Zablokowany zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

·

·

,

Rezygnacja z pracy nie zawsze oznacza automatyczne uzyskanie ALG I. W pewnych okolicznościach urzędy mogą uniemożliwić wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, ale istnieją sposoby, aby tego uniknąć.

Co to jest zasiłek ALG I? Zasiłek dla bezrobotnych zwany również ALG I, to forma pomocy finansowej udzielanej osobom bezrobotnym, które zostały zwolnione z pracy z powodu przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wysokość zasiłku zależy od ostatniego wynagrodzenia osoby bezrobotnej i czasu, przez jaki była zatrudniona przed utratą pracy. Zasiłek ten przysługuje przez określony czas, który zależy od długości poprzedniego zatrudnienia i wieku osoby bezrobotnej.

Zablokowany zasiłek ALG I

Urząd Pracy ma prawo odmówić wypłaty zasiłku dla bezrobotnych ALG I, gdy pracownik sam wystąpi do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy. Blokada wypłaty świadczeń trwa około 12 tygodni i czas ten jest liczony na poczet pobierania świadczeń. Mniej pieniędzy wpłynie po wygaśnięciu blokady, ale niektóre orzeczenia sądów sugerują, że można sprzeciwić się takiej blokadzie. Wystarczający jest nieformalny sprzeciw na piśmie, ale musi on zawierać uzasadnienie prawne, dla którego świadczenia powinny być uzyskiwane bez przeszkód.

Zobacz także: Bürgergeld – dochód obywatelski w Niemczech

Jak uniknąć zablokowania ALG I?

Ostateczną decyzję o odblokowaniu zasiłku dla bezrobotnych ALG I podejmuje Urząd Pracy. Tym samym to właśnie ta agencja rozważała złożenie formalnego sprzeciwu wobec nałożonej wcześniej blokady. Aby sprzeciw był skuteczny, musi zawierać jedną z konkretnych przyczyn rezygnacji danej osoby. Centrum Karier bierze pod uwagę następujące czynniki:

Powody zawodowe: Mówimy tutaj o mobbingu, molestowaniu seksualnym, zachowaniach homofobicznych lub innych stresujących sytuacjach, które przeszkadzają w pracy, w tym spóźnieniu lub braku zapłaty. Jednakże do Urzędu Pracy należy przedstawić dowód potwierdzający jedną z powyższych okoliczności.

Powody osobiste: W tym przypadku powodem przyjętym przez urząd pracy jest zmiana pracy jednego z małżonków, co wiąże się z przeprowadzką do innego miasta ze względu na wykształcenie dziecka (przeniesienie).

Przyjęcie nowej pracy: Jeśli dana osoba otrzyma lepszą ofertę pracy i ją zaakceptuje (podpisując umowę), to również dlatego blokada ALG I zostaje zniesiona.

Pracodawca zrywa umowę

Pracodawca może również wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. W takim przypadku jest to zwykle rozwiązywane w drodze negocjacji między dwiema stronami. W większości przypadków zatrzymanie ALG I jest niemożliwe, ponieważ pracodawca musi podać konkretne powody zwolnienia. Przykładem może być obniżenie kosztów dla firmy, skutkujące koniecznością rozwiązania starej umowy i zawarcia nowej w innej cenie. Jeśli pracownicy nie zgodzą się na nowy z powodu gorszych warunków, to mogą być pewni, że ALG I otrzymają na czas.

Istnieje powód, dla którego pracodawca może zwolnić pracownika i nie otrzyma on ALG I przez pierwsze 12 tygodni. Są to głównie zwolnienia na podstawie przewinień pracowniczych, takich jak naruszenie obowiązków służbowych, regulaminu zakładowego, nieprawidłowe wykonywanie pracy lub umyślne wykonywanie obowiązków w sposób zagrażający sprawnemu funkcjonowaniu firmy. Przyczyny te były spowodowane zachowaniem pracownika, więc spiskował w celu rozwiązania umowy o pracę.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *