Bürgergeld – dla kogo jest?

·

·

Bürgergeld, czyli tłumacząc na polski – „Zasiłek Obywatelski”. Ten artykuł skupia się na tym, kto może ubiegać się o ten świadczenie, jakie są jego warunki oraz jakie kwoty można otrzymać. Mam nadzieję, że niniejszy tekst pomoże Wam lepiej zrozumieć, jak działa to wsparcie i jak można je uzyskać.

Czym jest Bürgergeld?

Bürgergeld, znane również jako ALG2 (Arbeitslosengeld II) lub popularnie Hartz 4, jest jednym ze świadczeń socjalnych w Niemczech. Od 2023 roku jest również nazywane Zasiłkiem Obywatelskim. Jest ono skierowane do osób, które nie mają wystarczających środków finansowych, aby zapewnić sobie podstawowe utrzymanie, takie jak jedzenie, odzież, mieszkanie i opiekę medyczną. Osoby w wieku powyżej 15 lat, które spełniają określone warunki, mogą ubiegać się o to wsparcie.

Zobacz więcej o: Bürgergeld

Kto może ubiegać się o Bürgergeld?

Aby zakwalifikować się do otrzymania Bürgergeld, należy spełnić następujące podstawowe warunki:

 • Osoba musi być zdolna do podjęcia pracy, czyli dysponować zdolnością do pracy (erwerbsfähig) przynajmniej 3 godziny dziennie.
 • Osoba musi być w potrzebie pomocy, co oznacza, że jej obecne dochody lub oszczędności nie wystarczają na zapewnienie podstawowego utrzymania oraz dostępu do jedzenia, odzieży, mieszkania i opieki medycznej (hilfebedürftig).
 • Osoba musi mieć co najmniej 15 lat i nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego.
 • Osoba musi mieć prawo do pracy w Niemczech.

Dodatkowe wymogi dla cudzoziemców:

 • Dla cudzoziemców, którzy chcą ubiegać się o Bürgergeld, istnieją dodatkowe wymogi. Cudzoziemiec musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • Mieszkać w Niemczech zarejestrowanym rezydentem przez co najmniej 5 lat.
 • Być byłym beneficjentem i otrzymywać świadczenie ALG1 (Arbeitslosengeld I), którego okres świadczenia się zakończył.
 • Pracować w Niemczech przez co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale obecnie być bezrobotnym i nie kwalifikować się do otrzymania świadczenia ALG1.

Bürgergeld dla freelancerów, beneficjentów ALG1 i pracowników o niskich dochodach.

Osoby pracujące jako freelancerzy, osoby zatrudnione w tzw. „mini-jobs” lub pracownicy o niskich dochodach również mogą ubiegać się o Bürgergeld, jeśli ich obecne dochody nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb. W takim przypadku Bürgergeld stanowiłoby uzupełnienie do osiągnięcia minimalnego progu dochodowego. To samo dotyczy beneficjentów świadczenia ALG1, którzy otrzymują za mało świadczenia, aby zabezpieczyć sobie utrzymanie.

Wysokość świadczenia Bürgergeld

Wysokość Bürgergeld zależy od indywidualnej sytuacji. Przyjrzyjmy się przykładowi dla osoby samotnie żyjącej bez dzieci i bez dochodów. Ta osoba mogłaby otrzymać:

 • Stałą miesięczną kwotę 502 euro na utrzymanie (Lebensunterhalt), 451 euro dla osób będących w związku partnerskim.
 • Pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Opłacenie obecnego czynszu za mieszkanie.
 • Zniżki na bilety komunikacji publicznej.
 • Zwolnienie z opłaty za telewizję i radio.

Jednakże wysokość świadczenia może wzrosnąć w zależności od wielu innych czynników, takich jak: obecność innych dorosłych osób w tym samym gospodarstwie domowym bez dochodów, wsparcie własnego dziecka do 15. roku życia, ciąża itp. Szczegóły można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji i kalkulatorze online.

O tym pamiętaj

Bürgergeld (Zasiłek Obywatelski) to ważne wsparcie dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej w Niemczech. W artykule omówiliśmy, kto może ubiegać się o to świadczenie, jakie są warunki i jakie kwoty można otrzymać. Pamiętajcie, że proces aplikacyjny może być złożony, ale warto starać się o to wsparcie, jeśli spełniacie wymagane kryteria. W razie potrzeby skorzystajcie z porady prawnej, a wasze perspektywy na uzyskanie Bürgergeld będą lepiej zrozumiane.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *