Pomoc finansowa ulega opodatkoawaniu!

·

·

Niemiecki urząd skarbowy przypomina: pomoc finansowa udzielana w związku z pandemią koronawirusa często podlega opodatkowaniu. W takiej sytuacji trzeba pamiętać by nie zapomnieć odliczyć podatku od takiego wsparcia. Dofinansowanie w ramach pandemii corona wirusa to nie tylko otrzymanie pieniędzy na konto, a wszystkie wymagane działania z rozliczeniem tych pieniędzy wraz z opodatkowaniem.

Ci, którzy w 2020 roku otrzymali wsparcie państwa w postaci pomocy finansowej udzielanej w związku z pandemią koronawirusa (Corona-Hilfe), prawdopodobnie będą musieli później zapłacić należny podatek. A jaka jest sytuacja podatkowa jednoosobowych firm i małych przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych (tzw. Corona-Soforthilfe)? I czy premie, które pracodawcy wypłacają swoim pracownikom, są zwolnione z podatku? Oto, co podatnicy powinni teraz wiedzieć.

W czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa państwo okazało się hojne: wiele firm jednoosobowych, drobnych przedsiębiorców i pracowników najemnych otrzymało zastrzyk gotówki, podobnie jak rodziny.

Jednakże może być tak, że osoby korzystające ze wsparcia będą później musiały zapłacić podatek od otrzymanych pieniędzy: urząd skarbowy wydając decyzję podatkową za rok 2020 może zażądać od nich zapłaty podatku. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Jaka jest sytuacja podatkowa jednoosobowych firm i małych przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc w związku z pandemią koronawirusa (Corona-Soforthilfe)?

„Muszą one rozliczyć pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych jako przychody operacyjne”, mówi Isabel Klocke z Niemieckiego Związku Podatników (niem. Bund der Steuerzahler). W rezultacie może to prowadzić do zwiększenia ich obciążeń podatkowych. Ponadto urząd skarbowy sprawdza, czy osoby, którym przyznano wsparcie w związku z pandemią koronawirusa, powinny były otrzymać te pieniądze. W tym celu nowe formularze podatkowe zawierają dodatkowy załącznik. Ci, którzy otrzymali zbyt wysokie wsparcie, mogą być zmuszeni do zwrotu otrzymanych świadczeń.

Czy osoby dotknięte kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa mogą odroczyć termin zapłaty należności podatkowych?

Wszyscy ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa, mogą liczyć na obniżenie swoich zaliczek na podatek. Mają również możliwość płacenia podatków w ratach lub odroczenia terminu zapłaty. „Podatnicy muszą sami złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym”, mówi Klocke. Osoby, których wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku dochodowego, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie będą musiały płacić odsetek do 31 grudnia 2020 roku. Bez względu na to, czy chodzi o odroczenie terminu zapłaty podatku, czy o obniżenie zaliczek: co się odwlecze, to nie uciecze. Wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić należny podatek.

Czy Kurzarbeitergeld (zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy) jest zasadniczo zwolniony z podatku?

Kurzarbeitergeld, czyli zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, jest jako taki zwolniony z podatku. Podlega on jednak tzw. zastrzeżeniu progresji (niem. Progressionsvorbehalt). Oznacza to, że przy późniejszym rozliczeniu podatkowym zostanie ustalona specjalna stawka podatkowa. W tym celu zasiłek będzie doliczony do dochodu do opodatkowania, będącego sumą uzyskanego wynagrodzenia i/lub wszelkich innych dochodów. Dla tak obliczonego (fikcyjnego) dochodu ustala się odpowiednią stawkę podatkową. Tę stawkę stosuje się następnie do rzeczywistych dochodów podlegających opodatkowaniu (bez świadczeń kompensujących utratę wynagrodzenia). „Oznacza to, że w konsekwencji wzrasta stawka podatkowa dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu”, wyjaśnia Uwe Rauhöft ze związku  Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) w Berlinie.

To, czy będzie to skutkować dopłatą do podatku, zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. „W przypadkach, w których wymiar czasu pracy został skrócony jedynie na okres od dwóch do trzech miesięcy, a następnie wszystko wróciło do stanu poprzedniego, zazwyczaj nie ma dopłaty do podatku”, mówi Klocke. I dodaje, że każdy, kto otrzymuje ponad 410 euro rocznie Kurzarbeitergeld, musi złożyć deklarację podatkową.

Czy premie, które pracodawcy wypłacają swoim pracownikom, są zwolnione z podatku?

W tym roku pracownicy mogą otrzymać dodatkowo do 1.500 euro zwolnionych z podatku. „Świadczenia pieniężne i rzeczowe do tej wysokości są wolne od podatków i składek na ubezpieczenia społeczne”, wyjaśnia Rauhöft. Według Stiftung Warentest, pracodawcy mogą przyznać to świadczenie swoim pracownikom oprócz innych bonusów, takich jak na przykład stała dopłata do zakupu biletów miesięcznych. Warunkiem koniecznym jest to, aby pieniądze były wypłacane jako dodatek do należnego wynagrodzenia.

Jak wpłynie dodatek Kinderbonus na zeznanie podatkowe?

W 2020 roku rodzice mogą otrzymać dodatek Kinderbonus w wysokości 300 euro na każde dziecko, na które co najmniej przez jeden miesiąc przysługiwało im prawo do zasiłku Kindergeld. „Dodatek przysługuje więc także na dzieci urodzone na przykład dopiero w listopadzie”, mówi Klocke. Podobnie jak w przypadku standardowego zasiłku Kindergeld, urząd skarbowy zalicza dodatek Kinderbonus na poczet kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (niem. Kinderfreibetrag) przy rozliczaniu deklaracji podatkowej. Pary małżeńskie, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza około 68.000 euro (i około połowy tej kwoty w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci), odnoszą korzyść z dodatku Kinderbonus. W przypadku wyższych dochodów ta korzyść zanika.

Niektórzy rodzice musieli na jakiś czas ograniczyć swój czas pracy ze względu na zamknięte przedszkola i szkoły. Otrzymywali wówczas rekompensatę za utracone dochody. Jakie przepisy podatkowe mają tu zastosowanie?

Rekompensaty wypłacone na podstawie ustawy o ochronie przed zakażeniami (niem. Infektionsschutzgesetz) są zwolnione z podatku, ale jednocześnie są uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego. Podlegają one zastrzeżeniu progresji (niem. Progressionsvorbehalt) – zwiększa się więc stawka podatkowa dla pozostałych dochodów. „W niektórych przypadkach może to skutkować koniecznością uiszczenia dopłaty do podatku”, tłumaczy Rauhöft.

Co należy wziąć pod uwagę podczas składania zeznania podatkowego, jeśli pracodawca opłaca koszty doraźnej opieki nad dzieckiem lub nad krewnym wymagającym pomocy?

Pracodawca może wesprzeć pracownika nieopodatkowaną kwotą 600 euro rocznie przeznaczoną na sfinansowanie doraźnej opieki nad dzieckiem lub krewnym wymagającym pomocy. Według Stiftung Warentest, jeśli wypłaca on wyższą kwotę na zapewnienie opieki doraźnej, wówczas kwota przekraczająca 600 euro podlega opodatkowaniu.

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *