Zeznanie podatkowe w Niemczech – to wpisz!

·

·

Zeznanie podatkowe w Niemczech? Jak uniknąć konsekwencji podatkowych: Sześć elementów, które można wpisać do zeznania podatkowego w Niemczech W Niemczech, każdego roku około 12 milionów osób nie składa deklaracji podatkowej, mimo że mogłoby to przynieść im średnio ponad 1000 euro zwrotu od państwa. Główną przeszkodą jest skomplikowany język urzędowy, który odstrasza wielu podatników.

Badanie przeprowadzone przez fintech podatkowy Taxfix we współpracy z Wortliga, wykazało, że 44 procent respondentów obawia się błędów, a 23 procent rezygnuje ze złożenia zeznania z tego powodu. Istnieje jednak kilka elementów, które można uwzględnić w zeznaniu podatkowym bez ryzyka kar. Urząd skarbowy po prostu je zignoruje, jeśli uzna za błędne.

1. Koszty dojazdu do pracy

Koszty dojazdu do pracy mogą być odliczone jako wydatki służbowe. Standardowo bierze się pod uwagę najkrótszą trasę w kilometrach, ale można też wybrać dłuższą, bardziej komfortową drogę omijającą centrum miasta. Dzięki temu pokonuje się więcej kilometrów, co może być korzystne finansowo. Na przykład, podróż o długości 20 kilometrów w jedną stronę pozwala pokryć ryczałtowe wydatki służbowe w wysokości 1230 euro.

Sprawdź: Rozliczenie w Niemczech

2. Koszty telefonu i internetu

Koszty rozmów oraz łącza internetowego używanego do pracy również można odliczyć od podatku. Możliwe jest odliczenie 20 procent miesięcznych wydatków jako wydatki służbowe, z maksymalną kwotą 20 euro. W przypadku intensywnej pracy zdalnej, można odliczyć nawet 50 procent. W razie kontroli, urząd skarbowy wymaga dowodu, takiego jak dziennik użytkowania.

3. Koszty zakupu sprzętu roboczego

Koszty nabycia sprzętu roboczego, takiego jak meble biurowe, komputer, drukarka, smartfon czy telewizor, mogą być odliczone od podatku. Ważne jest zachowanie paragonów zakupu na wypadek kontroli.

4. Koszty zdjęcia do aplikacji

Składanie wniosków online często wymaga dołączenia zdjęcia, którego koszt można odliczyć w wysokości 2,50 euro. Należy zachować potwierdzenie na wypadek kontroli.

5. Opieka nad dzieckiem

Wydatki na opiekę nad dzieckiem można odliczyć jako koszty specjalne. Dotyczy to również opieki sprawowanej przez dziadków, którzy mogą otrzymać zwrot kosztów podróży, co można odliczyć od podatku. Kluczowe jest, aby te pieniądze były przekazywane przelewem bankowym oraz istniała pisemna umowa regulująca te kwestie.

6. Usługi rzemieślnicze

Koszty usług rzemieślniczych, takich jak prace remontowe czy naprawy w gospodarstwie domowym, można uwzględnić w odliczeniach podatkowych. Odliczeniu podlegają zarówno koszty pracy, jak i dojazdy, pod warunkiem, że posiadasz fakturę i dokonałeś płatności przelewem bankowym. Można odzyskać 20% wartości faktury, z limitem 1200 euro dla usług rzemieślniczych i 4000 euro dla innych usług.

Terminy złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2023 został przesunięty na poniedziałek, 2 września 2024 roku, ponieważ 31 sierpnia wypada w weekend. Podatnicy korzystający z usług doradcy podatkowego mają czas do 2 czerwca 2025 roku, chyba że urząd skarbowy zażąda wcześniejszego złożenia dokumentów. Zeznanie podatkowe za rok 2023 można złożyć dobrowolnie do 31 grudnia 2027 roku, a deklarację za rok 2020 do końca 2024 roku. Nieprzestrzeganie terminów skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Finanzamt, wynoszącej 0,25% od kwoty należnego podatku dochodowego, ale nie mniej niż 25 euro za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *