Bildungsurlaub – urlop szkoleniowy w Niemczech

·

·

Wielu pracowników w Niemczech ma prawo do urlopu szkoleniowego (niem. Bildungsurlaub). Pozwala podnosić kwalifikacje zawodowe bez konieczności brania urlopów. W zależności od kraju związkowego pracownicy mają prawo do kilku płatnych dni roboczych w roku, które można wykorzystać na dodatkowe szkolenia. W Niemczech tylko 2 procent pracowników korzysta z tego prawa. szkoda. W końcu to inwestycja w swoją przyszłość zawodową. W tym artykule wyjaśniamy, komu przysługuje urlop szkoleniowy, jak się o niego ubiegać, co jest uznawane i z jakimi kosztami należy się liczyć…

Bildungsurlaub (znany również jako „Bildungsfreistellung” lub „Bildungszeit”) to ustawowe prawo niemieckich pracowników do dalszego szkolenia w godzinach pracy. Oznacza to, że pracownicy mają prawo do płatnego czasu wolnego na udział w seminariach lub zajęciach bez konieczności poświęcania dni wolnych lub czasu wolnego. Dni urlopu szkoleniowego nie są odliczane od urlopu.

Prawo do urlopu szkoleniowego w Niemczech

Prawo do urlopu szkoleniowego nie jest w Niemczech jednolicie uregulowane. Za politykę edukacyjną odpowiadają państwa. Dlatego też państwa opracowały własne przepisy w tym zakresie. Prawo do urlopu szkoleniowego zależy zatem głównie od miejsca pracy. W tych krajach związkowych pracownicy mają ustawowe prawo do urlopu szkoleniowego:

 • Badenia-Wirtembergia – 5 dni
 • Berlin – 10 dni w 2 lata
 • Brandenburgia – 10 dni w 2 lata
 • Brema – 10 dni w 2 lata
 • Hamburg – 10 dni w 2 lata
 • Hesja – 10 dni w 2 lata
 • Meklemburgia-Pomorze Przednie – 5 dni w roku
 • Dolna Saksonia – 10 dni w 2 lata
 • Nadrenia Północna-Westfalia – 10 dni w 2 lata
 • Nadrenia-Palatynat – 10 dni w 2 lata
 • Saara – 6 dni w 1 roku kalendarzowy
 • Saksonia-Anhalt – 14 dni w 2 lata
 • Szlezwik-Holsztyn – 10 dni w 2 lata
 • Turyngia – 5 dni w 1 roku kalendarzowym

Jeśli pracujesz w Bawarii lub Saksonii, nie masz ustawowego prawa do dalszego szkolenia. Zasadniczo dotyczy to również studentów, gospodyń domowych i emerytów.

Długość urlopu szkoleniowego uzależniona jest od wymiaru czasu pracy. Na przykład przy 5-dniowym tygodniu pracy masz prawo do 5 dni szkoleniowych. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy przepracowują 3 dni w tygodniu, wymiar urlopu zostaje skrócony proporcjonalnie do 3 dni.

Wielkość firmy ma również wpływ na uprawnienie i długość urlopu szkoleniowego. Na przykład” w Nadrenii Północnej-Westfalii:”

 • Firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników nie mają prawa do urlopu szkoleniowego.
 • Jeśli firma zatrudnia do 50 pracowników i 10% z nich skorzystało z możliwości, pozostałym pracownikom nie przysługuje urlop szkoleniowy.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej iwwb.de Niemieckiego Serwera Edukacyjnego (Deutscher Bildungsserver).

Specjalne zasady dla urzędników służby cywilnej i praktykantów

Zasady dotyczące urzędników służby cywilnej i praktyk zawodowych również różnią się w zależności od stanu. Urzędnicy służby cywilnej tylko w sześciu krajach związkowych mogą wziąć urlop szkoleniowy: w Badenii-Wirtembergii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Nadrenii-Palatynacie, Saarze, Szlezwiku-Holl Stein i Turyngii.

Praktykanci mają prawo do urlopu szkoleniowego w 13 krajach związkowych – czasami z pewnymi ograniczeniami:

 • Badenia-Wirtembergia: 5 dni w okresie praktyk
 • Berlin: 10 dni w 1 roku
 • Brandenburgia: 5 dni w 1 roku
 • Brema: 5 dni w 1 roku
 • Hamburg: 5 dni w 1 roku
 • Hesja: 5 dni w 1 roku
 • Meklemburgia-Pomorze Przednie: 5 dni w okresie praktyk
 • Nadrenia Północna-Westfalia: 5 dni w okresie kształcenia
 • Nadrenia-Palatynat: 3 dni po przepracowaniu 12 miesięcy
 • Saara: 3 dni w 1 roku + urlop własny
 • Saksonia-Anhalt: 5 dni w 1 roku
 • Szlezwik-Holsztyn: 5 dni w roku
 • Turyngia: 3 dni w roku

*W tych krajach związkowych urlop szkoleniowy należy wykorzystać na edukację obywatelską. W Hesji można skorzystać z dodatkowych 5 dni roboczych, jeśli szkolenie jest dobrowolne.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *