Błędy we wniosku Elterngeld

·

·

Wiele matek i ojców otrzymuje podstawowy zasiłek rodzicielski Elterngeld lub Elterngeld plus po urodzeniu dziecka. Ale proces aplikacji nie jest prosty. Obecnie toczy się ożywiona debata na temat Elterngeld. Nie jest do końca jasne, kto będzie mógł ubiegać się o dotację w przyszłości – ale może nie dotyczyć par, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 150 000 euro

Dla wszystkich innych sytuacja powinna pozostać taka sama. Aby jednak matki i ojcowie, którzy planują mniej pracować po tym, jak ich dzieci otrzymają świadczenia państwowe, muszą pokonać jedno wyzwanie: ubiegać się o świadczenia rodzicielskie Elterngeld.

Błędy we wniosku Elterngeld

Wnioskodawcy mogą popełnić błędy podczas wypełniania formularza. Wynik? Opóźnienia w przetwarzaniu wniosków i wypłat. Nikt tego nie lubi, dlatego przed zastosowaniem Elterngeld należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

  1. Przyszli rodzice powinni zacząć rozważać Elternegold kilka miesięcy przed porodem.
  2. Przeczytaj uważnie formularz wniosku i w razie potrzeby zasięgnij profesjonalnej porady.
  3. Prawidłowo określ i zdefiniuj cykl rozliczeniowy.
  4. Wypisz wszystkie zadania.
  5. Zapamiętaj napisy.

Wniosek o zasiłek rodzicielski Elterngeld

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składa się z kilku stron. Niektóre z nich są pisane bardzo małymi literami. Warto więc poruszyć ten temat jak najwcześniej, „najlepiej we wczesnych stadiach ciąży” – radzi Nadia Oakes. Jest konsultantką Pro Familia, punktu kontaktowego dla kobiet w ciąży poszukujących porady. Na przykład można to zrobić za pośrednictwem Federalnego Portalu Rodzinnego. Istnieje również kalkulator online, za pomocą którego można obliczyć świadczenia rodzicielskie. Rodzice powinni wcześnie zdecydować, czy chcą otrzymywać podstawowy zasiłek rodzicielski Elterngeld, czy dodatkowy zasiłek rodzicielski Elterngeld.

Elterngeld i Elterngeld plus. Jaka jest kwota?

Rodzice o wyższych dochodach osiągnęli 65%. Średni dochód netto przed porodem wyniesie od 300 euro do maksymalnie 1800 euro miesięcznie. Rodzic może otrzymywać podstawowe świadczenia rodzicielskie przez okres do dwunastu miesięcy. Podstawowy okres zasiłku rodzicielskiego może zostać przedłużony do 14 miesięcy, jeżeli drugi rodzic opiekował się dzieckiem przez co najmniej dwa miesiące.

Jeśli chodzi o Elterngeld Plus, ta forma zasiłku jest świetna dla rodziców, którzy chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin w czasie urlopu rodzicielskiego. Mogą pracować do 32 godzin tygodniowo i pod pewnymi warunkami otrzymywać zasiłek rodzicielski Elterngeld (oprócz wynagrodzenia). Wysokość zasiłku Elterngeld plus wynosi od 150 do 900 euro miesięcznie i jest wypłacana dwukrotnie dłużej. Podstawowy zasiłek rodzicielski trwający do 14 miesięcy może zostać przedłużony maksymalnie do 28 miesięcy.

Zasiłek rodzicielski Elterngeld może zostać znacznie zwiększony, jeśli pary małżeńskie najpóźniej w momencie zajścia w ciążę zmienią progi podatkowe. Rodzic, który chce ubiegać się o zasiłek rodzicielski, zazwyczaj wybiera trzeci przedział podatkowy (niezależnie od tego, czy jest najniżej zarabiającym w związku, czy nie), podczas gdy najlepiej zarabiający wybiera mniej korzystny piąty przedział podatkowy. Zaletą trzeciej grupy podatkowej jest to, że wzrasta.

Wniosek o zasiłek rodzicielski Elterngeld. O czym musisz pamiętać?

Wielu pracowników błędnie uważa, że ​​Elterngeld oblicza się na podstawie roku kalendarzowego. W rzeczywistości okresem odniesienia jest 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka, a nie rok kalendarzowy. Nieporozumienia w tym zakresie mogą powstać, jeśli wniosek zostanie złożony zbyt późno. Jest to ważne, ponieważ Elterngeld oblicza się na podstawie dochodu netto wnioskodawcy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających narodziny dziecka.

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku Elterngeld?

Czas rozpatrywania roszczeń Elterngeld jest różny. W niektórych stanach trwa to od dwóch do trzech miesięcy, czasem dłużej. Dlatego zaleca się, aby złożyć wniosek tak wcześnie, jak to możliwe. Pieniądze zalegają od miesiąca urodzenia dziecka. Jeśli nie złożysz wniosku do końca trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka, możesz stracić pieniądze i nie otrzymać Elterngeld.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *