Zasiłek Wychowawczy Elterngeld – Zmiany 2021

·

·

Od 2021 roku czeka nas wiele zmian. W tym także zmiany dotyczące zasiłku wychowawczego Elterngeld. Jakie to konkretnie zmiany? Między innymi te dotyczące bonusu partnerskiego, korzyści dla osób pobierających zasiłek, czy kilka nowych zasad. Postanowiliśmy przetłumaczyć i przygotować wszystkie informacje w jednym miejscu.

Jakie zmiany w 2021 w związku z zasiłkiem wychowawczym Elterngeld?

Zasady dotyczące zasiłku wychowawczego Elterngeld

Zasiłek wychowawczy ma być w większym stopniu dostosowany do potrzeb.

Przegląd nowych zasad dotyczących zasiłku wychowawczego Elterngeld

Rząd federalny Niemiec postanowił dać rodzicom jeszcze więcej swobody.

Każda rodzina jest inna i ma inne potrzeby, jeśli chodzi o łączenie obowiązków związanych z pracą zawodową i opieką nad dziećmi. Wprowadzony w 2007 r. zasiłek wychowawczy Elterngeld stanowi ważny element tego procesu. Istotą nowych przepisów jest to, że rodziny mogą teraz korzystać z tych świadczeń w sposób jeszcze bardziej elastyczny, a tym samym bardziej odpowiadający ich potrzebom.

Zmiany dotyczące bonusu partnerskiego (niem. Partnerschaftsbonus)

Od 2021 r. wejdą w życie zmiany dotyczące bonusu partnerskiego umożliwiającego dzielenie się opieką nad dziećmi. Dotyczą one okresu pobierania świadczenia. Rząd zapewnił teraz elastyczny wybór pomiędzy dwoma a czterema miesiącami (dotąd były to cztery miesiące). Oznacza to, że obecnie warunkiem otrzymania bonusu partnerskiego jest to, aby oboje rodzice pracowali w niepełnym wymiarze godzin przez dwa miesiące. Zwiększa to możliwość skorzystania z bonusu. Oczywiście, nadal możliwe jest równoległe otrzymywanie dochodów i zasiłku wychowawczego Elterngeld. Osoby korzystające z zasiłku wychowawczego Elterngeld mogą pracować od 24 do 32 godzin tygodniowo. Dotąd wymiar etatu mógł wynosić od 25 do 30 godzin tygodniowo, więc teraz rodzice mają zapewnioną większą elastyczność. Rodzice wcześniaków (dzieci urodzonych sześć tygodni przed terminem lub wcześniej) otrzymują dodatkowy miesiąc zasiłku wychowawczego Elterngeld w wariancie podstawowym lub dwa dodatkowe miesiące zasiłku Elterngeld Plus.

Dodatkowe korzyści dla osób pobierających zasiłek wychowawczy Elterngeld

Reforma zasiłku wychowawczego Elterngeld przynosi jeszcze więcej pozytywnych zmian:

 • proces składania wniosków będzie mniej zbiurokratyzowany, a bardziej cyfrowy,
 • korzystniejsze wyliczenie zasiłku wychowawczego dla niektórych uprawnionych – na przykład w przypadku niskich dodatkowych dochodów z działalności na własny rachunek,
 • zakres czasu pracy podlega obowiązkowi udokumentowania tylko przy składaniu wniosku,
 • stała jurysdykcja uzależniona od miejsca zamieszkania dziecka.

Reforma dotycząca zasiłku wychowawczego Elterngeld a Covid-19

Rodzice nie powinni być poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa. W tym celu wprowadzono następujące rozwiązania:

 • Osoby wykonujące zawody o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa mogą przesunąć termin wypłaty zasiłku wychowawczego Elterngeld (do 06.2021 r.).
 • Bonus partnerski pozostaje, jeśli rodzice z powodu pandemii pracują obecnie więcej lub mniej godzin tygodniowo.
 • Pozytywny aspekt dotyczący pracy w skróconym wymiarze czasu (niem. Kurzarbeit) i zwolnienia z pracy: zasiłek wychowawczy Elterngeld jest obliczany na podstawie poprzednio otrzymywanego wynagrodzenia.

Istotne fakty dotyczące zasiłku wychowawczego Elterngeld

Podstawowy zasiłek wychowawczy (Basiselterngeld):

 • min. 300, max. 1800 EUR (w zależności od dochodu netto),
 • maksymalnie 14 miesięcy,
 • co najmniej dwa i nie więcej niż dwanaście miesięcy dla jednego z rodziców,
 • dwa dodatkowe miesiące, jeśli dzieckiem opiekują się oboje partnerzy,
 • 14 miesięcy dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłek Elterngeld-Plus

 • dla rodziców, którzy łączą pobieranie zasiłku wychowawczego Elterngeld z pracą w niepełnym wymiarze godzin,
 • połowa podstawowego wariantu zasiłku wychowawczego Elterngeld,
 • do 28 miesięcy,
 • cztery dodatkowe miesiące, jeśli oboje rodzice pracują w niepełnym wymiarze godzin,
 • również dla rodziców, którzy się rozstali i naprzemiennie sprawują opiekę nad dziećmi,
 • cały bonus partnerski dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 • ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD

Zasiłek rodzinny Kindergeld to świadczenie wypłacane rodzicom, rodzicom adopcyjnym, przybranym rodzicom lub dziadkom, pod warunkiem, że są oni uprawnieni do jego otrzymywania. Obecnie Kasa Rodzinna (Familienkasse) wypłaca po 204 euro na pierwsze i drugie dziecko. Trzecie dziecko otrzymuje 210 euro. Na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymuje się 235 euro. Od stycznia 2021 r. wysokość zasiłku rodzinnego Kindergeld wzrośnie o 15 euro.

 • Państwo nadal będzie wspierać finansowo rodziców

Wzrośnie kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci (niem. Kinderfreibetrag)

Jednocześnie wzrośnie również kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci dla każdego z rodziców z 2 586 euro do 2 730 euro. Kwota wolna od podatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (niem. Betreuungsfreibetrag) wzrośnie z 1 320 euro do 1 464 euro dla każdego z rodziców.

 • Digitale-Familienleistungen-Gesetz (ustawa o cyfryzacji procesu obsługi świadczeń rodzinnych)

Celem rządzących jest ułatwienie wnioskowania o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa Digitale-Familienleistungen-Gesetz. Rząd federalny chce dzięki temu przyspieszyć cyfryzację procesu obsługi świadczeń rodzinnych. Tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat tej ustawy.

W dniu 4 listopada 2020 r. Bundestag uchwalił ustawę Digitale-Familienleistungen-Gesetz. Celem tej ustawy jest ułatwienie rodzicom ubiegania się o przyznanie świadczeń rodzinnych po urodzeniu dziecka. Dzięki niej możliwe będzie jednoczesne ustalenie nazwiska, zamówienie aktu urodzenia i złożenie wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych (zasiłek Kindergeld i Elterngeld). Ogranicza to liczbę wizyt w urzędach, które do tej pory były niezbędne, aby załatwić te sprawy.

Elektroniczna wymiana danych między urzędami

W przyszłości urzędy stanu cywilnego, kasy chorych i zakłady ubezpieczeń emerytalnych będą miały prawo do wymiany danych z właściwymi urzędami zajmującymi się obsługą wypłat zasiłków wychowawczych. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać tylu dokumentów. Wymiana danych między organami administracji będzie odbywać się za zgodą obywateli. Gwarantuje się zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Pierwsze projekty pilotażowe rozpoczną się w 2021 r.

Projekt pilotażowy, w ramach którego składany będzie wspólny wniosek i nastąpi elektroniczna wymiana danych, rozpocznie się w 2021 r. W Bremie testowany jest program „Einfach Leistungen für Eltern“ (ELFE). Prawdopodobnie od 2022 r. z uproszczonych procedur będą mogli korzystać rodzice w całych Niemczech.

Inne rozwiązania

Ustawa przewiduje ponadto inne środki mające na celu zmniejszenie obciążeń dla obywateli. Między innymi zawiera ona regulacje dotyczące wspólnego konta dla firm i stowarzyszeń. Przedmiotem tej ustawy jest również uproszczenie komunikacji za pośrednictwem kont użytkowników poszczególnych krajów związkowych i rządu federalnego.           

 • Odszkodowanie za utracone zarobki

Aktywni zawodowo rodzice mogą otrzymać odszkodowanie za utracone zarobki w przypadku zamknięcia przez władze żłobków, przedszkoli i szkół z powodu pandemii koronawirusa.

Zamknięcie szkół, żłobków i przedszkoli z powodu pandemii koronawirusa

Najważniejsze informacje na temat składania wniosków o odszkodowanie przyznawane aktywnym zawodowo rodziców w sytuacji utraty zarobków

Osoby zatrudnione, które ze względu na zamknięcie szkół, żłobków czy przedszkoli muszą przez pewien czas same zapewnić opiekę swoim dzieciom, mają prawo do odszkodowania za utracone zarobki. Tutaj można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat tej ustawy.

Gdy z powodu pandemii koronawirusa zamknięto szkoły i ośrodki opieki dziennej, wielu aktywnych zawodowo rodziców nie było w stanie wykonywać swojej pracy. Roszczenie o odszkodowanie za utratę zarobków w związku z zamknięciem przez władze szkół, żłobków i przedszkoli zostało zapisane w ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym (niem. Infektionsschutzgesetz).

Warunki nabycia prawa do odszkodowania

Warunkiem ubiegania się o wypłatę odszkodowania jest utrata dochodów przez aktywnego zawodowo rodzica w związku z pandemią koronawirusa. Tak więc potrzeba sprawowania opieki nad dzieckiem musi być efektem zamknięcia przez władze placówki oświatowej albo objęcia dziecka kwarantanną. W związku z tym nie ma możliwości ubiegania się o odszkodowanie za zarobki utracone w okresie ferii szkolnych, które odbyły się zgodnie z harmonogramem. Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony, aby móc otrzymać rekompensatę, jest brak innej sensownej możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Do jakiego wieku dzieci uznaje się za wymagające opieki?

Przyjmuje się, że dziecko wymaga opieki do momentu ukończenia przez nie dwunastu lat. Powyższa granica wieku nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie ma pokryć 67% zarobków utraconych przez aktywnego zawodowo rodzica. Maksymalna kwota rekompensaty to 2 016 euro miesięcznie.

Jak długo można otrzymywać odszkodowanie za utracone zarobki?

W przypadku sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem rodzice mogą korzystać z przyznanego odszkodowania za utracone zarobki przez okres do dziesięciu tygodni. Jeśli tylko jeden z rodziców zajmuje się opieką nad dzieckiem, prawo do rekompensaty przysługuje przez okres do 20 tygodni. Ten maksymalny okres nie musi być wykorzystany jednorazowo w całości. Rodzic może pobierać świadczenie w kilku etapach. Ustawa o odszkodowaniach obowiązuje do 31 marca 2021 roku.       

Baukindergeld 2021

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny Baukindergeld przedłużony do wiosny 2021 r.

Każdy, kto chce kupić lub zlecić budowę domu, musi liczyć się z wysokimi kosztami. Aby to pragnienie mogły spełnić także rodziny z dziećmi, państwo oferuje wsparcie w postaci zasiłku Baukindergeld. Tutaj można dowiedzieć się, na czym dokładnie polega ta forma wsparcia, jak działa cały proces związany z dofinansowaniem i dlaczego termin składania wniosków został przedłużony do marca 2021 roku.

Baukindergeld – wsparcie dla rodzin

Baukindergeld to dotacja przyznawana na zakup lub budowę nieruchomości. Po zatwierdzeniu wniosku można otrzymywać od państwa przez okres do dziesięciu lat maksymalnie 1 200 euro rocznie na jedno małoletnie dziecko żyjące w gospodarstwie domowym. Ważne jest, aby uzyskanie pozwolenia na budowę lub podpisanie umowy kupna domu miało miejsce w okresie objętym dotacją. Wniosek o przyznanie świadczenia Baukindergeld należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia się. Dochód do opodatkowania gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedno dziecko, nie może przekraczać 90 000 euro rocznie. Do tej kwoty można doliczyć 15 000 euro na każde kolejne dziecko w rodzinie. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami wnioski można było składać do grudnia 2020 r., ale ze względu na pandemię koronawirusa okres ten został przedłużony do marca 2021 r., ponieważ w wielu przypadkach pozwolenia na budowę zostały lub zostaną wydane później, a także mają miejsce opóźnienia w podpisywaniu umowy kupna.

Podsumowanie

Celem wsparcia dla rodzin z małoletnimi dziećmi w postaci dotacji Baukindergeld jest pomoc w zakupie lub budowie domu. W ramach dofinansowania rodziny mogą otrzymywać przez okres dziesięciu lat 1 200 euro rocznie na dziecko.

Wzrost dodatku mieszkaniowego Wohngeld od 2021 r.

Rząd federalny planuje połączyć pakiet klimatyczny z podwyższeniem dodatku mieszkaniowego

W ramach Programu Ochrony Klimatu 2030 (niem. Klimaschutzprogramm 2030) rząd federalny skoncentrował się na połączeniu wielu działań, które mają pozytywnie wpłynąć na zmiany klimatyczne. Jednym z tych środków jest również ograniczenie emisji CO2, które są uznawane za szkodliwe dla klimatu. Aby ułatwić realizację tego celu, zdrożeje na przykład ogrzewanie olejem opałowym. Jednak wielu gospodarstw domowych na to nie stać.

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków społecznych w tak istotnej dziedzinie, jaką jest ogrzewanie, ważne jest, aby ulżyć w szczególności osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego. Ma to być realizowane za pomocą specjalnej ustawy (Entlastungsgesetz), która została już zatwierdzona przez Bundesrat i przyniesie korzyści około 600 000 gospodarstw domowych w Niemczech: dodatek mieszkaniowy zostanie zwiększony, tak aby wdrożenie pakietu klimatycznego mogło być przeprowadzone w sposób akceptowalny społecznie.

Oto przegląd najważniejszych regulacji

Program Ochrony Klimatu spowoduje, że ze względu na opłaty za emisje CO2 wzrosną ceny:

 • oleju opałowego,
 • gazu ziemnego,
 • benzyny,
 • oleju napędowego.

Dla gospodarstw domowych w potrzebie przewidziano wzrost dodatku mieszkaniowego o 10%. Wsparcie przybierze formę dodatku do czynszu. Ponieważ dodatek mieszkaniowy jest m.in. uzależniony od dochodów, ze zwiększonego wsparcia skorzystają w szczególności gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Dodatek mieszkaniowy wzrośnie w 2021 r. średnio o około 15 EUR miesięcznie. Na każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego będzie można otrzymać dodatkowo do 3,60 EUR.

W centrum uwagi gospodarstwa domowe o niskich dochodach

Zwiększenie dodatku mieszkaniowego w ramach pakietu klimatycznego jest przewidziane dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, ponieważ to w nich udział kosztów ogrzewania w całkowitych wydatkach rodziny jest relatywnie wysoki. Wzrost kosztów ogrzewania jest zatem dla takich gospodarstw domowych bardziej uciążliwy niż dla gospodarstw domowych o średnich i wysokich dochodach.

Ustawa została już uchwalona przez Bundestag i Bundesrat. Zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *