Dieta za czas podróży służbowej – co to takiego?

Każdy, kto przebywa w podróży służbowej dłużej niż osiem godzin, może odliczyć od podatku ryczałtową kwotę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należna kwota jest uzależniona od czasu trwania podróży. Zazwyczaj pracownik odbywa podróż służbową z polecenia przełożonego, dlatego koszty są zwykle pokrywane przez firmę. Z reguły dotyczy to również noclegów i wyżywienia. Jeżeli tak nie jest, można odliczyć od…

Jakie korzyści przyniesie mi zryczałtowany koszt uzyskania przychodu?

W przypadku tak zwanego zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu fiskus przyznaje na koniec roku każdemu pracownikowi ulgę podatkową w wysokości 1.000,- €. Przejazdy do pracy, literatura fachowa lub szkolenia, czyli wszelkie wydatki związane z wykonywanym zawodem zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu i podlegają odliczeniu od podatku. A najlepsze jest to, że w przypadku złożonej deklaracji…

Dobrowolne składanie deklaracji podatkowej – komu to się opłaca?

W przeciwieństwie do osób samozatrudnionych, przedsiębiorców i rolników większość zatrudnionych (oraz emerytów) nie ma obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej. Toteż wiele osób myśli, że zaoszczędzić sobie wysiłku – tracąc tak naprawdę spore pieniądze. Dobrowolne zeznanie podatkowe z pewnością jest uzasadnione w przypadku, gdy pracownik posiada wysokie wydatki służbowe, czyli koszty uzyskania przychodu. Zryczałtowaną kwotę przeznaczoną…