Ważne zaświadczenie dla branży budowlanej w Niemczech | Podatek od usług budowlanych

·

·

Jeżeli prowadzisz lub zamierzasz otworzyć własną firmę budowlaną na terenie Niemiec to musisz to przeczytać. Obowiązuje podatek od wykonywanych prac, przez który praca na czarno jest niebezpieczna i należy się od niej ustrzec, by nie przysporzyć sobie większych problemów. Dlatego dowiedz się o jaki podatek chodzi i przeczytaj wpis.

Bauabzugssteuer oraz Freistellungsbescheinigung

Podatek od usług budowlanych 

Obowiązujący w Niemczech Bauabzugsteuer, czyli podatek od wykonywanych na terenie Niemiec usług budowlanych, został wprowadzony w życie z myślą o tym, aby przeciwdziałać w budownictwie pracy na czarno i uchylaniu się od płacenia podatków. Podatek ten obowiązuje wszystkie firmy budowlane wykonujące usługi w Niemczech. Przesłanką do naliczenia Bauabzugsteuer jest usługa budowlana wykonana na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Wysokość Bauabzugsteuer wynosi 15% wartości wykonanej usługi. Podatek od usług budowlanych potrąca zleceniodawca z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku. Po zabezpieczeniu środków finansowych zleceniodawca odprowadza pieniądze do niemieckiego Urzędu Skarbowego. De facto zleceniodawca pomniejsza kwotę rachunku o 15%, która to właśnie ma stanowić zabezpieczenie na okoliczność powstałego podczas wykonywania prac budowlanych długu podatkowego.

Jeżeli zatem firma podwykonawcza wystawia za wykonane prace budowlane stosowny rachunek, to odbiorca tej usługi (np. główny wykonawca) nie płaci podwykonawcy pełnej kwoty należności. Podwykonawca otrzymuje 85% z kwoty wystawionego rachunku, natomiast pozostałe 15% odbiorca usługi przekazuje fiskusowi. Podwykonawcze firmy budowlane w Niemczech otrzymują w ten sposób tak naprawdę pomniejszoną o Bauabzugsteuer należność za wykonane prace.

Podatek Bauabzugsteuer wystąpuje wtedy, gdy usługa budowlana jest wykonywana na terenie Niemiec. Jeżeli polska firma wykonuje w Niemczech usługę budowlaną, to niemiecki odbiorca tej usługi ma obowiązek zatrzymać z wystawionego rachunku 15% kwoty i pieniądze te idą na konto należące do niemieckiego Urzędu Skarbowego. W przypadku niezatrzymania owych 15% z kwoty rachunku, zleceniodawca podlega karze grzywny do 25.000 Euro, a w ekstremalnych przypadkach (np. usługi opiewające na większe kwoty pieniędzy) zaniechanie czynności potrącenia z rachunku podatku Bauabzugsteuer jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Zleceniodawca nie ma obowiązku pobierania podatku, jeśli wykonawca (lub podwykonawca) przedstawi Freistellungsbescheinigung. Jest to zaświadczenie z niemieckiego urzędu skarbowego zwalniające zleceniodawcę z pobierania podatku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *