Wybór klasy podatkowej w 2021 roku

·

·

Optymalny wybór klasy podatkowej na 2021 rok. Na co powinni zwrócić uwagę pracownicy będący w związku małżeńskim lub partnerskim? Informacje na ten temat znajdziecie w naszym wpisie w którym przedstawione zostały metody składania wniosku, skutki wybrania danej klasy podatkowej, tabele i kalkulatory online, które pomogą w doborze odpowiedniej.

Federalne Ministerstwo Finansów (niem. Bundesministerium für Finanzen, BMF) opublikowało broszurę na temat wyboru klasy podatkowej (niem. Steuerklasse) na rok 2021. Dotyczy ona małżonków lub partnerów życiowych, z których oboje są pracownikami.

Pracownicy pozostający w związku małżeńskim lub partnerskim mogą wybierać pomiędzy kombinacjami klas podatkowych III/V, IV/IV i IV/IV z czynnikiem (faktorem). Wybór klasy podatkowej wpływa nie tylko na wysokość wynagrodzenia netto, ale również na wysokość świadczeń kompensujących utratę wynagrodzenia. Wpisana na początku roku klasa podatkowa ma decydujące znaczenie dla możliwości otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Każdy, kto liczy się z tym, że w nadchodzącym roku może stracić pracę, powinien jeszcze w tym roku zweryfikować swoją klasę podatkową. Najkorzystniejsza jest klasa podatkowa III, a następnie kombinacja klasy podatkowej IV z czynnikiem i klasy podatkowej IV bez czynnika. Wreszcie istnieje też klasa podatkowa V, której wybór wiąże się z zapłaceniem najwyższego podatku dochodowego, co skutkuje najniższym wynagrodzeniem netto.

Proces składania wniosku

Wybrana w tym roku klasa podatkowa będzie obowiązywać również w roku kalendarzowym 2021. Jeśli dotychczas istniejąca kombinacja klas podatkowych nie będzie już dłużej stosowana, wówczas do końca 2020 roku można wnioskować o zmianę klasy podatkowej w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Formularze wniosku o zmianę klasy podatkowej są dostępne do pobrania w internecie, np. w bazie formularzy administracji finansowej. Niemniej jednak, sam wniosek musi zostać wydrukowany i wysłany do urzędu skarbowego. Wersja elektroniczna nie jest jeszcze dostępna.

Skutki wyboru klasy podatkowej lub metody opartej na czynniku (niem. Faktorverfahren)

Kombinacja klas podatkowych III/V jest zalecana dla par, w przypadku których zarobki brutto jednego z małżonków stanowią w przybliżeniu dwie trzecie, drugiego zaś jedną trzecią łącznych zarobków obojga partnerów. Jeśli poziom wynagrodzeń małżonków/partnerów jeszcze bardziej się różni, kombinacja III/V skutkuje zazwyczaj dopłatą do podatku.

Klasa podatkowa IV/IV stanowi optymalny wybór dla pary małżonków/partnerów, których dochód z pracy kształtuje się na podobnym poziomie.

Przy zastosowaniu metody opartej na czynniku (niem. Faktorverfahren), obojgu małżonkom należącym do klasy podatkowej IV zmniejsza się w takim samym stopniu obciążenie podatkiem od wynagrodzeń. Czynnik jest obliczany na podstawie przewidywanego wspólnego obciążenia podatkowego małżonków. Co do zasady, zastosowanie metody opartej na czynniku nie prowadzi ani do wysokiej dopłaty do podatku, ani do zwrotu podatku od wynagrodzenia.

 Tabele i kalkulator online ułatwiające wybór klasy podatkowej

Broszura informacyjna Federalnego Ministerstwa Finansów zawiera szczegółowe przykłady dotyczące rodzajów podatków od wynagrodzeń, jak również dwie tabele ułatwiające wybór najkorzystniejszej kombinacji klas podatkowych:

  • Tabela I dla małżonków/partnerów życiowych o wyższych dochodach, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne
  • Tabela II dla małżonków/partnerów życiowych o wyższych dochodach, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.

Obciążenie podatkowe oraz przewidywany zwrot lub dopłatę do podatku w zależności od kombinacji klas podatkowych można z łatwością sprawdzić w internetowym kalkulatorze podatkowym Federalnego Ministerstwa Finansów pod adresem www.bmf-steuerrechner.de.

Członkowie stowarzyszeń pomagających przy obliczaniu podatku dochodowego (niem. Lohnsteuerhilfeverein) mogą zwracać się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi wyboru klasy podatkowej do swoich ośrodków doradztwa.

Źródło: Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e. V.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *