Lista programów pomocy w Niemczech

·

·

W ostatnich miesiącach inflacja w Niemczech utrzymywała się na wysokim poziomie, a kryzys energetyczny był niezwykle kosztowny. Wychodząc naprzeciw potrzebie, rząd federalny przygotował kilka form pomocy, które zostaną przekazane na przełomie 2022 i 2023 roku. Na lipcowej konferencji prasowej kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że w dobie kryzysu energetycznego rząd federalny nie zostawi ich samych i zapewni kilka programów pomocowych. W ciągu kilku następnych tygodni pojawiało się więcej szczegółów i okazało się, że na ten cel przeznaczonych zostanie aż 200 miliardów euro.

Limit cen gazu i energii elektrycznej w Niemczech 2023

To, kto będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy, zależy przede wszystkim od indywidualnego poziomu zużycia gazu i energii elektrycznej, a także od płaconej stawki za energię. Portal porównawczy Verivox szacuje, że gospodarstwo domowe, które płaci 20 centów za kWh gazu, zaoszczędzi 320 euro rocznie. Czteroosobowa rodzina w domu jednorodzinnym otrzyma łącznie 1280 euro, podczas gdy cena 25 centów da łącznie odpowiednio 520 euro i 2080 euro.

W przypadku energii elektrycznej Verivox stosuje standardową cenę rynkową wynoszącą 50 centów za kilowatogodzinę. Przyniosłoby to korzyść jednej osobie o 120 euro, a czteroosobowej rodzinie o 320 euro. Zniżki te odpowiadają odpowiednio 240 euro i 640 euro.

Kto może skorzystać? Praktycznie każdy, klient indywidualny, duża i mała firma, spółka. Rabat przyznaje dostawca gazu lub energii elektrycznej, a następnie rozlicza się z Państwem. Wylicza się go na podstawie zeszłorocznego zużycia. Trochę okrężną drogę będą mieć osoby, które mają wyższe zarobki. Te muszą złożyć specjalny wniosek.

Zasiłek na dziecko i dziecko – Kinderfreibetrag, Kindergeld 2023

Od pierwszego dnia nowego roku troje pierwszych dzieci będzie mogło otrzymać stypendium w wysokości 250 euro. Obecnie kosztuje 219 euro za pierwsze i drugie dziecko, 225 euro za trzecie i 250 euro za czwarte. Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. z mocą wsteczną wzrośnie zasiłek na dziecko, w tym zasiłek wychowawczy i szkoleniowy, o 160 euro do 8 548 euro. Od 1 stycznia podatek wzrośnie o kolejne 404 euro do 8 952 euro.

Ci, którzy już otrzymują Kindergeld, nie muszą nic robić, aby otrzymać pomoc. Pozostali kandydaci muszą złożyć wniosek w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy.

Jeśli w zeznaniu podatkowym figurują dzieci, zasiłek rodzinny zostanie doliczony automatycznie. Ma to na celu wyjaśnienie, co jest korzystniejsze dla rodziców.

Podatek od wynagrodzeń Niemcy 2023

Od pierwszego roku stawki podatkowe będą korygowane w oparciu o stopę inflacji. W szczególności kwota wolna od podatku wzrośnie o 561 EUR do 10 908 EUR. Najwyższa stawka podatku w wysokości 42% obowiązywać będzie od 62 810 euro zamiast dotychczasowych 58 597 euro. Reichensteuer (podatek od bogatych – przyp. red.) od 277 826 euro pozostaje bez zmian.

Dokładny efekt tych zmian zależy od indywidualnej sytuacji. Przykładowo osoba samotna z rocznym dochodem 28 800 euro będzie zwolniona z płacenia 196 euro, natomiast rodzina z dwójką dzieci i rocznym dochodem 56 000 euro otrzyma 1130 euro. Maksymalna korzyść dla podatników to 637 euro.

Dodatek mieszkaniowy – Wohngeld w Niemczech 2023

Od stycznia ok. 2 mln osób w Niemczech będzie mogło otrzymać dodatek mieszkaniowy, który w przyszłości pokryje również koszty ogrzewania. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które zostały pozbawione innych świadczeń socjalnych, ich dochody lub inne świadczenia są na tyle niskie, że nie stać ich na samodzielne mieszkanie. Nie ma znaczenia, czy mieszkają we własnym mieszkaniu, czy w wynajmowanym.

Aby otrzymać pomoc, należy złożyć odpowiedni wniosek w Kasie Świadczeń Mieszkaniowych w lokalnych gminach i powiatach. Możesz również skorzystać z kalkulatora dostarczonego przez Federalne Ministerstwo Budownictwa, aby określić, czy kwalifikujesz się do świadczeń. W urzędach trafnie oceniana jest sytuacja wnioskodawców.

Bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski – Niemcy 2023

Wprowadzenie dochodu obywatelskiego „Bürgergeld” to bez wątpienia największa reforma społeczna ostatnich 20 lat. Sekretarz pracy Hubertus Heil obiecał, że przyniesie to zmianę kulturową w zakresie pośrednictwa pracy, ogłaszając, że system Hartz IV zostanie przezwyciężony. Celem programu jest lepsze zakwalifikowanie osób długotrwale bezrobotnych i znalezienie im stałej pracy.

Korzyści: Bürgergeld i Hartz IV. Czym się różnią?

W krótkim okresie beneficjenci będą mogli skorzystać przede wszystkim z wyższych standardowych stóp procentowych. Osoby samotne dostają 502 euro miesięcznie, dorosłe pary 450 euro miesięcznie, dzieci w wieku 14-17 lat 420 euro, 6-13 lat 348 euro, a dzieci poniżej piątego roku życia 318 euro.Ponadto beneficjenci mogą zarabiać więcej niż wcześniej bez zmniejszania świadczeń. Czytaj więcej o Bürgergeld.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *