Jak odliczyć od podatku składki na rzecz związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych?

Związek zawodowy jest stowarzyszeniem zawodowym. Miesięczną składkę możesz odliczyć od podatku, podobnie jak w przypadku innych stowarzyszeń zawodowych. Andrzej pracuje od trzech lat w firmie Siemens. Dokładnie tyle samo czasu jest członkiem Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego (IG Metall). Doradztwo prawne, ochrona prawna oraz wsparcie finansowe podczas strajku to tylko kilka powodów, dla których Andrzej zdecydował się…