Rodzice samotnie wychowujący dziecko – kwota wolna od podatku

Często mówi się, że każdy mężczyzna ma w życiu trzy zadania do spełnienia: zbudować dom, spłodzić dzieci i posadzić drzewo. Wiele osób przekonuje się jednak, że ten idylliczny obraz często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Szczególnie ciężko jest rodzicom samotnie wychowującym dzieci, którzy nie otrzymują żadnego wsparcia od drugiego z rodziców i dla których każdy dzień to zmaganie się z trudnościami życia.

Dlatego właśnie państwo musi w szczególny sposób wspierać finansowo samotne matki i ojców. Jest to realizowane w drodze przyznawanej tym osobom specjalnej ulgi podatkowej. W tym artykule wyjaśnimy, na czym ona polega, wskażemy jej wysokość i podpowiemy, na co należy zwrócić uwagę.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej dla samotnych rodziców?

Państwo przyznaje rodzicom samotnie wychowującym dzieci ulgę w podatku dochodowym. Ma do niej prawo każdy, kto jest uprawniony do pobierania zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub korzysta z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag). Z danych statystycznych wynika, że prawie dwa miliony osób w Niemczech samotnie wychowuje swoje dzieci.

Warunki, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej:

  • matka lub ojciec jest samotny,
  • dziecko mieszka w tym samym gospodarstwie domowym,
  • matka lub ojciec jest uprawniony do pobierania zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub korzysta z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag).

Kwota ulgi, która obecnie wynosi 1908 euro, jest przyznawana corocznie i jest odliczana od wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu. Jest to świadczenie, które jest gwarantowane niezależnie od zasiłku na dzieci (Kindergeld) lub kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci (Kinderfreibetrag).

Warunki skorzystania z kwoty wolnej od podatku dla samotnych rodziców

Co do zasady, tylko jedno z rodziców może ubiegać się o prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Z reguły jest to ta sama osoba, która otrzymuje również zasiłek na dzieci (Kindergeld). Niezbędnym warunkiem jest to, aby dziecko mieszkało w gospodarstwie domowym matki lub ojca otrzymującego zasiłek na dzieci (Kindergeld). Oznacza to, że dziecko musi być tam również zameldowane. Innym ważnym kryterium jest to, aby osoba samotnie wychowująca dziecko rzeczywiście była osobą samotną. Jeśli znajdzie on nowego partnera, nie ma już prawa do skorzystania z ulgi podatkowej dla samotnych rodziców. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, gdy zacznie prowadzić z nowym partnerem wspólne gospodarstwo domowe. Należy zaznaczyć, że ma to zastosowanie także do tych przypadków, gdy osoba wprowadzająca się do wspólnego domu jest najbliższym przyjacielem/przyjaciółką. Pod tym względem nie ma żadnych wyjątków.

Uwaga: Ulga podatkowa dla samotnych rodziców przysługuje nawet wtedy, gdy dziecko ukończyło już 18 lat. Warunkiem koniecznym jest jednak fakt kontynuacji nauki przez dziecko oraz wspólne zamieszkiwanie.

Jaka jest wysokość ulgi?

Od 2015 r. kwota wolna od podatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wynosi 1908 euro na rok kalendarzowy, a zatem 159 euro miesięcznie. Dodatkowo kwota ulgi jest uzależniona od ilości dzieci należących do danego gospodarstwa domowego i kształtuje się następująco:

  • 1 dziecko: 1908 euro
  • 2 dzieci: 2148 euro
  • 3 dzieci: 2388 euro
  • 4 dzieci: 2628 euro
  • każde następne dziecko: + 240 euro

Wnioskowanie o przyznanie ulgi podatkowej dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Istnieją dwa sposoby ubiegania się o możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługującej rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Po pierwsze, można ubiegać się o wsparcie finansowe, zaznaczając to w załączniku „Kind” („Dziecko”) dołączanym do deklaracji podatkowej. Drugą opcją jest zmiana na II klasę podatkową, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym. W zasadzie pracownicy będący rodzicami samotnie wychowującymi dzieci należą do tej właśnie klasy podatkowej. Warunkiem koniecznym jest uzyskiwanie dochodów przekraczających 450 euro miesięcznie. Pracownicy samotnie wychowujący dzieci muszą powiadomić urząd skarbowy, że przysługuje im prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. Jeśli zmieni się ich sytuacja życiowa, również muszą to zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *