Potrzebne dokumenty w Niemczech – jak długo trzymać

·

·

Sytuacje życiowe czasem wymagają poszukiwania dokumentów sprzed lat. Jednakże, w rzeczywistości może okazać się to problematyczne, gdyż czasami nie udaje się znaleźć szukanego dokumentu, a bez niego nie da się załatwić konkretnej sprawy. Istnieją typy dokumentów, które można archiwizować przez określony czas, ale są też takie, które pozostają z nami na zawsze.

Dokumenty przechowywane przez całe życie

Przeciętnie osiem teczek posiada każda osoba mieszkająca na stałe w Niemczech. Zawierają one ważne dokumenty, które mogą okazać się przydatne w przyszłości do załatwienia wielu spraw. Niektóre z nich nie podlegają ograniczeniom czasowym, co oznacza, że pozostają z nami „na całe życie”. Do takich dokumentów należą:

 • Akt urodzenia
 • Akt chrztu
 • Akt małżeństwa/rozwodu
 • Akt opuszczenia kościoła
 • Akt dziedziczenia
 • Akt zgonu krewnych
 • Testament
 • Dokumentacja medyczna
 • Dokumenty związane z emeryturą
 • Karta Ubezpieczenia Społecznego
 • Akt/dowód własności nieruchomości
 • Ubezpieczenie na życie

Niemieckie prawo jasno wskazuje, że powyższe dokumenty nie powinno się wyrzucać, a jeśli to możliwe, warto także zapisać je w formie cyfrowej i zaszyfrowanej.

Dokumenty przechowywane przez określony czas

Niektóre dokumenty mają określony czas przechowywania, po którym można je wyrzucić. Do takich dokumentów należą:

Dokumenty, które trzeba przechować przez 30 lat:

 • Wyrok sądu
 • Nakaz sądowy
 • Akta sprawy
 • Listy od komornika i pozostała dokumentacja
 • Potwierdzenia upadłości konsumenckiej

Dokumenty, które trzeba przechować przez 11 lat:

 • Rozliczenia podatkowe (w tym w wersji cyfrowej)

Dokumenty, które trzeba przechować przez 10 lat:

 • Wyciągi z wynajmu mieszkania (również cyfrowe)
 • Faktury za wynajem (również cyfrowe)

Dokumenty, które trzeba przechować przez 5 lat:

 • Faktury z tytułu remontów, przebudów, modernizacji i budów

Dokumenty, które trzeba przechować przez 3 lata:

 • Wyciągi bankowe (również cyfrowe)
 • Niezapłacone, przedawnione faktury/rachunki (również cyfrowe)
 • Umowa najmu i protokół zdawczo-odbiorczy (również cyfrowe)

Dokumenty, które trzeba przechować przez 2 lata:

 • Faktury potwierdzające prawo do własności (cyfrowe także)
 • Umowy sprzedaży (również cyfrowe)
 • Paragony (również cyfrowe)

Dokumenty, które trzeba przechować przez 1 rok:

 • Potwierdzenie otrzymania darowizny (również cyfrowe)
 • Wyciąg bankowy zawierający zyski osiągnięte ze sprzedaży papierów wartościowych (również cyfrowe)
 • Zaświadczenie o podatku dochodowym (również cyfrowe)
 • Wyciągi z wypłat (również cyfrowe)

Często dokumenty, które pozornie wydają się niepotrzebne, mogą okazać się bardzo ważne w późniejszym czasie. Dlatego warto zachować dokumentację związaną z różnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak zakup lub sprzedaż nieruchomości, wypadek samochodowy czy choroba.

Warto również pamiętać, że w przypadku przechowywania dokumentów w formie cyfrowej należy dbać o ich bezpieczeństwo. Dokumenty powinny być zaszyfrowane, a najlepiej przechowywać je na zewnętrznych nośnikach, takich jak dyski twarde lub pendrive’y. W przypadku chęci skorzystania z usług chmury, warto wybrać zaufanego dostawcę, który dba o bezpieczeństwo danych.

W razie wątpliwości dotyczących przechowywania dokumentów warto skonsultować się z ekspertami, takimi jak adwokaci czy doradcy podatkowi. Mogą oni udzielić fachowych porad i odpowiedzieć na pytania dotyczące prawa i procedur administracyjnych.

W dzisiejszych czasach, w dobie rozwijającej się technologii, zachowanie dokumentów w formie papierowej staje się coraz mniej popularne. Jednakże, nie wszystkie dokumenty można przechowywać w formie cyfrowej, dlatego też warto pamiętać o zachowaniu ich oryginałów, zwłaszcza w przypadku dokumentów ważnych i niezastąpionych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *