Zakup oraz pranie odzieży roboczej – zysk podatkowy

·

·

,

Czy mundur, czy strój urzędowy – koszty za zakup i pranie odzieży roboczej można odliczyć od podatku. Pokażemy, jak to zrobić właściwie! Żołnierze, kucharze i duchowni, czyli przedstawiciele różnych zawodów, mają jednak coś wspólnego: wszyscy noszą odzież służbową. Odzież służbową – nazywaną również odzieżą roboczą, jak wspomniany już mundur lub strój urzędowy – nosi się z reguły wyłącznie podczas wykonywanej pracy.

Załóżmy, że pracodawca ani nie wypłaca pracownikom żadnego nieopodatkowanego dodatku do zakupu odzieży roboczej, ani nie przekazuje jej bezpłatnie do ich dyspozycji. W takim przypadku można wszystkie koszty związane z odzieżą służbową odliczyć od podatku.

Poprawne odliczanie od podatku kosztów związanych z odzieżą roboczą

Jak zostało powiedziane na wstępie, wszystkie wydatki związane z odzieżą roboczą mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym – jako koszty uzyskania przychodu. Zaliczają się do tego nie tylko jej zakup, lecz także wydatki na jej pranie i utrzymanie w należytym stanie. Trzeba zsumować wszystkie koszty i wpisać do załącznika N jako środki do pracy. Ponadto podatnicy powinni starannie przechowywać wszystkie rachunki i paragony na wypadek, gdyby urząd skarbowy miał wątpliwości i prosił o odpowiednie wyjaśnienia.

Jeśli pracodawca zwrócił pracownikowi część kosztów, może on odliczyć od podatku tylko te wydatki, które sam poniósł.

Ważne: Do odzieży roboczej zalicza się tylko ta odzież, której właściwie nie nosi się w życiu prywatnym. Zatem ciemny garnitur zakładany przez bankiera lub prawnika do pracy nie będzie się zaliczał do odzieży roboczej. Teoretycznie można bowiem taki garnitur nosić również poza pracą – nawet jeśli pracownik tego faktycznie jeszcze nigdy nie uczynił. Ale w przypadku odzieży służbowej liczy się po prostu to, co jest możliwe i zwyczajowo wykonywane.

Koszty prania odzieży roboczej można oszacować

W sytuacji, gdy pracownik pierze odzież służbową w swojej prywatnej pralce, może powstałe z tego tytułu koszty oszacować i uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej. Jednak musi najpierw odpowiedzieć na 4 pytania:

1) Ile waży odzież robocza przeznaczona do prania? Fiskus przyjął, że pełny załadunek pralki odzieżą, którą można prać w wysokich temperaturach, waży 5 kg, a w przypadku ubrań delikatnych – 2,5 kg.

2) W jaki sposób wykonywane jest pranie?

3) Czy odzież jest suszona w suszarce bębnowej, a następnie prasowana?

4) Ile osób mieszka w danym gospodarstwie domowym?

Jeśli na wszystkie pytania została udzielona odpowiedź, można sprawdzić w poniższej tabelce, ile kosztuje jedno pranie odzieży roboczej. Wartości podane w tabeli opierają się na doświadczeniach zebranych przez centrale konsumentów w 2002 r. Dane są nadal aktualne.

rodzaj prania1 osoba w gosp. dom.2 osoby w gosp. dom.3 osoby w gosp. dom.4 osoby w gosp. dom.
w temp. 90 stopni0,77 €/kg0,50 €/kg0,43 €/kg0,37 €/kg
w temp. 60 stopni0,76 €/kg0,48 €/kg0,41 €/kg0,35 €/kg
tkaniny delikatne0,88 €/kg0,60 €/kg0,53 €/kg0,47 €/kg
rodzaj suszenia
suszarka ewakuacyjna0,41 €/kg0,26 €/kg0,23 €/kg0,19 €/kg
suszarka kondensacyjna0,55 €/kg0,34 €/kg0,29 €/kg0,24 €/kg
prasowanie
żelazko parowe0,07 €/kg0,05 €/kg0,05 €/kg0,05 €/kg

Przykładowe obliczenia

Policjant Krzysztof S. mieszka wraz z żoną. Co tydzień pierze 3 kg swojej odzieży służbowej w temperaturze 60 stopni oraz 3 kg odzieży delikatnej. Całe pranie (6 kg) suszy w suszarce kondensacyjnej, a na koniec prasuje. Odliczając jego urlop, Krzysztof pracuje przez 46 tygodni w roku. Zatem Krzysztof w następujący sposób oblicza swoje koszty prania:

   46 tygodni x 0,48 € x 3 kg (pranie w 60 stopniach)                        = 66,24 €

+ 46 tygodni x 0,60 € x 3 kg (pranie delikatne)                                   = 82,80 €

+ 46 tygodni x 0,34 € x 6 kg (suszarka kondensacyjna)                    = 93,84 €

+ 46 tygodni x 0,05 € x 6 kg (żelazko)                                                     = 13,80 €

RAZEM                                                                                                                256,68

Oczywiście można oddać odzież służbową do pralni i ująć kwotę rachunku w zeznaniu podatkowym. Należy jednak pamiętać, aby koniecznie zachować wszystkie rachunki na wypadek, gdyby urząd skarbowy poprosił o dowody poniesionych wydatków.

Brak rachunków? Jest ryczałt!

Jeśli podatnik zakupił odzież roboczą, ale nie zachował rachunków, może podać w swojej deklaracji podatkowej zryczałtowaną kwotę w wysokości 110,- € na wszystkie środki do pracy. Warunkiem jest, aby ryczałt dotyczył typowej odzieży roboczej, jak np. kitel kucharski. Ponadto trzeba opisać rzeczy, których dotyczy ryczałt. Najlepiej utworzyć wykaz: 50,- € ryczałt za pranie, 5,- € ryczałt za spinacze itd. Jednak wiele urzędów skarbowych już nie uznaje ryczałtu w wysokości 110,- €.

Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *