwołanie dowiedziała się o przyczynie odwołania. W przypadku przekroczenia terminu odwołanie może zostać odrzucone.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *