Co nie stanowi wydatków szczególnych

·

·

,

Składki dla wielu firm ubezpieczeniowych można zwykle odliczyć od podatku jako wydatki szczególne lub jako wydatki na poczet zabezpieczenia emerytalnego.

Ubezpieczenie jest drogie i w zależności od zakresu i liczby polis ubezpieczeniowych może kosztować kilkaset euro rocznie. Dlatego wielu podatników zastanawia się, jakie polisy ubezpieczeniowe mogą odliczyć i na jakich zasadach.

Ogólna zasada mówi, że: Ustawodawca określa wydatki związane z Twoim trybem życia, które nieuchronnie pogarszają Twoją sytuację ekonomiczną, jako wydatki szczególne. W związku z tym przysługują Ci ulgi podatkowe.

Jednak ubezpieczenia mienia nie można odliczyć od podatku, ponieważ można go uniknąć, to znaczy, nie służy ono jako zabezpieczenie lub nie jest niezbędne do wykonywania zawodu.

Jakie składki na ubezpieczenie mogę odliczyć?

A) Wydatki na system emerytalny (podstawowe świadczenie emerytalne):

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne

Fundusz emerytalny / Kasy ubezpieczenia emerytalnego

Prywatne ubezpieczenie emerytalne: Umowy ubezpieczenia emerytalno-rentowego typu Rürup

⇒ Dla wydatków na system emerytalny ustalono kwotę maksymalną. Wynosi ona aktualnie 25.046 euro dla osób w stanie wolnym oraz 50.092 euro dla małżonków. Jeszcze w 2019 r. kwota ta wynosiła 24.305 euro dla osób w stanie wolnym.

Jednak w 2020 r. Urząd Skarbowy przyjmuje maksymalnie 90 procent tej kwoty granicznej, co wynosi 22.541 euro dla osób w stanie wolnym. Dopiero w 2025 r. będziesz mógł skorzystać z maksymalnej kwoty. Jeśli podlegasz ubezpieczeniu emerytalnemu, potrącenie zostanie również zmniejszone o część wkładu pracodawcy.

b) Umowy typu Riester (dodatkowa emerytura):

W deklaracji podatkowej możesz podać roczne składki na ubezpieczenie typu Riester jako wydatki szczególne do maksymalnej wysokości 2.100 euro. Obejmuje to nie tylko składki, które sam płacisz, ale także dodatek państwowy.

c) Pozostałe wydatki na ubezpieczenia:

 • Najczęściej wybierane:
 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne
 • Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe (np. dodatkowe ubezpieczenie dentystyczne)
 • Dzienny zasiłek chorobowy / dzienny zasiłek chorobowy na leczenie szpitalne
 • Ubezpieczenie medyczne w podróży zagranicznej
 • Dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne
 • Ubezpieczenie wypadkowe (w czasie wolnym od pracy)
 • Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do zarobkowania i do pracy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kapitałowe ubezpieczenie na życie (jeśli zostało zawarte przed 1 stycznia 2005 r.)
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci (pod pewnymi warunkami, np. świadczenie tylko w przypadku śmierci)

⇒ Maksymalnie do 1.900 euro dla pracowników i urzędników / 2.800 euro dla samozatrudnionych. Dla małżonków kwota obowiązuje podwójnie.

Jako że limit odliczeń w wysokości 1.900 euro i 2.800 euro jest bardzo niski, podatnicy zostają odciążeni tylko w niewielkim zakresie: Przy podstawowym ubezpieczeniu chorobowym i ustawowym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym maksymalna kwota jest już często osiągana. Jednak Urząd Skarbowy zawsze bierze pod uwagę faktyczną kwotę, nawet jeśli przekracza ona maksymalną kwotę odliczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Ustawa o korzystniejszym rozliczeniu podatkowym wydatków na ubezpieczenie emerytalne zniosła podejście ryczałtowe do wydatków na ubezpieczenie emerytalne w procedurze podatkowej w formie zryczałtowanej stawki emerytalnej. Od 2010 r. zryczałtowana kwota na ubezpieczenie emerytalne jest uwzględniana tylko w procesie odliczania podatku od wynagrodzeń.

d) Ubezpieczenia związane z pracą zarobkową:

Ubezpieczenie wypadkowe (zgodnie ze stopą procentową dla danej grupy działalności)

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej (zgodnie ze stopą procentową dla danej grupy działalności) lub ubezpieczenie ochrony prawnej prawa pracy

⇒ Wymienione wyżej składki na ubezpieczenia możesz w pełnej kwocie podać jako koszty uzyskania przychodu.

Jakie potwierdzenia muszę dostarczyć?

Ubezpieczenia wymienione w decyzji w sprawie wysokości podatku dochodowego nie wymagają potwierdzenia.

Dla pozostałych ubezpieczeń stosuje się, co następuje: Możesz odliczyć tylko to, co już faktycznie zapłaciłeś. W związku z tym rachunek często nie wystarczy Urzędowi Skarbowemu. Dlatego powinieneś również zachować odpowiednie potwierdzenia przelewu lub wyciągi bankowe.

Gdzie mogę wpisać ubezpieczenia?

Większość ubezpieczeń wprowadza się w załączniku „Wydatki na ubezpieczenie emerytalne” do Twojej deklaracji podatkowej. Natomiast ubezpieczenia związane z pracą zarobkową są wykazywane w deklaracji podatkowej w polach dotyczących kosztów uzyskania przychodu – załącznik N deklaracji podatkowej. Dla umów typu Riester należy dodatkowo wypełnić załącznik AV.

NASTĘPUJĄCYCH UBEZPIECZEŃ NIE MOŻESZ ODLICZYĆ:

Ubezpieczenie prywatne / Ubezpieczenie ochrony prawnej dla sporów ze stosunku najmu / Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowców

Ubezpieczenie ruchomości w mieszkaniu

Ubezpieczenie AC

Prywatne ubezpieczenie emerytalne: Produkty inwestycji kapitałowych

Kapitałowe ubezpieczenie na życie (jeśli zostało zawarte po 1 stycznia 2005 r., to uznawane jest jako inwestycja)

Formularze podatkowe dotyczące emerytur zakładowych (baV) również nie wymagają żadnych informacji. Powód: Składki są już potrącane z wynagrodzenia brutto. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w naszym artykule bAV: Tak działają prywatne programy emerytalne.

inweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *