Konto bankowe dla dziecka w Niemczech

Wielu rodziców rozważa zabezpieczenie finansowej przyszłości swojego dziecka na wczesnym etapie. Prawo jazdy, wykształcenie, pierwsze mieszkanie… – wszystko to wiąże się ze znacznymi kosztami. Dostrzegły to również banki oferujące specjalne oferty dla rodziców. Mogą wybierać spośród klasycznych form kapitału inwestycyjnego, takich jak książeczka oszczędnościowa, konto oszczędnościowe lub fundusz inwestycyjny dla swoich dzieci.

Jednak wielu rodziców nie wie, że dzieci również są podatnikami i mają swoje prawa i obowiązki. Dlatego konieczne jest poznanie kilku faktów dotyczących kont dzieci z perspektywy podatkowej.

Dokumenty do otwarcia konta dla dziecka

Jako rodzic możesz z łatwością otwierać rachunki w wielu bankach w imieniu swojego dziecka. Ważne jest, aby iść do banku razem jako mąż i żona, ponieważ umowa musi być podpisana przez oboje rodziców. Powinieneś także mieć przy sobie numer identyfikacji podatkowej dziecka (Steuer-ID). Samotni rodzice zazwyczaj muszą przedstawić bankowi dowód sprawowania opieki. Przed pójściem do banku zapytaj, jakie dokumenty musisz zabrać ze sobą!

Zakładając konto pamiętaj o złożeniu tzw. Freistellungsauftrag, czyli wniosku o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu dziecko będzie mogło korzystać z ryczałtowej kwoty wolnej od podatku w wysokości 801 euro rocznie od inwestorów kapitałowych (niem. Sparer-Pauschbetrag). Oznacza to, że zwrot zainwestowanego kapitału dla Twojego dziecka będzie wolny od podatku do tej kwoty.

Koszty konta bankowego dziecka w Niemczech

Jeśli odłożyłeś dla swojego dziecka większą kwotę i przekracza ona ryczałt Sparer-Pauschbetrag, powinieneś szybko zareagować i wystąpić w imieniu dziecka o dowód (brutto) braku podatku od zysków kapitałowych (niem. Nichtveranlagungsbescheinigung) – w przeciwnym razie Podatek od zysków kapitałowych jest pobierany.

Dzięki temu zaświadczeniu bank nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych do urzędu skarbowego. Warunkiem jest, aby dochód dziecka przekraczał 801 euro, aż do podstawowej kwoty wolnej od podatku, która w 2021 r. wynosi 9744 euro.

Oszczędności na koncie bankowym w Niemczech

Warto kontrolować kwotę, którą przelewasz na konto swojego dziecka. Jako rodzic możesz dać swojemu dziecku 400 000 euro w ciągu dziesięciu lat. Jeśli przekroczysz tę kwotę wolną od podatku, zostaniesz objęty podatkiem od darowizn.

Jeśli dziadkowie są również zaangażowani w zwiększanie swoich oszczędności, aby zabezpieczyć przyszłość finansową swoich wnuków, ich wkład nie powinien przekraczać 200 000 euro w ciągu dziesięciu lat. W przypadku wszystkich innych przyjaciół i krewnych, takich jak wujkowie i ciotki, zasiłek wynosi 20 000 euro.

Wypłacanie pieniędzy z Niemieckiego konta a podatki

Konta dzieci są często reklamowane jako metoda oszczędzania podatków. Rodzice po prostu przekazują część swoich aktywów na konto dziecka, unikając w ten sposób podatku od zysków kapitałowych. Nie zapominaj jednak, że pieniądze zgromadzone na koncie dziecka należą do dziecka. Jeśli więc wypłacisz pieniądze po pewnym czasie, będziesz musiał zapłacić wcześniej zaoszczędzony podatek i odsetki.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *