Jak zaoszczędzić na koniec roku?

·

·

,

Końcówka każdego roku to sporo wydatków. W ich skład wchodzą między innymi święta, na potrzeby których kupujemy bliskim prezenty, zapełniamy lodówkę i świąteczny stół, ale także Sylwester, który często jest okazją do zaproszenia znajomych czy wyjścia na bal sylwestrowy. Oprócz tego jest jeszcze sporo wydatków, które zrobiliśmy w ciągu roku, a z których możemy otrzymać jeszcze zwrot! Co jeszcze można zrobić w tym roku, aby zaoszczędzić na podatku?

Zakup nowych mebli do biura domowego, wyższe koszty leczenia… W tym roku było wiele nieoczekiwanych wydatków. Warto jeszcze przed końcem roku przejrzeć pewne dokumenty, aby uzyskać większy zwrot podatku przy rozliczaniu deklaracji za 2020 rok.

Już niedługo bowiem przejdzie on do historii. Biorąc pod uwagę wszystkie zawirowania, jakie towarzyszyły nam w tym roku, niektórzy być może nawet z utęsknieniem czekają na Nowy Rok, aby wreszcie zamknąć ten rozdział w swoim życiu. Ale nie tak szybko: zanim to nastąpi, warto najpierw dokonać przeglądu swoich finansów. Ponieważ w wielu przypadkach będzie można dzięki temu uzupełnić domowy budżet.

Z tego względu pod koniec roku powinno się przyjrzeć swoim dochodom i wydatkom. To, czy wydatki będzie można uwzględnić jeszcze w bieżącym, czy dopiero w 2021 roku, zależy zasadniczo od terminu płatności. „Dlatego też, zwłaszcza na przełomie roku, przemyślana decyzja dotycząca terminu wykonania przelewu może pomóc zaoszczędzić na podatkach”, mówi Uwe Rauhöft ze związku Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Oto przegląd:

Uporządkowanie pokwitowań

Wiele osób w ciągu roku zbiera paragony i pokwitowania za nabycie literatury fachowej, zakup lub czyszczenie odzieży roboczej lub faktury za szkolenia i usługi rzemieślnicze. Przegląd zgromadzonych rachunków i uporządkowanie ich według lat pozwoli rozeznać się w swojej sytuacji finansowej, wyjaśnia Niemiecki Związek Podatników (niem. Bund der Steuerzahler).

Rada ta może wprawdzie brzmieć banalnie, ale w praktyce jest niezwykle pomocna. Porządek w dokumentach sprawia bowiem, że przy sporządzaniu zeznania podatkowego są one dostępne od ręki. Dodatkowo, minimalizuje to ryzyko pominięcia kosztownych wydatków. A co więcej, ci, którzy już z grubsza oszacowali poszczególne pozycje, szybko dostrzegą, gdzie jest jeszcze pole do manewru.

Optymalizacja kosztów uzyskania przychodu

Ze względu na pandemię koronawirusa, dla wielu pracowników rok 2020 wiązał się z niespodziewanymi zmianami. Niektórzy z dnia na dzień musieli zorganizować sobie biuro domowe, inni musieli pracować w nadgodzinach. Niektórym z kolei skrócony został wymiar czasu pracy. Z tego właśnie powodu warto dokonać przeglądu swoich wydatków, które można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu.

„W przypadku osób, które zaczęły wykonywać pracę w trybie home office, odpadły koszty codziennych dojazdów do pracy lub też podróży do domu rodzinnego jeśli prowadzą podwójne gospodarstwo domowe, w przypadku innych osób na wymiar podatku wpłynie skrócenie czasu pracy”, wyjaśnia Rauhöft.

Można jednak zoptymalizować obciążenia podatkowe za pomocą przemyślanych inwestycji. Mogą to być szkolenia, na przykład w formie często obecnie oferowanych seminariów online, ale także koszty związane z zakupem biurka, półek do gabinetu, laptopa czy kamery internetowej. Wydatki te zazwyczaj podlegają odliczeniu.

Towary o wartości netto nieprzekraczającej 800 euro natychmiast zmniejszają obciążenie podatkowe, droższe dobra ekonomiczne muszą być odpisywane przez cały okres ich użytkowania. Nie ma ograniczeń kwotowych w przypadku kosztów szkoleń. Jeżeli zostały opłacone, można je odliczyć od podatku.

Jeśli tak czy owak trzeba zakupić sprzęt biurowy lub jeśli już wcześniej zaplanowano jakieś szkolenia, a ryczałt w wysokości 1000 euro rocznie na pracownika został już przekroczony ze względu na inne koszty uzyskania przychodu, być może warto wcześniej ponieść te koszty i zapewnić sobie oszczędności podatkowe przy rozliczaniu deklaracji za 2020 rok.

Kumulacja kosztów opieki zdrowotnej

W przypadku kosztów opieki zdrowotnej i innych nadzwyczajnych obciążeń (niem. außergewöhnliche Belastungen), aby móc zaoszczędzić na podatkach, musi być przekroczone tzw. obciążenie dostosowane do możliwości podatnika (niem. zumutbare Belastung), wyjaśnia Niemiecki Związek Podatników (niem. Bund der Steuerzahler). Jego wysokość różni się w zależności od stanu cywilnego, liczby dzieci i poziomu dochodów podatnika. W wielu przypadkach w oszacowaniu jego wysokości może pomóc decyzja podatkowa wydana w poprzednim roku.

Ze względu na to, że każdy podatnik sam ponosi obciążenia dostosowane do jego możliwości finansowych, ważne jest, aby nadzwyczajne obciążenia w miarę możliwości kumulować w ciągu jednego roku. Na przykład, każdy, kto w bieżącym roku poniósł już duże wydatki na leczenie, powinien sprawdzić, czy może we wcześniejszym terminie skorzystać z usług medycznych zaplanowanych na kolejny rok. Mogą to być choćby wydatki związane z kosztownym leczeniem stomatologicznym, zakupem okularów czy też zamawianiem leków. Każdy, kto w 2020 roku nie miał większych nadzwyczajnych obciążeń, powinien, w miarę możliwości, opóźnić moment poniesienia wydatków, tak aby przenieść te koszty na następny rok.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o poniesieniu strat finansowych

Straty na inwestycjach finansowych mogą być opłacalne – przynajmniej z podatkowego punktu widzenia. Inwestorzy, którzy prowadzą swoje rachunki w różnych instytucjach finansowych, mogą od nich uzyskać zaświadczenie o poniesionych stratach.

Za pomocą tego zaświadczenia możliwe jest kompensowanie w deklaracji podatkowej poniesionych w danym roku strat i zysków kapitałowych wypracowanych w innej instytucji finansowej. Odnosi się to również do par małżeńskich, które ulokowały kapitał w kilku bankach i rozliczają się wspólnie, wyjaśnia BVL.

Na wniosek podatnika bank, w którym zostały poniesione straty, wystawia odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Aby uzyskać zaświadczenie za rok 2020, inwestor musi złożyć wniosek o jego wydanie do dnia 15 grudnia bieżącego roku kalendarzowego.

Jednak nawet jeśli podatnik nie złoży wniosku o poświadczenie straty w terminie, nie traci możliwości jej wykazania w przyszłości. Straty te są bowiem przenoszone przez instytucję kredytową na następny rok kalendarzowy. Strata ta może wówczas zostać ponownie skompensowana przyszłymi zyskami z inwestycji.

Wcześniejsze poniesienie wydatków

Jeśli już teraz można przewidzieć, że w 2021 roku osiągnięte zostaną znacznie niższe dochody, warto przyspieszyć poniesienie wydatków, które mogą wpłynąć na obniżenie podatku, tak aby były one uwzględnione w kosztach 2020 roku. Ma to sens na przykład dla tych, którzy w 2021 roku przechodzą na emeryturę lub biorą urlop wychowawczy, czy też na przykład obawiają się bezrobocia.

Wynika to z faktu, że jeżeli w nadchodzącym roku nie zostanie zapłacony żaden lub jedynie mały podatek dochodowy, może nie być już możliwe wykorzystanie tych wydatków do obniżenia podatku. Jeśli natomiast poniesie się te koszty wcześniej, można będzie wykazać je w deklaracji za rok 2020 i w ten sposób zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe.

Źródło: https://www.steuerrat24.de/steuerservice/musterschreiben.html

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *