Bon 300 Euro za prąd w Niemczech

·

·

Płatność ryczałtowej ceny energii w wysokości 300 EUR zostanie zapłacona wraz z aktualną wypłatą wynagrodzenia we wrześniu. Jak pracodawca odzyskuje środki od państwa? A co z małymi firmami?

Oczekuje się, że jednorazowe płatności za energię złagodzą gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Wiadomo, że stawkę 300 euro pracodawca zapłaci do 30 września 2022 roku. Nie jest jednak jasne, jak ten proces będzie wyglądał. Wszyscy pracownicy obecnie zatrudnieni na umowę o pracę i należący do grup podatkowych od I do V otrzymają zryczałtowaną dotację do energii. Przelew ten dotrze do pracowników w pierwszej wypłacie płacowej po 31 sierpnia 2022 r. Jednorazowa opłata za energię jest również dostępna dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Jednak w tym przypadku pracownik musi potwierdzić, że dana praca jest jego jedyną lub pierwszą pracą.

Jak dostać 300 euro na prąd w Niemczech?

Zdecydowana większość pracowników, zarówno zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin, otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z przepisami. Z kolei emeryci i renciści nie otrzymają ryczałtu, jeśli nie uzyskują innych dochodów, takich jak dochody z pracy rolniczej czy umowy na zlecenie. Nie wypłaca się również płatności osobom, które nie mają stałego pobytu w Niemczech. Premia ta zostanie wypłacona przez pracodawcę, po opodatkowaniu. Pracodawca z kolei nie otrzymuje pieniędzy bezpośrednio od państwa, a jedynie odlicza stawkę podatku od podatku dochodowego.

Bon na prąd dla przedsiębiorców w Niemczech

Pracodawcy, którzy otrzymują mniej niż 5000 euro podatku dochodowego rocznie od swoich pracowników i płacą podatki kwartalne, podlegają innym zasadom. Ta grupa pracodawców może w październiku wypłacić premię za energię elektryczną, która w takim przypadku zostanie odliczona od zeznania podatkowego za trzeci kwartał. Właściciele firm, płacący mniej niż 1080 euro podatku od wynagrodzenia rocznie, mają możliwość zrzeczenia się płatności. W takich przypadkach pracownicy otrzymają bonus 300 euro, ale od urzędu skarbowego. Należy złożyć wtedy zeznanie podatkowe w 2023 roku. 


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *