Urlop okolicznościowy w Niemczech

·

·

,

Jest kilka sytuacji, w których pracownicy nie muszą potrącać z konta urlopowego, jak np. ślub, narodziny dziecka czy śmierć bliskiej osoby. W niektórych przypadkach mogą skorzystać z tzw. urlopu specjalnego. Kiedy i w jakich okolicznościach mogę złożyć wniosek?

O ile umowa o pracę nie stanowi inaczej, w pewnych okolicznościach każdy pracownik może zdecydować się na urlop okolicznościowy, który może trwać do kilku dni. Co ważne, może to być również płatna forma rozsądnej nieobecności. Ale kto ma do tego prawo i na jakich warunkach?

Z prawnego punktu widzenia urlop okolicznościowy jest „głównym obowiązkiem wynikającym z wzajemnego rozwiązania stosunku pracy pomiędzy stronami umowy o pracę”. Adwokat i ekspert prawa pracy Marc Andre Jimmy wyjaśnia, że ​​jeśli pracownik zostanie zwolniony w tej formie, pracodawca może, ale nie musi, zapłacić za ten czas.

W potocznym użyciu tego terminu urlop okolicznościowy w Niemczech oznacza zazwyczaj zwolnienie z obowiązków pracowniczych przy jednoczesnym wypłacaniu pracownikom przysługujących im uprawnień. W takim przypadku urlop często traktowany jest po prostu jako dodatkowy dzień wolny i odpowiednio płatny.

Z reguły święta specjalne nie podlegają prawu niemieckiemu. W przeciwieństwie do tradycyjnych przepisów dotyczących urlopów, które są regulowane przez federalne przepisy dotyczące urlopów i są znane większości pracowników, Jimmy powiedział, że pracownicy często nie rozumieją, jakie warunki przyznawane są specjalne urlopy.

Jednak zawsze warto uważnie przyjrzeć się umowom o pracę lub układom zbiorowym. Prawnik powiedział, że często istnieją „mniej lub bardziej szczegółowe zasady” określające, ile dni pracownik może ubiegać się o specjalny płatny urlop.

Paragraf 616 kodeksu cywilnego – urlop okolicznościowy w Niemczech

Jeśli w Twojej umowie o pracę lub umowie firmowej nie są wymienione specjalne dni wolne od pracy, pomocna może być sekcja 616 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W niektórych przypadkach jest to podstawa prawna urlopu okolicznościowego (płatnego). Zasadniczo stwierdza, że ​​„jeśli pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z powodów osobistych, nadal będzie otrzymywać odszkodowanie za przestój”.

Jeśli jednak spełnione są wszystkie wymagania § 616 BGB, pracownik ma prawo do zwolnienia przez pracodawcę i nadal otrzymuje wynagrodzenie za okres. Należy jednak zauważyć, że art. 616 niemieckiego kodeksu cywilnego obejmuje tylko sytuacje przejściowe. Zazwyczaj zakłada się tutaj 1 lub 2 dni.

Kiedy można ubiegać się o Urlop Okolicznościowy w Niemczech?

  • dzień ślubu lub rejestracji związku cywilnego,
  • pogrzeb kogoś z rodziny,
  • narodziny dziecka,
  • nieprzewidziana choroba kogoś z rodziny, która wymaga opieki domowej,
  • operacja lub nagły wypadek,
  • wizyta u lekarza, jeśli niemożliwe jest wpłynięcie na czas wizyty.

Masz więcej pytań? Napisz do nas, a postaramy Ci się na nie odpowiedzieć!


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *