Praca na MiniJob a długie chorowanie

·

·

, ,

MiniJob czyli popularna forma pracy na niepełny wymiar godzin w Niemczech, cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców tego kraju. Warto wspomnieć, że osoby zatrudnione w formie minijob, w trakcie trwania choroby są uprawnione do otrzymywania pensji. Ale co się dzieje, gdy choroba się przeciąga, a całość trwa dłużej jak 6 tygodni, co daje nam prawie dwa miesiące?

Entgeltfortzahlung – pracodawca kontynuuje wypłatę wynagrodzenia w przypadku choroby

Pracownicy, którzy korzystają z dłuższego zwolnienia lekarskiego, przez początkowy okres nadal otrzymują normalne wynagrodzenie (niem. Entgeltfortzahlung – pracodawca w dalszym ciągu wypłaca wynagrodzenie w czasie choroby). Ludzie z Minijob również stosują tę zasadę. Jest jednak warunek: osoba niezdolna do pracy musi być zatrudniona co najmniej od czterech tygodni.

Jeżeli choroba trwa dłużej niż sześć tygodni, niemiecki pracownik traci prawo do dalszych wypłat wynagrodzenia ze strony pracodawcy. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz tzw. minipracowników. Natomiast w przypadku tego ostatniego brak wynagrodzenia w okresie zwolnienia może skutkować rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy.

Dzieje się tak, jeśli nie przysługuje Ci wynagrodzenie przez okres dłuższy niż miesiąc. Wyrejestrowanie jest konieczne, gdyż najpóźniej po miesiącu nie ma już konieczności zgłaszania zatrudnienia do ZUS.

MiniJob a choroba w Niemczech

Według Minijob-Zentrale okres miesięczny rozpoczyna się pierwszego dnia przerwy w pracy, za którą pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, a kończy miesiąc później:

  • Jeżeli okres miesięczny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, kończy się ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego.
  • Jeżeli okres ten rozpoczyna się w ciągu miesiąca kalendarzowego, kończy się miesiąc później

Przykład z życia wzięty:

Minijobber przebywał na zwolnieniu lekarskim od 27 września do 31 grudnia. Otrzymywał normalne wynagrodzenie przez sześć tygodni od 27 września do 7 listopada. 8 listopada utracił prawo do wynagrodzenia i od tego dnia miesięczny termin kończył się 7 grudnia.

W tym przykładzie pracodawca musi rozwiązać umowę 7 grudnia. W ciągu sześciu tygodni od zakończenia zatrudnienia podlegającego obowiązkowi zgłoszenia pracownik musi ponownie być zdolny do pracy, aby pracodawca mógł zgłosić go ponownie do pracy w Minijob.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *