Odliczenie od podatku kosztów korepetycji

Korepetycje – jedni ich udzielają, inni z nich korzystają. To popularna metoda dokształcania się i dorobienia do domowego budżetu. Dla niektórych stanowi wręcz spory dochód. Koszty korepetycji niestety zwykle nie mogą zostać odliczone od podatku. Istnieją jednak dwa ważne wyjątki.

Które z rodziców nie życzyłoby sobie możliwości odliczenia od podatku kosztów korepetycji udzielanych jego dziecku? Zwykle nie jest to możliwe, jednak w dwóch przypadkach fiskus robi nam wyjątek.

  1. Jeśli rodzina się przeprowadza, dziecko często musi zmienić szkołę. Jeśli w nowej szkole dziecko ma problemy z nadrobieniem zaległości materiałowych i potrzebuje wsparcia w postaci korepetycji, rodzice mogą wpisać wynikające z tego koszty jako koszty uzyskania przychodu w zeznaniu podatkowym.

Aby to zrobić, rodzice muszą być w stanie udowodnić przed Urzędem Skarbowym konieczność przeprowadzki z zawodowego punktu widzenia. Tutaj wystarczy jednak dowieść, że dzięki przeprowadzce czas dojazdu do pracy jest o 60 minut krótszy.

  1. Koszty korepetycji można odliczyć od podatku również wtedy, gdy nasze dziecko jest dyslektykiem. Od roku 2000 koszty leczenia dzieci z dysleksją można odliczyć jako obciążenia nadzwyczajne – do tego zaliczają się również korepetycje. Wymagane jest jednak uprzednie okazanie atestu od lekarza publicznego, z którego wynika konieczność leczenia.

Powstałe w ten sposób koszty korepetycji można w tym wypadku odliczyć od podatku tylko wtedy, gdy są one wyższe niż kwota uznana jako dostosowana do możliwości finansowych rodziców. W zależności od struktury rodziny i zarobków, jest to kwota od jednego do siedmiu procent całkowitych dochodów.

NASZA RADA:

Aby móc odliczyć od podatku wydatki na korepetycje, niezmiernie ważne jest posiadanie wszystkich dowodów, rachunków i pokwitowań oraz załączenie ich do zeznania podatkowego.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *