Otwarcie firmy w Niemczech w rzemiośle – porady

·

·

Porady dla rozpoczynających działalność w rzemiośle, w branży budowlanej  i czym jest „prosta działalność rzemieślnicza” oraz jak uniknąć kary? Wszystkich najważniejszych informacji dowiecie się z naszego wpisu. Podpowiemy wam, gdzie uzyskać wsparcie oraz jak z niego skorzystać. Przy okazji wyjaśniamy, co oznacza „Prosta działalność gospodarcza”. Otwierasz firmę w Niemczech? To coś dla Ciebie!

Osoba założyciela/kwalifikacje

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej trzeba przyjrzeć się warunkom uzyskania zezwolenia na wykonywanie danego zawodu. Ważne jest również, aby wiedzieć, jakie czynności można realizować w ramach danego rzemiosła, a co jest niedozwolone.

Produkt/usługa

Założyciele firm, zwłaszcza ci nieposiadający dyplomu mistrzowskiego, powinni pomyśleć o świadczeniu wyspecjalizowanych usług i/lub oprzeć się na już istniejącej bazie klientów.

Zapotrzebowanie na kapitał

W przeciwieństwie do np. handlu, rzemieślnicy muszą najpierw wykonać usługę, wystawić fakturę, a potem czekać na pieniądze. Muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, aby przetrwać ten czas. Do tego dochodzą znaczne koszty związane z poprzedzającym wykonanie usługi zakupem materiałów lub zapłatą za usługi zewnętrzne (tak jest np. w budownictwie i branżach związanych z budownictwem).

Plan finansowy/planowanie płynności finansowej

Zgodnie z niemiecką ustawą o zabezpieczeniu wierzytelności (niem. Forderungssicherungsgesetz), przedsiębiorcy mogą żądać od klientów zaliczek w wysokości odpowiadającej przyrostowi wartości uzyskanemu przez klienta w wyniku wykonanej przez nich pracy. Wynagrodzenie dla rzemieślnika budowlanego jako podwykonawcy jest wymagalne już w momencie odbioru przez inwestora budowlanego prac wykonanych przez podwykonawcę.

Wsparcie

Aufstiegs-BAföG (dawniej Meister-BAföG): wspiera doskonalenie zawodowe rzemieślników, a konkretnie przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego.

Meistergründungsprämie lub Meisterbonus: jest to dotacja przyznawana przez niektóre kraje związkowe Niemiec młodym mistrzom rzemiosła.

www.foerderdatenbank.de

Prosta działalność rzemieślnicza

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w niszach rynkowych jest możliwe i sensowne w każdej chwili. Wielu założycieli firm, zwłaszcza tych, którzy wcześniej byli osobami bezrobotnymi, korzysta z tej okazji i oferuje proste usługi rzemieślnicze. W przeszłości wielokrotnie prowadziło to do tego, że osoby samozatrudnione otrzymywały upomnienia od izb rzemieślniczych lub urzędów, były karane grzywną lub nawet zamykano ich firmy. Powód: właściwe instytucje uznały ich pracę zawodową za „istotną działalność” rzemieślniczą (niem. „wesentliche Tätigkeit“), wymagającą przedłożenia dyplomu mistrzowskiego i wpisu do rejestru rzemieślników.

Aby uchronić założycieli przed takimi przykrymi niespodziankami, ustawa precyzuje, jakie czynności nie należą do podstawowego zakresu działalności rzemieślniczej, ale mogą być wykonywane przez każdego jako „prosta działalność” (niem. „einfache Tätigkeit“). Są to czynności, które mogą być opanowane przez przeciętnie uzdolnioną osobę bez doświadczenia w krótkim okresie czasu (od dwóch do trzech miesięcy). Wykonywanie wielu prostych czynności jest dopuszczalne, chyba że dana czynność generalnie rzecz biorąc jest „istotna” dla danego rzemiosła. Pod tym samym warunkiem możliwe jest również łączenie prostych czynności wykonywanych w ramach różnych zawodów.

Każdy, kto chce się upewnić, że jego pomysł na biznes jest taką dopuszczalną „prostą działalnością”, może zasięgnąć informacji na ten temat z poniższych źródeł:

  • Handwerkskammer (Izba Rzemieślnicza ) (adresy można znaleźć na stronie https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/)
  • Industrie- und Handelskammer (Izba Przemysłowo-Handlowa) (adresy można znaleźć na stronie https://www.ihk.de/)
  • Gewerbebehörde (urząd ds. działalności gospodarczej)
  • Wirtschaftsministerium (Ministerstwo Gospodarki ) lub Senatsverwaltung für Wirtschaft (Administracja Senatu ds. Gospodarki) kraju związkowego, w którym chce się założyć firmę.

Doradztwo

Istnieje wiele usług doradczych dla założycieli firm i już działających przedsiębiorstw rzemieślniczych: są one oferowane przez izby rzemieślnicze, stowarzyszenia branżowe oraz branżowe centra informacyjne. Osoby chcące uzyskać poradę mogą bezpłatnie korzystać z ich usług informacyjnych i doradczych. Szczególnymi wyzwaniami, zwłaszcza dla wielu małych zakładów rzemieślniczych, są presja związana z rosnącą konkurencją ze strony podmiotów krajowych jak i zagranicznych, coraz szybsze zmiany technologiczne, skutki cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa oraz brak rąk do pracy (niedobór uczniów i wykwalifikowanych pracowników) wynikający ze zmian demograficznych.

Aby umożliwić przedsiębiorstwom i osobom rozpoczynającym działalność sprostanie tym wyzwaniom, Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) przeznacza rocznie do 16 milionów euro na wspieranie transferu know-how w sektorze rzemiosła („Richtlinie zur Förderung des Know-how-Transfers im Handwerk“). Dzięki temu wsparciu można było utworzyć do 620 stanowisk dla konsultantów. Są to specjaliści w takich dziedzinach jak handel zagraniczny, podwykonawstwo, technologie ICT, wzornictwo i ochrona zabytków. Do tego dochodzi ponad 150 doradców ds. innowacji i około 50 branżowych centrów informacyjnych.

Wykaz izb rzemieślniczych:

https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/

Wykaz stowarzyszeń branżowych:

https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/zentralfachverbaende/adressen/

Broszury i biuletyny informacyjne

Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkeit https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/starthilfe-der-erfolgreiche-weg-in-die-selbstaendigkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=15

Internet

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html

https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html

https://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Home/home_node.html

https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Navigation/DE/Home/home.html

https://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html

https://gruenderplattform.de/


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *