Zeznanie podatkowe w Niemczech po terminie

·

·

Podatnicy mają sześć miesięcy na złożenie deklaracji podatkowej. Ostateczny termin to 2 października 2023 r. Co się jednak stanie, jeśli podatnik złoży deklarację po tym terminie?

Brak zeznania a działania urzędu skarbowego Jeśli podatnik nie złoży deklaracji pomimo wezwania ze strony urzędu skarbowego, dochód podlegający opodatkowaniu zostanie oszacowany przez urząd. Należy jednak pamiętać, że szacunkowy dochód nie zastępuje obowiązku złożenia zeznania. Podatnik może złożyć później zeznanie, które zastąpi oszacowanie urzędu, określając rzeczywisty dochód.

Zobacz także: Zeznanie podatkowe w Niemczech przez internet

Konsekwencje za brak złożenia zeznania w terminie

Przed obliczeniem szacunkowego podatku urząd skarbowy nalicza opłaty karne z tytułu opóźnienia. W przypadku zwłoki przekraczającej 14 miesięcy, urząd skarbowy pobiera opłatę za taką zwłokę. Dla zeznań podatkowych za rok 2022, opłata za opóźnienie zostanie naliczona dopiero od 1 sierpnia 2024 r. – decyzja o naliczeniu opłaty jest indywidualna i zależy od właściwego urzędu skarbowego. Opłata karna za spóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego w Niemczech wynosi 1% zaległego podatku za każdy pełny miesiąc spóźnienia, z maksymalnym limitem do 10% zaległego podatku.

Uniknięcie dodatkowych kosztów

Aby uniknąć dodatkowych kosztów lub szacunków, podatnik może złożyć wniosek do urzędu skarbowego o przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowej. Wniosek musi jednak zawierać uzasadnienie, takie jak śmierć bliskiej osoby, dłuższy pobyt za granicą, brak niezbędnych dokumentów, dłuższa choroba, pobyt w szpitalu czy przeprowadzka.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *