Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech? Kiedy jest na to czas?

·

·


Początek sezonu składania zeznań podatkowych za rok 2022 zawsze wiąże się z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Znajomość odpowiednich terminów i standardów jest kluczowa, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z karami za spóźnienie.

Termin składania zeznań podatkowych za 2023 rok

Jeśli samodzielnie składasz zeznanie podatkowe, pamiętaj, że termin złożenia zeznania podatkowego za 2022 rok upływa 2 października 2023 roku. Zeznanie podatkowe musi zatem wpłynąć do urzędu skarbowego najpóźniej tego samego dnia. Wyjątek stanowią jednak osoby korzystające z usług doradców podatkowych lub stowarzyszeń pomocy podatkowej – dla nich termin zostaje wydłużony do 31 lipca 2024 r.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech?

Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy wszystkich. Na przykład osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub rencista, którego dochód podlegający opodatkowaniu przekracza 10 347 euro, musi złożyć zeznanie podatkowe.

Będziesz także musiał złożyć zeznanie podatkowe, jeśli Twój dodatkowy dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy 410 EUR. Urząd skarbowy może poprosić Cię również o złożenie zeznania, np. w przypadku zysków kapitałowych lub spadków.

Dobrowolne składanie zeznań podatkowych w Niemczech

Jeśli nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego, masz czas do 31 grudnia 2026 r. na dobrowolne złożenie zeznania podatkowego w kontekście roku podatkowego 2022. Statystyki pokazują, że większość dobrowolnych zgłoszeń kończy się zwrotem podatku. Średni zwrot podatku za rok podatkowy 2019 wynosi 1095 EUR.

Jak zadeklarować podatek w Niemczech?

Zeznania podatkowe w Niemczech można składać na kilka sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z Portalu Elster i wypełnienie formularza on-line. Rejestracja w systemie Elster może zająć kilka dni. Inną opcją jest program podatku od przedsiębiorstw, który oferuje większe wsparcie podczas procesu składania wniosku.

Zobacz więcej o: Gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Zmiany w zeznaniach podatkowych za 2022 rok

Na rok 2022 szykują się pewne zmiany. Na przykład podstawowa ulga podatkowa dla osób samotnych została zwiększona do 10 347 euro. Ponadto podwyższono jednorazowy zasiłek dla pracowników z 1000 euro do 1200 euro. Dodatkowa ulga przysługuje osobom, które w związku z wykonywaną pracą ponoszą wyższe wydatki.

Ulgi podatkowe w zeznaniach podatkowych za 2022 rok

Oprócz terminów ważnym elementem zeznań podatkowych są odliczenia i ograniczenia, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną kwotę należnego podatku.

Podstawowa ulga

W 2022 r. podstawowa ulga podatkowa wyniesie 10 347 euro dla osób samotnych i 20 694 euro dla małżeństw rozliczających się wspólnie. Jeśli Twój dochód podlegający opodatkowaniu jest niski, nie płacisz podatku dochodowego.

Oszczędności

Roczny dochód z aktywów finansowych do kwoty 801 euro jest zwolniony z podatku, z limitem 1602 euro dla małżeństw.

Jednorazowa płatność pracownicza
W 2022 roku istnieje możliwość jednorazowego odliczenia 1200 euro na wydatki związane z pracą. Dodatkowo koszty dojazdów wzrosły z 35 centów do 38 centów za kilometr. Jeśli pracujesz zdalnie, możesz odliczyć 5 EUR dziennie za pracę z domu, maksymalnie do 600 EUR rocznie.

Na to uważaj: Błędy przy zeznaniu podatkowym

Koszty przeprowadzki

Wydatki na przeprowadzkę można odliczyć od podatku, jeśli spełnisz określone warunki. Jeśli przeprowadzka nastąpi po 31 marca 2022 r., limit wynosi 886 euro dla osób samotnych.

Ulga dla dziecka

Zasiłek wynosi 8548 euro na rok 2022 i jest dostępny dla wszystkich rodziców. W przypadku samotnych rodziców przysługuje dodatkowy zasiłek w wysokości 4260 euro rocznie.

Ulga emerytalna

Osoby przechodzące na emeryturę w 2023 roku mogą skorzystać z 17% obniżki emerytury. Oznacza to, że tylko 83% Twojej emerytury podlega opodatkowaniu.

Opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi

W zależności od poziomu opieki można uzyskać zniżkę od 600 do 1800 euro.

Klasa niepełnosprawności
W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności możesz obniżyć swój dochód podlegający opodatkowaniu aż do 7400 euro rocznie.

Wolontariat na rzecz Pomocy

Jeśli zostaniesz wolontariuszem, możesz zarabiać wolne od podatku i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości do 840 euro rocznie. Dla trenerów organizacji non-profit roczny limit wynosi 3000 EUR.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *