Pandemia koronawirusa a kwestie podatkowe związane z pokojem do pracy, biurem domowym i pracą mobilną

·

·

Wysokość kosztów uzyskania przychodu, które można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2020 w związku z pracą z domu, zależy od tego, czy podatnik rzeczywiście posiada »Arbeitszimmer« (gabinet/pokój do pracy) w rozumieniu prawa podatkowego, czy też może odliczyć jedynie nowy ryczałt za pracę zdalną (Home-Office-Pauschale).

Niewielu pracowników ma „prawdziwe” gabinety (Arbeitszimmer) – bo wymagania w tym zakresie są surowe:

 • Brak „innego dostępnego miejsca do pracy”. To warunek trudny do spełnienia dla wszystkich, którym pracodawca nie wydał wyraźnego polecenia pracy w domu, a jedynie ją „zalecił”. Tak było w wielu firmach w 2020 roku: biurowce były w zasadzie otwarte, ale zasadniczo nikt nie powinien się w nich pojawiać.
 • Musi to być oddzielne pomieszczenie. Mieszkanie i gabinet muszą być od siebie fizycznie oddzielone. Biurko w sypialni czy salonie nie czyni z tych pomieszczeń gabinetu w rozumieniu prawa podatkowego. Również pokój, który oprócz tego, że pełni funkcję gabinetu, służy także jako pokój gościnny, nie jest uznawany przez urząd skarbowy za Arbeitszimmer.

Czy można odliczyć od podatku koszty gabinetu?

Oto kilka przykładów:

Pracodawca zalecił Pracownikowi 1, aby w czasie pandemii koronawirusa pracował z domu. Biurowiec jest jednak przez cały czas otwarty. Pracownik może więc udać się do swojego zwykłego miejsca pracy, jednak woli pozostać w domu. Ma tam pokój, który jest urządzony jak gabinet (oddzielne pomieszczenie, które nie jest używane do innych celów, np. jako pokój gościnny). Wniosek: brak możliwości odliczenia podatkowego, ponieważ dostępne jest inne miejsce pracy.

Pracownik 2 musi pracować z domu podczas pandemii koronawirusa (polecenie pracodawcy). Biurowiec jest zamknięty, nikt nie może do niego wejść. W domu ma pokój, który jest urządzony jak gabinet (oddzielne pomieszczenie, które nie jest używane do innych celów, np. jako pokój gościnny). Wniosek: odliczenie podatkowe jest możliwe, ponieważ nie jest dostępne inne miejsce pracy.

Pracodawca zalecił Pracownikowi 3, aby w czasie pandemii koronawirusa pracował z domu. Biurowiec jest jednak przez cały czas otwarty. Pracownik może więc udać się do swojego zwykłego miejsca pracy, jednak woli pozostać w domu. Nie ma tam wydzielonego gabinetu, a jedynie biurko w sypialni. Wniosek: brak możliwości odliczenia od podatku, ponieważ dostępne jest inne miejsce pracy, a ponadto pracownik nie ma w domu gabinetu w rozumieniu prawa podatkowego.

Pracownik 4 musi pracować z domu podczas pandemii koronawirusa (polecenie pracodawcy). Biurowiec jest zamknięty, nikt nie może do niego wejść. W domu nie ma wydzielonego gabinetu, a jedynie biurko w sypialni. Wniosek: brak możliwości odliczenia, ponieważ nie jest to gabinet w rozumieniu prawa podatkowego.

Brak gabinetu – ryczałt za pracę zdalną (Home-Office-Pauschale)

Koszty wyposażenia stanowiska pracy i telefonu można zawsze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – więcej na ten temat w rozdziale »Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy zawsze podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania«!

Dzięki temu, że w ustawie podatkowej na rok 2020 przewidziano »Home-Office-Pauschale«, czyli ryczałt za pracę zdalną, podatnicy mogą odliczyć od podatku koszty gabinetu także wtedy, gdy dobrowolnie zdecydowali się pracować z domu lub nie odwiedzać miejsca pracy, by chronić swoje zdrowie.

Z ryczałtu za pracę zdalną można skorzystać również wtedy, gdy nie ma wydzielonego gabinetu, a praca wykonywana jest w kuchni lub salonie.

Poniższe koszty można odliczyć od podatku w ramach ryczałtu za pracę zdalną (Home-Office-Pauschale):

 • część kosztów najmu,
 • koszty wody, energii elektrycznej i ogrzewania poniesione w związku z działalnością zawodową,
 • część kosztów sprzątania,
 • ewentualnie część kosztów amortyzacji budynku (AfA – Absetzung für Abnutzung, czyli odliczenie odpowiadające stopniowi zużycia).

Poniższe koszty nie są objęte ryczałtem za pracę zdalną i mogą być dodatkowo wykazane w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodu:

 • środki pracy,
 • wydatki na usługi telekomunikacyjne (koszty telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego/smartfona, internetu, ewentualnie faksu, poniesione w związku z wykonywaniem pracy zawodowej).

Z ulgi w postaci ryczałtu za pracę zdalną można skorzystać rozliczając się z podatku za 2020 i 2021 rok. Urząd skarbowy uznaje ryczałt w wysokości pięciu euro za każdy dzień w okresie pandemii koronawirusa przepracowany wyłącznie w domu. Kwota ta jest jednak ograniczona, co oznacza, że wypełniając deklarację podatkową nie można wpisać kwoty wyższej niż 600 euro. Aby osiągnąć tę sumę, wystarczy 120 dni pracy w biurze domowym.

Oczywiście, znacznie bardziej opłacalne finansowo jest rozliczenie „gabinetu” w rozumieniu prawa podatkowego.

Przypadek szczególny: altana ogrodowa jako gabinet?

Załóżmy, że pracownik nie ma w domu wystarczająco dużo miejsca na gabinet, ale ma duży ogród – i postawił w nim altanę, którą kupił specjalnie z myślą o tym, by zorganizować w niej swoje miejsce do pracy, przerobił na „gabinet” barakowóz, który nabył specjalnie w tym celu, lub w jeszcze inny sposób wykazał się kreatywnością w organizowaniu sobie biura.

Może się okazać, że trafił w dziesiątkę pod względem podatkowym, ponieważ pomieszczenie to może zostać uznane za tak zwany »außerhäusliches Arbeitszimmer«, czyli gabinet znajdujący się poza domem – a te są znacznie bardziej atrakcyjne pod względem podatkowym niż pokoje do pracy w domu. Dzieje się tak dlatego, że w tym przypadku odliczenie kosztów uzyskania przychodu nie jest ograniczone do maksymalnej kwoty 1 250 euro, lecz można odliczyć koszty w pełnej wysokości.

Ale aby tak się stało, trzeba spełnić kilka surowych wymagań:

Praca tylko z domu: praca może być wykonywana wyłącznie w altanie ogrodowej, inne miejsce pracy nie jest dostępne. W kontekście pandemii koronawirusa warunkiem jest również to, że pracodawca wyraźnie zabronił pracownikowi wstępu do budynku biurowego, w którym wcześniej pracował. To może być już pierwsza poważna przeszkoda dla sporej części pracowników, ponieważ wielu pracodawców w 2020 roku wydało jedynie „zalecenie” pracy z domu, podczas gdy budynki biurowe zasadniczo pozostały otwarte.

Wykorzystywanie tylko do celów zawodowych: altana ogrodowa może być używana tylko jako gabinet. Nie wolno w niej przechowywać narzędzi ogrodowych, mebli ogrodowych, rowerów itd.

Odległość od budynku mieszkalnego: altana musi być oddzielona od budynku mieszkalnego i posiadać własne wejście. Nie może istnieć bezpośredni dostęp do niej z budynku mieszkalnego.

Możliwość całorocznego użytkowania: musi być zapewniona możliwość pracy w altanie ogrodowej o każdej porze roku. Wymaga to np. odpowiedniej izolacji i ogrzewania.

Brak trwałego fundamentu: jeśli altana ogrodowa nie stoi na solidnym betonowym fundamencie, ale może być w każdej chwili zdemontowana, jest to „majątek ruchomy”. Koszty jej nabycia można odliczać przez wiele lat. Zgodnie z tabelą amortyzacji (AfA-Tabelle) okres amortyzacji dla baraków i szop (altany ogrodowe nie są osobno wymienione) wynosi 16 lat. Oznacza to roczną amortyzację na poziomie 6,25%.

Jeśli te wymagania są spełnione, można odliczyć od podatku następujące wydatki jako koszty uzyskania przychodu:

 • koszty zakupu (16-letni okres amortyzacji na poziomie 6,25% rocznie)
 • odsetki od kredytu, jeśli wybrano taki sposób finansowania
 • koszty energii (prąd, ogrzewanie)
 • ubezpieczenie
 • podatek gruntowy (proporcjonalnie)
 • ewentualne naprawy, ale jest to mało prawdopodobne w przypadku zupełnie nowej altany ogrodowej – urząd skarbowy może mieć sceptyczny stosunek co do tego.
 • Koszty umeblowania (biurko, krzesło, półki itp.) można z pewnością odliczyć od dochodu jako wyposażenie miejsca pracy, które stanowi koszty uzyskania przychodu.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *