Od stycznia 2021 roku wzrośnie ulga podatkowa z tytułu dojazdów do pracy (Pendlerpauschale)

·

·

Dobra wiadomość dla pracowników: w przyszłym roku wejdą w życie zmiany dotyczące ulgi podatkowej przysługującej osobom dojeżdżającym do pracy. Ci, którzy mają daleko do miejsca zatrudnienia, będą mogli odliczyć od podatku wyższą kwotę ryczałtową.

Od 1 stycznia 2021 roku wzrośnie ulga podatkowa z tytułu dojazdów do pracy (Pendlerpauschale). Jednak nie wszystkie osoby dojeżdżające do pracy skorzystają z podwyższenia stawek. „Na pierwsze 20 kilometrów odległości od domu do pierwszego miejsca zatrudnienia stawka ryczałtowa pozostaje na dotychczasowym poziomie 30 centów”, wyjaśnia Uwe Rauhöft, prezes związku Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Dopiero począwszy od 21. kilometra zaczyna obowiązywać stawka 35 centów za kilometr dojazdu do pracy, którą można wykazać w deklaracji podatkowej  jako koszty uzyskania przychodu. W ramach ulgi Pendlerpauschale można odliczyć od podatku koszty dojazdu w jedną stronę, a nie trasy tam i z powrotem.

Pendlerpauschale 2021: jak wzrosną stawki

Nowe stawki będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym okresie osoby, które dojeżdżając do pracy pokonują odległość większą niż 20 kilometrów, będą mogły odliczyć w deklaracji podatkowej 38 centów za każdy kolejny przejechany kilometr jako koszty uzyskania przychodu. Ta stawka z kolei będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2026 roku.

„Jeśli na przykład pracownik 210 razy w roku pokonuje odległość 35 kilometrów aby dotrzeć do miejsca pracy, w 2021 roku będzie mógł wykazać w deklaracji podatkowej o niemal 160 euro większe koszty uzyskania przychodu niż w 2020 roku”, wylicza Rauhöft. Natomiast w 2024 roku wzrosną one o kolejne prawie 95 euro. Jeśli odległość od miejsca pracy nie przekracza 20 km, pracownikom nie wzrosną koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy.

Kolejna nowość: premia za mobilność (Mobilitätsprämie) od 2021 roku

Kolejną nowością od 2021 roku jest to, że z wyższej ulgi podatkowej z tytułu dojazdów do pracy skorzystają także ci pracownicy, którzy w ogóle nie płacą podatku od wynagrodzeń, czy też podatku dochodowego. „Ci pracownicy mogą ubiegać się o tzw. premię za mobilność”, wyjaśnia Rauhöft. Korzyść wynikająca z możliwości odliczenia wyższych kosztów dojazdu w deklaracji podatkowej jest w tym przypadku równoważona wypłatą takim pracownikom specjalnej premii.

„Jeśli pracownik pokonujący 35-kilometrową trasę do miejsca pracy 210 razy w roku nie uzyska korzystnego efektu podatkowego dzięki Pendlerpauschale, ponieważ ma zbyt niskie dochody, może otrzymać premię za mobilność w wysokości 154,35 euro”, wylicza Rauhöft. Wniosek o przyznanie Mobilitätsprämie składa się we właściwym urzędzie skarbowym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Pendlerpauschale.

Przykładowe obliczenia dotyczące ryczałtu za dojazdy do pracy i premii za mobilność

Pendlerpauschale:

2020: 210 przejazdów x 35 km x 0,30 euro = 2 205 euro

2021: 210 przejazdów x 20 km x 0,30 euro + 15 km x 0,35 euro = 2 362,50 euro

Różnica = 157,50 euro

2024: 210 przejazdów x 20 km x 0,30 euro + 15 km x 0,38 euro = 2 457,00 euro

Różnica względem 2021 roku: 94,50 euro

Mobilitätsprämie 2021:

210 przejazdów x 20 km x 0,30 euro = 1 260 euro (zwykła stawka ryczałtowa za dojazdy do pracy, przekracza już ryczałt w wysokości 1 000 euro, który pracownicy mogą odliczyć od podatku jako koszty uzyskania przychodu (niem. Arbeitnehmer-Pauschbetrag), co jest warunkiem uzyskania premii za mobilność przyznawanej od 21. kilometra) + 210 przejazdów x 15 km x 0,35 euro = 1 102,50 euro (wyższa ulga podatkowa z tytułu dojazdów do pracy od 21. kilometra)

1 102,50 euro x 0,14 (najniższa stawka podatku, czyli 14%) = 154,35 euro


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *