Zakup okularów w Niemczech a zwrot podatku

·

·

Niestety w Niemczech koszt okularów nie może być odliczony od podatku jako wydatek biznesowy. W niektórych przypadkach mogą być jednak zaliczane do tzw. obciążeń nadzwyczajnych (niem. außergewöhnliche Belastungen).

Nawet jeśli nosisz okulary tylko w pracy, nie możesz ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy składaniu zeznania podatkowego. To dlatego, że okulary mogą korygować wady wzroku. Jeśli nie jesteś niedowidzący, w ogóle nie potrzebujesz okularów, jak argumentował Federalny Trybunał Finansowy w swojej decyzji z 2005 roku. Okulary są zatem wyrobem medycznym, a nie integralną częścią wyposażenia stanowiska pracy.

Ubezpieczenie okularów pokrywa koszt okularów w przypadku uszkodzenia, stłuczenia lub utraty i nie można go odliczyć od podatku jako wydatek biznesowy.

Dwie luki prawne, które pozwalają na odliczenie wydatków związanych z zakupem okularów jako kosztów uzyskania przychodów.
Bez wyjątku: Wydatki związane z zakupem okularów możesz odliczyć jako wydatek wolny od podatku w dwóch przypadkach:

  1. Jeśli można jednoznacznie udowodnić, że wada wzroku została spowodowana pracą przy komputerze, koszt okularów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
  2. Możesz również ubiegać się o odliczenie od podatku kosztów okularów, które są niezbędne do ochrony lub bezpieczeństwa pracy. Powinny one występować jako koszty uzyskania przychodów.

Odliczenia od podatku kosztów urządzeń medycznych jako wydatków specjalnych (niem. außergewöhnliche Belastungen).
Jednak koszt zakupu sprzętu medycznego, takiego jak protezy czy aparaty słuchowe, można odliczyć od podatków, tzw. obciążenie nadzwyczajne (niem. außergewöhnliche Belastungen).

Czy okulary zaliczają się również do wyrobów medycznych?

Zwykle odpowiedź brzmi „Tak!”. Jest jednak pewien haczyk: wydatki nadzwyczajne nie podlegają w całości odliczeniu od podatku. W zeznaniu podatkowym mogą zostać uwzględnione tylko te, które przekraczają tzw. limit obciążeń skorygowanych kosztami (niem. zumutbare Belastungsgrenze) zgodnie z możliwościami podatnika. Urząd skarbowy wylicza ten limit indywidualnie na podstawie łącznych dochodów każdego podatnika, jego stanu cywilnego i liczby dzieci.

Zobacz o: Wydatki nadzwyczajne w Niemczech

Dlaczego koszt okularów nie jest kosztem uzyskania przychodu?

Przed laty Federalny Trybunał Finansowy, najwyższy sąd ustanowiony przez niemieckie sądownictwo finansowe do orzekania w sprawach podatkowych i celnych, rozpatrywał sprawę pewnego profesora. W 1995 roku mężczyzna pracował jako profesor na jednym z uniwersytetów. Następnie kupił parę okularów komputerowych za 1461 DM i uwzględnił te koszty w swoim zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodu. Jednak urząd skarbowy nie uznaje tych opłat i odmawia ich potrącenia w ramach KPiR.

Nawet zaświadczenie od okulisty nie pomoże!

Przykład:

Profesor przedłożył zaświadczenie od okulisty. Okulary są przeznaczone do pracy przy komputerze i nie mogą być używane jako zwykłe okulary korekcyjne. Dzieje się tak dlatego, że podczas produkcji górna połowa okularów uwzględnia odległość od monitora, a dolna połowa odległość od klawiatury. Argument ten w pewnym stopniu przekonał sędziów Sądu Finansowego Badenii-Wirtembergii, który ma jurysdykcję w tej sprawie.

Sąd orzekł, że wydatki te mogły przynajmniej częściowo (wymienione w kwocie 244 marek) zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu podatkowym. Urząd Skarbowy złożył odwołanie od wyroku.

Federalny Trybunał Finansowy orzekł, że wydatki poniesione na zakup okularów nie podlegają odliczeniu od podatku

Ostateczny wyrok Federalnego Trybunału Finansowego nie był korzystny dla profesora: Od wyroku BFH z 2005 r. wydatki związane z zakupem okularów nie mogą być odliczane od podatków jako wydatki służbowe. Sędzia uznał decyzję za uzasadnioną, gdyż koszt polegał przede wszystkim na usunięciu „defektów fizycznych” – czyli ogólnych wad wzroku. Dotyczą więc życia prywatnego i nie ma znaczenia, czy wymagają korekty również w celach zawodowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *