Teilzeit – praca w niepełnym wymarze godzin w Niemczech

·

·

Teilzeit: Co oznacza praca w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech? Błędne jest przekonanie, że praca w niepełnym wymiarze godzin to zawsze połowa normalnego czasu pracy. Wiele osób pracuje 20 godzin tygodniowo. Niepełny etat oznacza § 2 Ustawy o niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas określony (TzBfG), ale każda umowa, która przewiduje mniej godzin pracy niż praca w pełnym wymiarze godzin.

W tym celu pracodawca konsultuje normalną liczbę godzin, jaką pracownik w swojej firmie wykonuje taką samą lub porównywalną pracę. Na przykład, jeśli obecny personel pomocniczy pracuje 40 godzin tygodniowo, 35 godzin wsparcia jest już w niepełnym wymiarze godzin. Osobista liczba godzin jest podana w umowie o pracę.

Drobna praca, również mini-praca (minijob) lub praca za 450 euro, jest zawsze pracą w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z § 2 TzBfG.

Powody, dla których pracownicy chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin, są różne. Rodzice często opiekują się nieletnimi dziećmi lub ludzie opiekują się członkami rodziny. Więcej wolnego czasu na hobby to kolejny powód, a także względy zdrowotne.

Ile godzin zajmuje praca w niepełnym wymiarze godzin w Niemczech?

Ponieważ praca w niepełnym wymiarze godzin jest powiązana z pracą w pełnym wymiarze godzin, na pytanie o liczbę godzin w ogóle nie można odpowiedzieć. Zgodnie z prawem praca w niepełnym wymiarze godzin to mniej godzin pracy w tygodniu niż w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin. Ta pełna pozycja do porównania musi być porównywalna w tej samej firmie i pod względem pracy. Jeśli wszyscy pracownicy pracują normalnie 40 godzin, 39 godzin to teoretycznie już stanowisko w niepełnym wymiarze godzin.

Dlatego istnieje termin pełny etat w niepełnym wymiarze godzin, który ogólnie opisuje pracę w niepełnym wymiarze godzin z 30 lub więcej godzinami tygodniowo.

Zgodnie z § 12 TzBfG istnieje możliwość wykonywania pracy na wezwanie. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin przychodzą, gdy jest praca do wykonania. Tutaj również ustalana jest tygodniowa liczba godzin lub obowiązuje ustawowe 20 godzin. Pracodawca musi powiadomić takich pracowników o ich dniach pracy z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem. Może zażądać maksymalnie 25 procent więcej lub 20 procent mniej niż uzgodnione godziny tygodniowo.

Czy przysługuje prawo do pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Zgodnie z § 8 TzBfG istnieje prawo do pracy w Teilzeit. Każdy pracownik, który spełnia określone wymagania, ma to:

  • W swojej firmie pracuje od ponad sześciu miesięcy.
  • Firma zatrudnia ponad 15 pracowników.
  • Prosi pisemnie o skrócenie godzin z żądanym początkiem i liczbą godzin.
  • Nie ma przeciw temu pilnych powodów operacyjnych.
  • Pracownicy i przełożeni negocjują liczbę godzin, tak aby obaj się zgadzali.

Pracodawca może odrzucić wniosek tylko wtedy, gdy istnieją pilne powody, aby tego nie robić, a firma jest zagrożona. Jednak zanim firma zostanie zagrożona, rozsądna jest również restrukturyzacja. Pracodawca przedstawia wnioskodawcy uzasadnienie na piśmie nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem pożądanej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Jeżeli pracownik nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej do jednego miesiąca wcześniej, uważa się, że zgoda pracodawcy została wyrażona. Pracownik może złożyć pisemny wniosek o ponowny wniosek o zniżkę dwa lata po złożeniu ostatniego wniosku.

Zgodnie z § 7 TzBfG każde ogłoszenie o pracę, która może być również wykonywana w niepełnym wymiarze godzin, musi być ogłaszane zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Jeśli pracownik chce wydłużyć swój czas pracy, pracodawca musi dać mu pierwszeństwo przy obsadzaniu etatów.

Elternteilzeit a praca w niepełnym wymiarze godzin

Te same zasady dotyczą pracy rodziców w niepełnym wymiarze godzin po urlopie macierzyńskim. Ponadto liczba godzin musi wynosić od 15 do 30 godzin. Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze godzin trwa co najmniej dwa miesiące. Matki i ojcowie składają wniosek z siedmiotygodniowym wyprzedzeniem (do trzeciego roku życia dziecka) lub 13 tygodni wcześniej (do ósmego roku życia dziecka).


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *