Zwrot podatku za literaturę fachową

·

·

,

Pracownicy korzystający ze specjalistycznych czasopism lub fachowej literatury do celów zawodowych, mogą zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodu.

Trzeba jednak pamiętać, aby w przypadku tego rodzaju kosztów uzyskania przychodu udowodnić „w wystarczająco konkretny sposób”, że czasopisma, gazety i książki są nabywane głównie z przyczyn zawodowych. Dokładne znaczenie pojęcia „wystarczająco konkretnie” kształtuje się u każdego podatnika inaczej i zależy od indywidualnych uwarunkowań.

Jeśli pracownik nie będzie mógł udowodnić, że zakupiona literatura fachowa służy do celów zawodowych, fiskus przyjmie, że zakup nastąpił również z przyczyn prywatnych. Tym samym nie będzie można ich rozliczyć jako kosztów uzyskania przychodu, a podatnik nie otrzyma zwrotu. Tak Sąd Finansowy w Münster orzekł w jednym ze swoich wyroków.

Typowych gazet dziennych, jak np. „BILD” lub „Süddeutsche Zeitung” zazwyczaj nie można odliczyć od podatku, ponieważ ich spektrum tematyczne jest zbyt obszerne.

Krytyczny stosunek Sądu Finansowego do czasopism

Rozpatrując pewien przypadek, Sąd Finansowy w Münster przeczytał i sprawdził kilka numerów czasopism „c’t”, „PC-Magazin” i „PC-Welt”. Po dokonanej weryfikacji Sąd doszedł do wniosku, że czasopisma zawierają co prawda poszczególne informacje, które mogłyby być przydatne dla wykonywanego zawodu. Jednak nie skupiają się w głównej mierze na przekazywaniu wiedzy specjalistycznej, bo zawierają artykuły o raczej rozrywkowym charakterze, opisujące w sposób ogólny rozwój branży komputerowej. Ponadto artykuły mogą zrozumieć również amatorzy branży komputerowej.

Sędziowie stwierdzili ponadto, że czasopisma zawierają sporą część artykułów, które nie nawiązują do żadnej konkretnej działalności zawodowej. Jako przykład Sąd Finansowy podał artykuły pt. „Sprzedaż na eBay, a podatek VAT” oraz „Federalny Trybunał Sprawiedliwości utrzymuje prawo do zachowania anonimowości”. Po tej analizie sędziowie doszli do wniosku, że wiadomości w wielu czasopismach z branży komputerowej mają raczej charakter ogólny. A więc czasopisma te nie służą przede wszystkim celom zawodowym, lecz mogą podatnika zaciekawić również prywatnie i w związku z tym poniesione z tego tytułu wydatki nie podlegają odliczeniu od podatku.

Zachęcamy do lektury całego wyroku Sądu Finansowego w Münster i jego uzasadnienia, który można znaleźć online pod sygnaturą 5 K 2767/13 E.

Fachową literaturę można łatwiej odliczyć

Specjalistyczne książki, które już samym tytułem wskazują jednoznacznie na zawodowe użytkowanie, urząd skarbowy z reguły akceptuje bez problemu. W przypadku książek ogólnokształcących trudniej będzie udowodnić, że zostały nabyte do celów zawodowych. Federalny Trybunał Finansowy wydał wyrok w tej sprawie i postanowił, że koszty dotyczące ogólnej literatury mogą być odliczone, jeśli będą one wyłącznie lub przeważająco użytkowane do celów służbowych. Zaliczają się do nich np. w przypadku nauczycieli nie tylko prowadzone zajęcia dydaktyczne, lecz także ich przygotowanie i opracowanie (sygnatura VI R 53/09).

Zatem czy urząd skarbowy faktycznie uzna zakupione pozycje jako literaturę fachową obniżającą wysokość podatku, zależy od tego, czy podatnik będzie w stanie jednoznacznie przedstawić ich powiązanie z wykonywanym zawodem.

W przypadku czasopism zawierających ogólne informacje udowodnienie zawodowego użytkowania będzie dość trudne. Dlatego podatnik powinien zwrócić uwagę, czy specjalistyczne czasopismo obejmuje wąskie spektrum tematyczne i zawiera informacje, które są przydatne konkretnie dla jego zawodu. A więc lekarz może odliczyć wydatek na czasopisma takie, jak „Deutsches Ärzteblatt” albo „Ärzte Zeitung”. Natomiast zakupu czasopismo „db Deutsche Bauzeitung” nie mógłby odliczyć, ale architekt już tak. To samo dotyczy oczywiście innego rodzaju fachowej literatury, czyli książek, publikacji wymiennokartkowych oraz mediów elektronicznych, jak CD-ROM lub DVD.

Jeszcze jedna rada: Proszę zachować wszystkie dowody zakupu. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby na rachunkach nie znajdowały się ogólnikowe opisy typu „specjalistyczne czasopismo”, „poradnik” lub „fachowa literatura”. Aby dokonać odliczeń od podatku, na rachunku powinny znajdować się dokładny tytuł danej pozycji, nazwisko autora oraz nazwa wydawnictwa.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *