Podatek drogowy w Niemczech dla Polaków

·

·

Zgodnie z § 3 ust. 13 ustawy o podatku od pojazdów mechanicznych (Kraftfahrzeugsteuergesetz, KraftStG) zagraniczne samochody osobowe i ich przyczepy mogą być używane w Niemczech bez podatku przez okres do jednego roku. Nie dotyczy to odpłatnego przewozu osób i rzeczy pojazdami zagranicznymi.

Samochody osobowe (do których oprócz samochodów osobowych zaliczają się także pojazdy dwukołowe i trójkołowe, a także lekkie pojazdy czterokołowe kategorii L, takie jak trójkołowe i czterokołowe pojazdy, a także przyczepy kempingowe i przyczepy) ) zarejestrowane w innym państwie członkowskim UE są zwolnione z podatku od pojazdów mechanicznych. Jeżeli pojazd jest używany przez osobę prywatną zamieszkującą w innym państwie członkowskim UE, podczas czasowego pobytu w Niemczech podatek od pojazdów jest płatny zgodnie z art. 3 ust. 12 KraftStG.

Jeśli mieszkasz nieprzerwanie w Niemczech dłużej niż rok, zwolnienie z podatku nie ma zastosowania.

Jeżeli pojazd ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, zwolnienie podatkowe również nie obowiązuje aż do końca okresu jednego roku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pojazd jest sprowadzony do Niemiec z zagranicy, na przykład w ramach przeprowadzki. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli jesteś zarejestrowany w Niemczech i Twoje centrum życia znajduje się w Niemczech.

Należy podkreślić, że osoby zobowiązane do płacenia podatku drogowego w Niemczech mają obowiązek uzyskania informacji o tym, kiedy, gdzie i w jakiej wysokości jest on należny. Kierowca nie otrzyma żadnego oficjalnego powiadomienia ani przypomnienia, jednak nie zwalnia go to z tego obowiązku. Dotyczy to również samochodów, które nie zostały przerejestrowane w Niemczech, ale nadal posiadają polskie tablice rejestracyjne. Wystarczy, że masz siedzibę w Niemczech i możliwości zatrudnienia. Podczas kontroli drogowej kierowcy powinni przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu dokumenty potwierdzające zapłatę podatku samochodowego. Wiąże się to nie tylko z uzyskaniem ubezpieczenia tablicy rejestracyjnej i drogowej, ale także podatku drogowego (niem. Kfz-Steuer).

Konsekwencje niezapłaconego podatku drogowego w Niemczech

Kierowcy, którzy nie płacą podatku drogowego w Niemczech, muszą ponieść wysokie kary, nawet jeśli są do tego zobowiązani. Dodatkowo, jeśli podczas kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, urząd skarbowy i celny mogą zażądać opłat za zwłokę oraz naliczonych odsetek. Kwoty te mogą sięgać tysięcy euro. Policja ma również prawo skonfiskować dowód rejestracyjny pojazdu.

Kiedy muszę zapłacić podatek drogowy w Niemczech?

Podatek drogowy w Niemczech należy zapłacić ryczałtem za rok następny do 20 września. Jeżeli podatek przekracza 500 euro, właściciel może zapłacić go w dwóch ratach, po jednej co sześć miesięcy. Możesz poprosić o tę opcję w lokalnym urzędzie celnym za dodatkową opłatą w wysokości 3%. Natomiast jeśli podatek przekracza 1000 euro, to możesz go zapłacić w 4 ratach co kwartał. Ale w tym przypadku musisz dodać 6%.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *