Bon na wyprawkę szkolną w Niemczech

·

·

,

Świadczenie na edukację dzieci i ich udział w życiu szkolnym (niem. Bildungs- und Teilhabepaket) to dotacja wypłacana przez rząd niemiecki rodzinom o niskich dochodach. Ideą projektu jest zapewnienie podobnych warunków do nauki i uczestnictwa w życiu szkoły dzieciom, które nie mogą uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach kulturalno-sportowych, wycieczkach oraz innych zajęciach i zajęciach bez dofinansowania.

Dzięki państwowemu wsparciu finansowemu ubogie dzieci mogą również skorzystać z korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i obiadów w szkole.

Jeśli masz prawo do świadczeń wymienionych w drugim kodeksie socjalnym (das Sozialgesetzbuch II), w szczególności do zasiłku dla bezrobotnych (das Arbeitslosengeld), pomocy społecznej (die Sozialhilfe), zasiłku mieszkaniowego (das Wohgeld) lub zasiłku na dziecko (der Kinderzuschlag), to przysługuje również świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły – obejmuje dzieci do 25 roku życia.

Korzyści dofinansowania nauki w Niemczech:

Świadczenia na edukację dzieci i udział w życiu szkolnym wypłacane są:

  • Wycieczki jednodniowe i kilkudniowe
  • Poniższa inscenizacja wyposażenia szkolnego
  • Wycieczki szkolne – zawiera koszt miesięcznego karnetu, który uczniowie mogą wykorzystać również na prywatne wycieczki
  • Doradztwo w razie potrzeby
  • Obiad (rodzice płacą tylko 1 euro za posiłek lub stałą opłatę 16 euro miesięcznie)
  • Płatne zajęcia szkolne i pozalekcyjne (sportowe, kulturalne itp.) dla dzieci poniżej 18 roku życia; w tym przypadku stypendium wynosi 15 euro miesięcznie

Oświadczenie o dofinansowanie szkoły dziecka w Niemczech:

Aby dzieci mogły jak najszybciej uzyskać korzyści płynące z edukacji i uczestnictwa w życiu szkolnym, ustawodawcy zadbali o specjalne udogodnienia, takie jak niewielkie obciążenia biurokratyczne na jednostronicowym formularzu wniosku, który należy wypełnić (patrz poniżej). Wypełnione aplikacje należy zwrócić do urzędu pracy lub władz miasta/hrabstwa.

Świadczenia będą wypłacane bezpośrednio agencji odpowiedzialnej za świadczenie. Wyjątkiem są świadczenia na sprzęt szkolny i transport do szkoły, ponieważ świadczenia te są wpłacane na konto wnioskodawcy.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek na edukację i uczestnictwo dziecka?

Aby otrzymać pomoc finansową w ramach Child Education and Participation Allowance, należy postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu na formularzu i w razie potrzeby przygotować na to dowód. Poniżej przedstawiamy naszą przetłumaczoną aplikację o korzyści edukacyjne i partycypacyjne


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *