Niższy podatek VAT – firmy budowlane

W przygotowanym przez rząd niemiecki pakiecie stymulacyjnym przewidziano między innymi daleko idące rozwiązania na rzecz rzemiosła, w tym przejściowe obniżenie stawki VAT z 19% do 16% w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Sprawia to, że zakłady rzemieślnicze stawiają sobie szereg ważnych pytań, na które postaramy się tutaj odpowiedzieć. Jakie jest decydujące kryterium dla wskazania właściwej stawki…