Podatek VAT za gaz w Niemczech

·

·

,

Niemiecki rząd chce od pewnego czasu wprowadzić niższe stawki VAT na gaz ziemny. Podatek zostanie obniżony do 7% z obecnych 19% – poinformował w czwartek kanclerz Olaf Schultz. Odbiorcy gazu będą zwolnieni w większym stopniu niż dodatkowy podatek od gazu nałożony ostatnio przez państwo w związku z obniżką podatku VAT. Polityk SPD powiedział, że oczekuje, że firmy przeniosą całą obniżkę podatków na konsumentów. „To kolejny krok w zmniejszaniu obciążenia” – powiedział.

Prawo europejskie nie przewiduje zwolnienia z VAT

Scholz zapowiedział również, że w najbliższych tygodniach będzie dostępny kolejny zestaw rabatów. Premier powiedział, że ma to zmniejszyć ogromną presję na wielu obywateli i przedsiębiorców. Rząd omówi teraz szczegóły planu. Zapewnienie zjednoczenia kraju w tym kryzysie ma kluczowe znaczenie. Scholz powtórzył, że nikt nie jest pozostawiony sam sobie.

Powodem decyzji niemieckiego rządu o wprowadzeniu obecnej obniżki VAT jest dodatkowa opłata za benzynę, dzięki czemu importerzy będą mogli od października przenieść na konsumentów zwiększone koszty zakupu związane z wojną na Ukrainie. Wszyscy użytkownicy gazu ziemnego, w tym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, poniosą dodatkowe koszty – początkowo ustalone na poziomie około 2,4 centa za kWh. Opłata ta również podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W rzeczywistości rząd federalny chce temu zapobiec, aby stan nie uzyskiwał dodatkowych dochodów z podatku VAT. Prawo europejskie nie przewiduje jednak zwolnienia z podatku VAT. Ramy prawne nie dopuszczają wyjątków – napisał europejski komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni w liście do niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera. Jednak, jak zaznacza, rząd federalny mógłby zdecydować się na obniżenie obecnej stawki VAT do najniższej stawki UE 5%.

Niemiecka ulga w podatku VAT na gaz będzie obowiązywać do marca 2024 r.

Koalicja podjęła decyzję o obniżeniu stawki podatku do 7%. W Niemczech obowiązuje zazwyczaj stawka podatku VAT w wysokości 19%. Jednak wybrane pozycje podlegają 7% VAT. Ogłoszona niedawno ulga podatkowa będzie obowiązywać przez czas obowiązywania dodatkowego rachunku za gaz, czyli do marca 2024 roku.

Około połowa wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech używa gazu do ogrzewania. Według przykładowej kalkulacji, dla jednoosobowego gospodarstwa domowego o rocznym zużyciu 5 000 kWh opłata ta oznacza dodatkowy koszt około 121 euro rocznie bez VAT. Z drugiej strony, dla gospodarstwa domowego o rocznym zużyciu energii elektrycznej 20 000 kWh, dodatkowy koszt bez VAT wynosi około 484 euro rocznie.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *