Wszystko, co trzeba wiedzieć o jednoosobowej działalności gospodarczej!

·

·

Co należy wiedzieć o jednoosobowej działalności? Pytań jest bardzo dużo! Tak jak i informacji! Dlatego postanowiliśmy wybrać najważniejsze z nich. Są to wybrane pytania i odpowiedzi o które najczęściej pytacie. Te informacje mogą stanowić fundament wiedzy o prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech.

Często zadawane pytania:

 • Wolny zawód czy działalność gospodarcza?
 • Czym jest USP i dlaczego jest to takie ważne?
 • W jaki sposób dokonuje się rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej?
 •  Jaka jest sytuacja prawna w zakresie odpowiedzialności?
 • Czy powinienem założyć spółkę z o.o. (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)?
 • Jakie podatki muszą płacić firmy jednoosobowe?
 • Czym jest fikcyjne samozatrudnienie i jakie zagrożenia się z nim wiążą?

Na co należy zwrócić uwagę przy zakładaniu firmy jednoosobowej (niem. Einzelunternehmen)?

Przy podejmowaniu decyzji o przyszłej formie prawnej swojej działalności gospodarczej, należy w pierwszej kolejności rozważyć firmę jednoosobową. Prawie dwie trzecie niemieckich firm to firmy jednoosobowe. Już sam ten fakt pokazuje, jak duże znaczenie ma forma prawna dla właścicieli jednoosobowych firm. Ale czym dokładnie jest jednoosobowa działalność gospodarcza i na co należy zwrócić uwagę przy jej zakładaniu? W tym artykule znajdują się odpowiedzi na to i wiele innych pytań związanych z tym zagadnieniem.

Jakie są wymagania dotyczące zakładania firmy jednoosobowej?

Prawie każdy obywatel Niemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie są z tym związane żadne rozbudowane procedury biurokratyczne. Osoba podejmująca pracę na własny rachunek jako jedyny właściciel firmy automatycznie staje się przedsiębiorcą indywidualnym i musi jedynie dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym. Jeśli jest to działalność gospodarcza (z wyłączeniem wolnych zawodów) (niem. Gewerbe), wystarczy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (niem. Gewerbeschein). Nie jest wymagany kapitał minimalny, nie trzeba zawierać żadnych specjalnych umów. W przypadku handlowców, zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (niem. Handelsgesetzbuch, HGB) może być jednak wymagany wpis do rejestru handlowego, co pociąga za sobą również obowiązek prowadzenia księgowości.

Zarządzanie i reprezentacja: na co należy zwrócić uwagę?

Będąc jedynym właścicielem zarządza się firmą we własnym imieniu i reprezentuje ją na zewnątrz. Oczywiście istnieje również możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisku dyrektora zarządzającego, który na podstawie udzielonego upoważnienia przejmie wykonywanie tych zadań.

Co trzeba wiedzieć na temat odpowiedzialności?

 Jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada bez ograniczeń i bezpośrednio nie tylko majątkiem firmy, ale również całym swoim majątkiem osobistym (odstępstwo od tej zasady wyznacza jedynie ustawowa granica dochodów wolnych od zajęcia). Brak ograniczenia odpowiedzialności może stanowić poważne ryzyko dla nowo powstających firm. Płatności na rzecz przedsiębiorcy są automatycznie zaliczane do majątku firmy.

Czy istnieje wymóg kapitału minimalnego?

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie podlega żadnym przepisom dotyczącym kapitału minimalnego. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że często działalność rozpoczynają osoby wykonujące wolny zawód, które pracują w domu i do tego celu potrzebują jedynie komputera. Zasadniczo można rozpocząć działalność z kapitałem zakładowym wynoszącym 0 euro, jeśli wniesie się do majątku firmy prywatny PC.

Na co należy zwrócić uwagę przy likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej także może nastąpić w sposób stosunkowo nieformalny. Należy wyrejestrować firmę, zgłosić fakt zakończenia działalności w urzędzie skarbowym i w razie potrzeby zadbać o wykreślenie z rejestru handlowego. Aktywa przedsiębiorstwa są sprzedawane lub przechodzą na majątek prywatny.

Jakie są zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech?

Nie bez powodu tak często wybieraną formą działalności jest firma jednoosobowa – niesie ona za sobą wiele korzyści:

 • brak wymogu kapitału minimalnego
 • uproszczony proces zakładania firmy, niewiele formalności
 • jasne zasady reprezentacji i zarządzania
 • szybkie decyzje
 • brak konfliktów z innymi wspólnikami, do których potencjalnie może dojść w przypadku spółek
 • właściciel może sam decydować o tym, na co przeznaczy zyski firmy
 • założenie firmy nie wymaga ponoszenia niemal żadnych kosztów (nie jest wymagany notariusz)
 • dobra pozycja w negocjowaniu kredytu z bankami z uwagi na nieograniczoną odpowiedzialność

Jakie są wady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Nie da się ukryć, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma również wady:

 • działalność firmy w dużym stopniu uzależniona od właściciela (brak wiedzy fachowej, nagła choroba mogą poważnie utrudnić prowadzenie działalności)
 • nieograniczona odpowiedzialność, w najgorszym przypadku można stracić cały majątek firmy, jak i prywatny
 • brak wspólników, dzięki którym mogłaby wzmocnić się pozycja finansowa firmy
 • zwykle dostęp do stosunkowo niewielkich środków w ramach przyznanej linii kredytowej
 • wynagrodzenie przedsiębiorcy nie jest zaliczane do wydatków operacyjnych
 • przejęcie firmy może być trudne

Dla kogo jednoosobowa działalność gospodarcza może być odpowiednim rozwiązaniem?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców ze względu na niskie bariery wejścia i niewiele biurokratycznych formalności, ponieważ mogą oni rozpocząć działalność w oparciu o tę formę prawną niemalże natychmiast. Nie muszą oni przygotowywać się do tego miesiącami, odbywać wizyt u notariusza i negocjować umów. Jeśli zaczynają od niewielkiego kapitału, a do tego prywatnie nie są osobami majętnymi, w ten sposób mogą szybko wystartować z własnym biznesem i nie martwić się, że coś pójdzie nie tak.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku posiadania dużego majątku. Jeśli, na przykład, osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą posiadają dom lub spore zasoby gotówki, których nie chcą wnieść do firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest dobrym wyborem. W przypadku niewypłacalności wierzyciele mają prawo do zajęcia majątku prywatnego, co w praktyce często oznacza utratę domu.

Często firmy jednoosobowe są później przekształcane w inne formy prawne. Na przykład wspólnicy decydują się założyć spółkę cywilną (niem. Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) w celu ograniczenia odpowiedzialności.


Hinweis auf Beratung: Dieser Artikel gibt nur Anregungen sowie kurze Hinweise und erhebt damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen können eine persönliche Beratung durch das zuständige Amt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein nicht ersetzen.
Uwaga dotycząca doradztwa: Niniejszy artykuł zawiera jedynie sugestie i krótkie wskazówki, nie może być zatem uznany za wyczerpujący. Znajdujące się w nim informacje nie mogą zastąpić osobistej konsultacji z właściwym urzędem, doradcą podatkowym lub stowarzyszeniem zajmującym się udzielaniem pomocy przy obliczaniu podatku dochodowego.

Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.

Rozliczenie w Niemczech

Szukasz rozliczenia podatkowego w Niemczech? Skorzystaj z usługi rozliczenie w 7 dni, w ramach której od momentu wysłania wszystkich dokumentów, Twoje rozliczenie jest gotowe dosłownie w 7 dni!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *