Wniosek o numer podatkowy dla firmy w Niemczech – Pytania

·

·

Każda firma w Niemczech jak to w innych krajach potrzebuje własnego numeru podatkowego. To dla firmy indywidualny numer tak jak dla każdego człowieka na przykład PESEL. Musi być identyfikowalna i indywidualna. O taki numer podatkowy dla firmy musimy złożyć wniosek. Trzeba wypełnić specjalny formularz i wybrać odpowiedni urząd skarbowy. Zapewne w głowie rodzi się teraz wiele pytań, a co to za formularz czy jak określić właściwy urząd? Nie przejmuj się! Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym nowym wpisie!

Wniosek o numer podatkowy dla firmy w Niemczech. Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (formularz rejestracji podatkowej): najczęściej zadawane pytania

Należy pamiętać o tym, że w zależności od wybranej formy prawnej i innych uwarunkowań, może być wymagane wypełnienie dodatkowego formularza. Dzieje się tak na przykład w przypadku zakładania spółki przez więcej niż trzech wspólników – należy wówczas wypełnić sekcje 2 i 3 na osobnej karcie.

Jak określić właściwy urząd skarbowy?

Właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie miejsca prowadzenia działalności. Wpisując odpowiedni kod pocztowy można łatwo sprawdzić na stronie internetowej Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego (niem. Bundeszentralamt für Steuern), który urząd skarbowy jest właściwy do obsługi spraw związanych z danym przedsiębiorstwem.

Czy można samodzielnie wypełnić formularz rejestracji podatkowej i wysłać go do urzędu skarbowego?

Formularz można wypełnić samodzielnie, nie ma obowiązku korzystania z usług doradcy podatkowego. Jednakże, aby uniknąć błędów i nie narażać się na nieprzyjemności, z reguły warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego lub innej osoby specjalizującej się w tej dziedzinie. Alternatywą dla ręcznego wprowadzania danych jest wypełnienie formularza rejestracji podatkowej dostępnego online na portalu ELSTER. Tam można wypełnić elektroniczny formularz, a następnie wysłać go bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Ile ma się czasu na wypełnienie formularza ewidencji podatkowej?

Zgodnie z § 138 niemieckiej ordynacji podatkowej, należy zgłosić działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym w ciągu czterech tygodni od jej zarejestrowania w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (niem. Gewerbeamt).

Kiedy otrzymuje się indywidualny numer podatkowy (niem. Steuernummer)?

Numer podatkowy otrzymuje się po weryfikacji przez urząd skarbowy wypełnionego formularza rejestracji podatkowej. Z reguły może to potrwać od dwóch tygodni do 2 miesięcy.

Co oznacza termin Organgesellschaft?

Jeżeli kilka przedsiębiorstw jest ze sobą powiązanych, np. w ramach koncernu, wówczas w kontekście powiązania tych przedsiębiorstw dla celów podatkowych mówi się o podatkowej grupie kapitałowej (niem. Organschaft) lub opodatkowaniu grupowym (niem. Gruppenbesteuerung). W tym przypadku jedno przedsiębiorstwo (niem. Organgesellschaft – spółka podporządkowana) jest powiązane z innym przedsiębiorstwem (jednostką dominującą grupy kapitałowej) w taki sposób, że dla celów podatkowych oba przedsiębiorstwa traktowane są jako jeden podmiot.

Obniżone stawki VAT – na czym to polega?

Zasadniczo w Niemczech obowiązuje standardowa stawka podatku VAT w wysokości 19%. Jednak dla niektórych produktów obowiązuje niższa, tzw. obniżona stawka VAT w wysokości 7% – np. dla żywności, wody czy książek. Jest to istotne dla wszystkich przedsiębiorstw, ponieważ wystawiając faktury muszą doliczać podatek VAT do podanej na nich ceny netto.

Jakie zwolnienia od podatku przewidziane są w § 4 niemieckiej ustawy o podatku VAT?

W § 4 niemieckiej ustawy o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz, UStG) wymieniono różne czynności, które są zwolnione z podatku od wartości dodanej. Do tych bardziej znanych należą wynajem mieszkań oraz usługi medyczne. Do pozostałych czynności zwolnionych z VAT zaliczają się:

  • transakcje bankowe i finansowe
  • wywóz towarów
  • usługi szkolne i edukacyjne
  • leczenie przez lekarzy, stomatologów, leczenie szpitalne
  • wynajem i dzierżawa
  • sprzedaż nieruchomości

Dlaczego urząd skarbowy wymaga umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, nawet jeśli nie wypłacam sobie żadnych pieniędzy jako wspólnik zarządzający?

W części dotyczącej podatku od wynagrodzeń urząd skarbowy wymaga podania wynagrodzeń dyrektorów zarządzających. Dyrektorzy zarządzający spółką kapitałową z reguły podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń – niezależnie od tego, czy są wspólnikami zarządzającymi, czy kierownikami niebędącymi udziałowcami spółki. W celu dokładnego określenia wypłat dla osób zarządzających oraz należnych podatków od wynagrodzeń, należy przedłożyć urzędowi umowę o pracę lub umowę-zlecenie każdego z dyrektorów.

Kogo można wskazać jako osobę uprawnioną do odbioru korespondencji?

W formularzu rejestracji podatkowej, w pozycji „Empfangsbevollmächtigter” (osoba uprawniona do odbioru) można wskazać osobę, za pośrednictwem której powinna odbywać się wszelka komunikacja z urzędem skarbowym. Najlepiej byłoby, gdyby w tym miejscu znalazło się nazwisko doradcy podatkowego przedsiębiorcy. Należy wówczas do wypełnionego formularza załączyć upoważnienie do odbioru (niem. Empfangsvollmacht). Jeśli przedsiębiorca nie korzysta (jeszcze) z usług doradcy podatkowego, może pozostawić te pola puste lub je przekreślić.

Jak tylko urząd skarbowy zarejestruje firmę dla celów podatkowych, przedsiębiorca otrzyma indywidualny numer podatkowy, który jest potrzebny przede wszystkim do wystawiania faktur. Wtedy może nareszcie ruszyć z biznesem.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *