Wsparcie pomostowe – co musi się wydarzyć by otrzymać pieniądze?

·

·

Wsparcie pomostowe – jaki musi być spadek obrotów, by móc je otrzymać? Jak wygląda to w statystykach? Przygotowana została specjalna tabela na której widoczne są przykłady obrotów firm, na podstawie których dowiedzieć się można, co musi się wydarzyć, by otrzymać wsparcie pomostowe.

Czy musi nastąpić spadek obrotów o co najmniej 50, względnie 30 procent w każdym miesiącu?

Nie, wystarczy, że przez dwa kolejne miesiące w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku nastąpi średni spadek obrotów o co najmniej 50 procent. Alternatywnie, wystarczy, że w całym okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku nastąpi średni spadek obrotów o co najmniej 30 procent. Przykład: Przedsiębiorstwo rozważa złożenie wniosku o wsparcie pomostowe (2. etap):

 Przypadek 1Przypadek 2Przypadek 3
Całkowity obrót (rok 2019)Kwiecień 2019100 000 euro100 000 euro100 000 euro
 Maj 2019100 000 euro100 000 euro100 000 euro
 Czerwiec 2019100 000 euro100 000 euro100 000 euro
 Lipiec 2019   Sierpień 2019   Kwiecień-sierpień 2019100 000 euro   100 000 euro   500 000 euro100 000 euro   100 000 euro   500 000 euro100 000 euro   100 000 euro   500 000 euro
Całkowity obrót (rok 2020)Kwiecień 202040 000 euro95 000 euro90 000 euro
 Maj 202045 000 euro95 000 euro70 000 euro
 Czerwiec 2020100 000 euro95 000 euro60 000 euro
 Lipiec 2020110 000 euro55 000 euro55 000 euro
 Sierpień 2020110 000 euro40 000 euro55 000 euro
 Kwiecień-sierpień 2020405 000 euro380 000 euro330 000 euro
Spadek obrotówKwiecień 2020-60 procent-5 procent-10 procent
 Maj 2020-55 procent-5 procent-30 procent
 Czerwiec 20200 procent-5 procent-40 procent
 Lipiec 202010 procent-45 procent-45 procent
 Sierpień 202010 procent-60 procent-45 procent
 Max. średnia z dwóch kolejnych miesięcy-58 procent (kwiecień i maj)-53 procent (lipiec i sierpień)-45 procent (lipiec i sierpień)
 Średnia kwiecień-sierpień 2020-19 procent-24 procent-34 procent

Czy wymogi kwalifikowalności                                    Tak                                    Tak                                     Tak

zostały spełnione?                                                                                                                                                                       

Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *