Kurzarbeitergeld – dodatek za pracę w Niemczech

·

·

W obliczu zmieniających się warunków rynkowych, niemieckie przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed wyzwaniem dostosowania wymiaru czasu pracy swoich pracowników. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno całej kadry, jak i wybranych działów. Zmniejszenie standardowego czasu pracy może przybierać różne formy – od całkowitego zwolnienia z pracy po redukcję godzin pracy.

Redukcja czasu pracy niesie za sobą konsekwencje w postaci obniżenia miesięcznych dochodów pracowników. W tej sytuacji kluczowe staje się zapewnienie środków finansowych, które pozwolą na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych. Wsparcie w tej formie oferuje niemiecka Federalna Agencja Pracy poprzez system zasiłków z tytułu skróconego czasu pracy, znanych jako Kurzarbeitergeld.

Co to jest Kurzarbeitergeld?

Kurzarbeitergeld to forma wsparcia finansowego dla pracowników, których wymiar czasu pracy został tymczasowo zredukowany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przyczyny te mogą być różnorodne, od problemów z dostawami surowców, przez sytuacje kryzysowe, po sezonowe zmiany w zapotrzebowaniu na pracę. Dzięki temu wsparciu, pracownicy otrzymują dodatkowe środki finansowe, które mają za zadanie częściowo kompensować utratę dochodów.

Zobacz także: Mini job w Niemczech

Warunki przyznawania Kurzarbeitergeld

Aby móc skorzystać z Kurzarbeitergeld, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Należą do nich między innymi:

  1. Znaczące zmniejszenie wymiaru pracy w przedsiębiorstwie.
  2. Zatrudnienie w firmie co najmniej jednego pracownika, który jest dotknięty problemem.
  3. Utrzymanie aktywnego stosunku pracy, podlegającego ubezpieczeniu.
  4. Zgłoszenie problemu przez pracodawcę do odpowiedniej agencji pracy.

Okres przyznawania i wysokość zasiłku

Maksymalny okres, na który może być przyznane Kurzarbeitergeld, wynosi zazwyczaj 12 miesięcy. Wysokość zasiłku jest zależna od indywidualnej sytuacji pracownika – w przypadku osób z dziećmi może wynosić nawet do 67% utraconego wynagrodzenia netto. W innych przypadkach zasiłek wynosi 60% różnicy między wynagrodzeniem netto przy pełnym wymiarze godzin a wynagrodzeniem netto przy skróconym wymiarze godzin.

Procedura ubiegania się o zasiłek

Proces aplikowania o Kurzarbeitergeld jest stosunkowo prosty i nie wymaga bezpośredniego kontaktu pracownika z Federalną Agencją Pracy. To pracodawca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku i wypłatę zasiłku wraz z wynagrodzeniem. Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od momentu wystąpienia sytuacji uprawniającej do otrzymania wsparcia.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *