Jakie korzyści przyniesie mi zryczałtowany koszt uzyskania przychodu?

·

·

,

W przypadku tak zwanego zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu fiskus przyznaje na koniec roku każdemu pracownikowi ulgę podatkową w wysokości 1.000,- €.

Przejazdy do pracy, literatura fachowa lub szkolenia, czyli wszelkie wydatki związane z wykonywanym zawodem zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu i podlegają odliczeniu od podatku.

A najlepsze jest to, że w przypadku złożonej deklaracji podatkowej urząd skarbowy uzna koszt uzyskania przychodu w wysokości 1.000,- € automatycznie. Wystarczy złożyć zeznanie, bez konieczności stawiania gdziekolwiek krzyżyków lub wpisywania żadnych kwot.

Kiedy koszt uzyskania przychodu staje się opłacalny dla mnie?

Koszt uzyskania przychodu – nazywany również ryczałtem pracowniczym – opłaca się zawsze wtedy, gdy roczne wydatki pracownika związane z jego pracą wynoszą mniej niż 1000,- €. Natomiast jeśli roczne wydatki podatnika związane z wykonywanym zawodem przekraczają kwotę 1.000,- €, nie powinno się przyjmować zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu, lecz indywidualnie wykazać swoje wydatki.

Przekroczenie rocznego limitu w wysokości 1.000,- € w szybki sposób oddaje obliczenie przejazdów do pracy. Za każdy przejechany kilometr na zwykłej trasie do pracy pracownicy mogą odliczyć od podatku kwotę w wysokości 0,30 €. Jeśli podatnik mieszka dalej niż 16 kilometrów od swojego miejsca pracy i dojeżdża do pracy przez 220 dni w roku, to już samymi wydatkami za przejazdy do pracy przekroczy ryczałt w wysokości 1.000,- €:

220 (dni roboczych) x 16 (kilometrów zwykłej trasy) x 0,3 (ryczałt dla dojeżdżających do pracy) = 1.056,- €

Co muszę zrobić, jeśli chcę indywidualnie odliczyć swoje wydatki związane z pracą?

Jeśli podatnik chce odliczyć od podatku swoje wydatki związane z pracą, powinien zachować wszystkie rachunki i paragony, które udokumentują poniesione z tego tytułu koszty, np. na proces ubiegania się o nową pracę, literaturę fachową lub odzież służbową. Jakie dokładnie koszty można jeszcze zaliczyć do tej grupy, wyjaśnia nasz artykuł „Co jest kosztem uzyskania przychodu?”.

Pod koniec roku należy dodać wszystkie wydatki związane z pracą i wpisać kwotę całkowitą w deklaracji podatkowej do załącznika N. Pokwitowania trzeba zachować w domu na wypadek, gdyby urząd skarbowy chciał je sprawdzić w późniejszym terminie.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *