Czy można założyć działalność gospodarczą w Niemczech, mając długi?

·

·

Masz długi? Jednak mimo tego chcesz zacząć na siebie zarabiać i założyć działalność gospodarczą w Niemczech? Co ciekawe… odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta! Zasadniczo jest to możliwe. Ale jak to zrobić? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule. Podpowiemy Ci jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech mając inne zobowiązania finansowe, czyli długi.

W praktyce zdarza się to częściej niż można by przypuszczać. Wiele osób zastanawia się, czy mimo posiadania długów można założyć firmę. Odpowiedź jest prosta: tak, zasadniczo jest to możliwe. Oczywiście nie w każdym przypadku, bo jak to często bywa, kluczową rolę odgrywają indywidualne warunki każdego podatnika. Zatem w tym artykule omówimy najczęstsze konfiguracje i odpowiemy na pytanie „Czy założenie działalności gospodarczej z długami jest możliwe?”.

Zresztą pytanie, czy można zarejestrować działalność gospodarczą, pobierając zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld II, ALG 2) powszechnie znany jako „Hartz IV”, zostało nam zadane na forum. Zwróciliśmy się z zapytaniem do urzędu ds. działalności gospodarczej (Gewerbeamt) i okazało się, że długi wobec urzędu skarbowego mogą, ale nie muszą być przeszkodą, aby zarejestrować nową działalność.

Jeszcze jedno: w wielu przypadkach prawo nie zabrania zakładania działalności gospodarczej i jest to co prawda teoretycznie możliwe, ale praktycznie już nie. Większość nowych przedsiębiorców potrzebuje kapitał na start, którego nie posiadają i potrzebują pomocy w jego sfinansowaniu. A wtedy dług może być przeszkodą niemal nie do pokonania. Nie chodzi o kwestie prawne związane z rozpoczęciem działalności, lecz o banki, które ze względu na istniejący już dług nie będą chciały udzielić podatnikowi nowych kredytów. Nawet przy wynajmie nieruchomości komercyjnej, zdolność kredytowa jest wnikliwie sprawdzana. To samo dotyczy zakupu towaru, za który podatnik nie może od razu zapłacić gotówką. Zatem brak otrzymania kapitału na rozpoczęcie działalności stanowi przeważnie największy problem i założenie firmy posiadając długi, jest możliwe w teorii, ale w praktyce już nie.

I jeszcze jedna wskazówka: jeżeli dłużnik znajduje się w bardzo złożonej sytuacji, posiada np. kilka negatywnych wpisów w rejestrze Schufa, wielu wierzycieli, był już karany, składał oświadczenie pod przysięgą itd., to zdecydowanie powinien skorzystać z pomocy doradcy ds. zadłużenia lub syndyka masy upadłościowej. W tak skomplikowanych sprawach często mogą pomóc tylko eksperci, którzy posiadają fachową wiedzę na ten temat i przeanalizują indywidualny przypadek podatnika.

„Najprostsza” sytuacja: prywatne długi, ale bez wpisów w rejestrze Schufa itp.

Być może najprostszą konstelacją, jeśli można to ująć w ten sposób, jest sytuacja, w której podatnik ma jakieś prywatne długi, na przykład z tytułu finansowania pojazdu i chce rozpocząć działalność na własny rachunek. Nie posiada negatywnych wpisów w rejestrze Schufa, długów wobec urzędu skarbowego i tym podobne. W tym przypadku rozpoczęcie samozatrudnienia nie powinno być problematyczne. Jak wspomnieliśmy na początku, założenie własnej firmy może być wyzwaniem tylko wtedy, gdy potrzebny będzie kapitał początkowy. Jeśli natomiast zaciągnięcie nowych kredytów nie jest konieczne, kapitał potrzebny jest w niewielkiej wysokości lub jego finansowanie podatnik ma już zapewnione, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć działalność gospodarczą wraz z bagażem posiadanego już zadłużeniem.

Czy mimo prywatnych długów można założyć spółkę z o.o. lub zostać jej udziałowcem?

Tak, założenie spółki z o.o. lub nabycie jej udziałów posiadając prywatne długi, jest możliwe. Można nawet zostać udziałowcem spółki z o.o. z negatywnym wpisem w rejestrze Schufa. Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Wierzyciele mogą bowiem zająć udziały dłużnika. Jeśli sprawa jest bardzo pilna, wówczas dobrym wyjściem może być posiadanie cichych udziałów.

Czy możliwa jest mikropożyczka dla osób samozatrudnionych z negatywnym wpisem do rejestru Schufa?

Tak, negatywny wpis w rejestrze Schufa nie jest przeszkodą, aby osoby samozatrudnione otrzymały mikropożyczkę. Dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność – i posiadających długi – istnieją specjalne środki wsparcia. Należy zwrócić się bezpośrednio do urzędu pracy w celu uzyskania informacji i porady.

Czy mogę prowadzić własną działalność gospodarczą pomimo złożenia oświadczenia pod przysięgą?

Do pewnego stopnia jest to możliwe. W większości przypadków nie ma powodu, dla którego nie można zarejestrować działalności gospodarczej. Jednakże, oświadczenie pod przysięgą, znane obecnie jako oświadczenie o stanie majątku, uniemożliwia zaciągnięcie kredytu. Żaden bank nie sfinansuje naszego projektu z negatywnym wpisem w rejestrze Schufa, która wynika ze złożonego oświadczenia. Najbardziej realną opcją byłaby w tym przypadku wspomniana już mikropożyczka.

Czy samozatrudnienie jest możliwe mimo upadłości konsumenckiej?

Generalnie można zarejestrować lub prowadzić własną działalność gospodarczą mimo ogłoszonej upadłości konsumenckiej. Czasem jest to nawet najlepszy sposób, aby wyjść z zadłużenia. Niekiedy osobom będącym w trakcie procedury upadłościowej trudno jest znaleźć nową pracę (jeśli w danym momencie są bezrobotne). Dzięki podjęciu pracy na własny rachunek w trakcie ogłoszonej upadłości konsumenckiej można podreperować swoje dochody i zwiększyć szanse na spłatę długów lub zapobiec wpadnięciu w „pułapkę Hartz IV”. Zainteresowane osoby muszą jednak uzyskać zgodę syndyka masy upadłościowej i tym samym de facto zobowiązać się, że nie zaciągną nowych długów. Ponadto syndyk wyrazi zgodę tylko wtedy, gdy uzna, że samozatrudnienie poprawi sytuację finansową dłużnika oraz że sytuacja osobista dłużnika stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że również dochód z prowadzonej działalności może podlegać zajęciu! W takim przypadku kwota podlegająca zajęciu będzie obliczana indywidualnie.

Czy mogę zarejestrować działalność gospodarczą, mimo długów wobec urzędu skarbowego?

To zależy od sytuacji. W wielu przypadkach zawiadomienie z urzędu skarbowego skutkuje zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że dopóki istnieje zadłużenie wobec urzędu skarbowego, podatnik nie może zarejestrować działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności działalności gospodarczej:

Wymagającej pozwolenia i nadzoru

Nowo otwierana działalność gospodarcza nie może należeć do branż, w których wymagane są specjalne pozwolenia lub podlega ona odpowiedniej kontroli.

Działalność wymagającą zezwolenia można rozpocząć dopiero po uzyskaniu urzędowej zgody (koncesji). Do tego rodzaju działalności należy m.in. prowadzenie lombardu, obrót papierami wartościowymi lub działalność agentów nieruchomości, deweloperów i inspektorów nadzoru budowlanego.

Dla zawodów wymagających nadzoru nie jest potrzebna licencja. Władze sprawdzają jednak osobistą wiarygodność przedsiębiorcy, którą musi udowodnić za pomocą zaświadczenia o niekaralności. Do branż wymagających nadzoru zaliczają się np. handel metalami szlachetnymi, handel perłami lub prowadzenie biura podróży.

Zakaz handlu nie jest jednak wydawany w każdym przypadku i jak zwykle zależy od indywidualnej sytuacji podatnika.

Podsumowując: nawet posiadając długi, można założyć działalność gospodarczą, przestrzegając przy tym kilka aspektów

Planując rozpoczęcie samozatrudnienia mimo posiadanych długów, należy uwzględnić kilka ważnych kwestii. Z prawnego punktu widzenia istnieje w wielu przypadkach możliwość założenia własnej firmy, z wyjątkiem sytuacji, gdy występuje wysokie zadłużenie wobec urzędu skarbowego. W tym przypadku może być wydana odmowa prowadzenia działalności, ponieważ podatnik nie spełnia odpowiednich wymogów. Zadłużenie wobec urzędu skarbowego może więc stanowić przeszkodę w rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli dłużnik chce jedynie otworzyć zwykłą działalność gospodarczą, np. prowadzenie sklepu na Ebay, wtedy długi wobec urzędu skarbowego nie stanowią przeciwwskazania do prowadzenia takiego biznesu. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego syndyk masy upadłościowej musi najpierw wyrazić zgodę na rozpoczęcie działalności. Ponadto prawie zawsze można zarejestrować działalność gospodarczą, mimo że jest się już zadłużonym.

Należy jednak pamiętać, że nowo zakładana działalność wiąże się z potrzebą uzyskania kapitału początkowego. Z istniejącymi już długami i ewentualnym negatywnym wpisem w rejestrze Schufa banki nie udzielą nam żadnego kredytu. Jeśli jednak pomysł na nowy biznes nie jest kapitałochłonny, to rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z długiem może być dobrym rozwiązaniem. Należy tylko uwzględnić, że nadal trzeba będzie pokryć zarówno koszty utrzymania, jak i spłacać swoje zadłużenia. W przeciwnym razie sytuacja stanie się coraz bardziej zagmatwana. W sytuacjach bardzo skomplikowanych i złożonych radzimy skorzystać z profesjonalnej pomocy.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *