Minijob 2024 w Niemczech: nowy rok, nowe zasady

·

·

,

Limit pracy w niepełnym wymiarze godzin, płaca minimalna, dodatkowe zarobki emerytalne – w 2024 roku również będą obowiązywać nowe zasady. Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych zmian:

Płaca minimalna w NIemczech – Wzrost

Od 1 stycznia 2024 r. ustawowa płaca minimalna wzrośnie z obecnych 12,00 euro do 12,41 euro za godzinę. Wpływa to również na limit zarobków w minipracy. Płaca w tym przypadku wzrasta z 520 euro do 538 euro miesięcznie.

Przepisy przejściowe dla starych midi-jobberów nie mają już zastosowania

W związku ze zwiększeniem limitu zarobków w ramach mini-job z 450 euro do 520 euro od 1 października 2022 r., przepisy przejściowe będą miały zastosowanie do 31 grudnia 2023 r. dla pracowników zarabiających od 450,01 euro do 520 euro miesięcznie.

Przepisy te powinny zapobiec przekształceniu się zatrudnienia w strefie przejściowej (zgodnie ze starymi przepisami do 30 września 2022 r.) w mini-job i utracie przez dotkniętych nią pracowników ubezpieczenia zdrowotnego, opiekuńczego i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Od 1 stycznia 2024 r. wyżej wymienione przepisy przejściowe nie będą miały zastosowania.

Terminy płatności i składki w 2024 r.

W 2024 r. w przypadku mini-pracy obowiązują takie same stawki składek i podatków, jak w ubiegłym roku.

Pracodawcy zobowiązani są przestrzegać ustalonych terminów płatności składek i składania zaświadczeń o ich opłacaniu.

Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów w Niemczech

Osoby pobierające emeryturę mogą generować dodatkowe zarobki w sposób nieograniczony, muszą jedynie przestrzegać zasad mini-pracy. Od 1 stycznia 2024 r. osoby wykonujące mini-pracę z limitem zarobków nie mogą zarabiać średnio więcej niż 538 euro miesięcznie. W skali roku kwota ta wynosi 6 456 euro.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy muszą przestrzegać limitów dodatkowych zarobków, których liczba wzrośnie do 1 stycznia 2024 r.

Nowy portal sprawozdawczy SV

W październiku 2023 r. nowy portal sprawozdawczy SI zastąpił elektroniczną pomoc w wypełnianiu formularzy sv.net. Pracodawcy mogą nadal korzystać z sv.net do 29 lutego 2024 roku. Od 1 marca 2024 r. sv.net zostanie wyłączony.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *