Sonntagszuschlag – praca w Niedzielę w Niemczech

·

·

W niektórych branżach praca w niedzielę, gdy wszyscy inni mają wolne, nie jest niczym niezwykłym. W Niemczech funkcjonuje tzw. Sonntagszuschlag – dodatek za pracę w niedzielę, który stanowi finansową rekompensatę za pracę w dniu, który z założenia jest dniem wolnym od pracy. Pracownicy nie mają do niego ustawowego prawa – niemniej jednak w wielu branżach jest on wypłacany. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest Sonntagszuschlag, ile wynosi i kiedy się należy…

Sonntagszuschlag – co to takiego?

Dodatek za pracę w niedzielę to zwiększenie normalnego wynagrodzenia, które może być przyznane pracownikom, którzy muszą pracować w niedziele. Dodatkowe wynagrodzenie ma stanowić zachętę i motywować pracowników. Jest finansową rekompensatą za dodatkowe obciążenie związane z koniecznością pracy w dniu, który dla większości osób jest dniem wolnym od pracy. Jednocześnie jest to rekompensata za pracę w weekendy, w które większość osób chce mieć czas dla siebie.

Czy pracownicy w Niemczech mają ustawowe prawo do dodatku za niedzielę?

Nie, zgodnie z niemieckim prawem pracy nie przysługuje Ci zasiłek za pracę w niedzielę. Więc nawet jeśli musisz pracować w niedzielę, nie możesz powoływać się na to i żądać wyższego wynagrodzenia za pracę, która zasadniczo nie jest dniem powszednim.

Zobacz więcej o: Ulga podatkowa w Niemczech

Dodatek za pracę w niedzielę: kiedy go otrzymasz?

W związku z tym pracodawcy nie są zobowiązani do wypłacania dodatków za pracę w niedzielę. Nie oznacza to jednak, że i tak nie możesz uzyskać rekompensaty finansowej. Oto, co może pomóc w uzyskaniu Sonntagszuschlag.

Zależy od firmy

Pracodawcy w Niemczech nie mają obowiązku wypłacania stypendium za pracę w niedzielę, ale mogą to robić dobrowolnie – w celu motywowania i nagradzania pracowników. Jeśli zdarza się to często przez długi czas, staje się regułą firmy. Stwarza to roszczenia prawne w przyszłości!

W przypadku tzw. „Weihnachtsgeld” – urlopowego świadczenia pieniężnego – jeżeli pracodawca wypłaca swoim pracownikom Weihnachstgeld przez trzy kolejne lata, to mamy w tym zakresie do czynienia ze specyficzną praktyką zakładową. W związku z tym w następnym roku pracownik może również powoływać się na prawo zwyczajowe w celu ubiegania się o zasiłek.

Nie ma jednak dokładnych wytycznych dotyczących czasu trwania ani liczby powtórzeń. Ponieważ dodatek za niedzielę wypłacany jest częściej niż raz w roku, można przyjąć, że praktyka przedsiębiorstwa dawała podstawę do powstania prawa do dodatku wcześniej niż Weihnachtsgeld.

Układ Zbiorowy Pracy

Uprawnienie do dodatku za pracę w niedzielę wynika z reguły z obowiązującego układu zbiorowego. Jeżeli Twój stosunek pracy jest regulowany układem zbiorowym pracy, masz prawo do świadczeń określonych przez związek zawodowy i związek pracodawców.

Umowa o pracę

Umowy o pracę mogą określać indywidualne ustalenia i ramowe warunki współpracy. Dotyczy to również wypłaty dodatku za pracę w niedzielę. Jeśli nic innego nie uprawnia Cię do dodatkowego wynagrodzenia, możesz poruszyć ten temat podczas negocjacji z pracodawcą.

Takie indywidualne umowy nie mają wpływu na ogólną ustawę o równym traktowaniu.

Umowa spółki

Ostatnią opcją jest umowa korporacyjna. Są one uzgadniane między pracodawcą a radą pracowników. Zawarte w nim postanowienia dotyczą wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Jeśli tutaj uzgodniono dodatek za pracę w niedzielę, wszyscy pracownicy mają do niego prawo.

Wymienione powyżej opcje są jedynymi, które prawnie uchronią Cię przed wypłatą diety niedzielnej. Zostało to potwierdzone w wyroku Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht)

Dodatek za pracę w Niedzielę w Niemczech

Jeśli chodzi o prawo do dodatku za pracę w niedzielę, to jego wysokość nie jest określona w ustawie. Wszystko zależy od konkretnej umowy. Na przykład, jeśli pracownik jest przydzielony do niedzielnej zmiany, może otrzymać podwyżkę o 30%, 50%, a nawet 100% oprócz zwykłego wynagrodzenia.

Zwykle dodatek za pracę w niedzielę wynosi 50%. Oblicza się go na podstawie wynagrodzenia brutto, jakie pracownik otrzymuje w normalny dzień pracy.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *