Słownik przedsiębiorcy w Niemczech

·

·

,

Co oznaczają różne pojęcia? Jak obliczać przychód? Jak obliczać zysk? Co zalicza się do przychodu a co do zysku? Jakie najważniejsze pojęcia poznać otwierając własną firmą? Poznajcie specjalnie przygotowany słownik pojęć dla przedsiębiorcy w Niemczech.

Pieniądze wpływające na konto przedsiębiorcy nie zawsze zaliczają się do dochodu. Dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego przedsiębiorca powinien znać różnicę pomiędzy przychodem, zyskiem, dochodem i dochodem podlegającym opodatkowaniu. Aby kolejne rozliczenie podatkowe poszło szybko i sprawnie, przeczytaj poniższy artykuł, który przedstawi krótki przegląd terminów ze świata podatkowego:

Co to jest przychód, zysk, dochód i dochód podlegający opodatkowaniu?

Przychód

Przychody z działalności rolniczej lub leśnej, działalności gospodarczej oraz samozatrudnienia określa się jako zysk lub przychód z zysku.

W przypadku przychodów ze stosunku pracy, majątku trwałego, najmu i dzierżawy oraz innych przychodów w rozumieniu § 22 ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG) przychód oblicza się, pomniejszając go o koszty uzyskania przychodu. Przychód ten nazywany jest nadwyżką przychodu.

Zysk

Jak obliczyć zysk z działalności gospodarczej?

Od przychodów operacyjnych (czyli uzyskanych z prowadzenia działalności) należy odjąć koszty operacyjne (wydatki poniesione z tytułu prowadzonej działalności) = zysk

Do przychodów operacyjnych zaliczają się:

 • sprzedaż towarów
 • opłaty (zwolnione z podatku VAT)
 • opłaty (opodatkowane VAT)
 • dostawy i inne usługi
 • przychody z tytułu prowizji
 • wykorzystywanie majątku firmy do celów prywatnych (np. prywatne korzystanie ze służbowego samochodu lub telefonu)
 • sprzedaż środków trwałych (np. samochodu służbowego)

Do kosztów operacyjnych można zaliczyć:

 • koszt sprzedanych towarów
 • koszty personalne
 • usługi zewnętrzne
 • czynsz za biuro wraz dodatkowymi opłatami
 • pracownie
 • sale konferencyjne
 • ubezpieczenia dla przedsiębiorstw
 • składki członkowskie
 • koszty pojazdu (rzeczywiste lub za przejechane kilometry)
 • koszty marketingu
 • koszty reklamy (tzw. gadżety reklamowe do 10.- euro)
 • prezenty do 35.- euro
 • koszty reprezentacyjne
 • koszty podróży (koszty hotelu, bilety lotnicze, bilety transportu publicznego, dodatek za przejechane kilometry)
 • dodatkowe wydatki na posiłki (ryczałty za koszty podróży)
 • koszty prowizji
 • wydatki na naprawę
 • amortyzacja środków trwałych (samochód, wyposażenie biura, komputery)
 • leasing
 • opłaty pocztowe, telefoniczne
 • materiały biurowe
 • czasopisma, książki
 • szkolenia
 • opłaty prawne i doradcze
 • koszty księgowe, koszty zamknięcia i audytu
 • dodatkowe koszty transakcji pieniężnych

Dochód podlegający opodatkowaniu

Suma wszystkich przychodów stanowi podstawę do określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Rozróżnia się siedem rodzajów przychodu:

 • przychody z działalności rolniczej i leśnej
 • przychody z działalności gospodarczej
 • przychody z pracy na własny rachunek
 • przychody z tytułu ze stosunku pracy
 • przychody z aktywów kapitałowych
 • przychody z tytułu najmu i dzierżawy
 • przychody w rozumieniu § 22 ustawy o podatku dochodowym

_____________________________________________

= suma przychodów

Poniższe pozycje podlegają odliczeniu, jeśli spełnione są odpowiednie warunki:

 • ulga podatkowa przysługująca po ukończeniu 64 r.ż. (Altersentlastungsbetrag)
 • ulga podatkowa dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga podatkowa dla rolników i leśników

_________________________________________

= kwota całkowita przychodów

W zależności od danych warunków dopuszczalne są odliczenia ograniczone lub nieograniczone od:

 • odliczeń straty § 10 ustawy o podatku dochodowym
 • wydatków specjalnych (ograniczona możliwość odliczenia)
 • ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego i innych ubezpieczeń
 • wydatków specjalnych (nieograniczone prawo do odliczenia)
 • darowizn, podatku kościelnego, kosztów z tyt. opieki nad dziećmi, czesnego, kosztów nauki itd.
 • obciążeń nadzwyczajnych

___________________________________________________________

= dochód

 • kwoty wolne na dzieci
 • kwota wolna od dodatkowych przychodów (Härteausgleich)

___________________

= dochód podlegający opodatkowaniu

Na podstawie dochodu podlegającemu opodatkowaniu ustala się wysokość podatku dochodowego.

Podatek dochodowy zgodny z obowiązującą skalą podatkową

 • ustalenie ulgi od podatku od działalności gospodarczej
 • zatrudnienie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (pomoc domowa)
 • usługi domowe (faktury dla rzemieślników)

________________________________________________

= wyliczony podatek dochodowy

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *