Praca na wakacje w Niemczech bez ubezpieczenia

·

·

Na przykład wielu młodych ludzi wykorzystuje wakacje, aby podjąć pracę tymczasową, aby zarobić pieniądze na podróże. Jednak wszyscy, którzy mają takie plany, muszą zwracać uwagę na czas trwania pracy. W przypadku przekroczenia zakładanego czasu pracownicy ci będą musieli opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Praca wakacyjna zaliczana jest do tzw. pracy krótkoterminowej. Zdarzenia te trwają nie dłużej niż 70 dni roboczych lub jednorazowo 3 miesiące w danym roku kalendarzowym. Kluczem jest trzymanie się tych terminów, ponieważ przekroczenie ich może skutkować problemami podatkowymi lub ubezpieczeniowymi.

Praca tymczasowa w Niemczech

Niemieckie Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Berlinie ogłosiło, że pracownicy nie będą płacić składek na ubezpieczenie emerytalne, od bezrobocia i zdrowotne do czasu dotrzymania tych terminów.

Jeśli zatem na przykład studenci mają co najmniej jedną pracę tymczasową, która jest z góry ograniczona na okres ponad trzech miesięcy lub 70 dni roboczych w roku, będą musieli opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne.

Z drugiej strony, do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia dochodzi tylko wtedy, gdy praca tymczasowa (z tygodniowym czasem pracy powyżej 20 godzin) przekracza limit 26 tygodni w roku. Wówczas takie osoby są uważane za pełnoprawnych pracowników. Praca tymczasowa przekraczająca ten limit podlega w pełni ubezpieczeniu społecznemu.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *